13083.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita

SZÓCIKK: Magyar Izraelita. Felekezeti hetilap. 1861. indította meg Rokonstein Lipót rabbi. Rajta kívül Mezei Mór (l. o.) és Tenczer Pál szerkesztették. A lap nagy szolgálatokat tett az emancipáció és a zsidók magyarosodása ügyének, de állandóságra nem tudott szert tenni. Hazafias iránya miatt a Bach-korszak hatóságai egy ízben be is tiltották. A lap 1868. szűnt meg anyagi okok miatt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3083. címszó a lexikon => 551. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13083.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita

SZÓCIKK: Magyar Izraelita. Felekezeti hetilap. 1861. indította meg Rokonstein Lipót rabbi. Rajta kívül Mezei Mór l. o. és Tenczer Pál szerkesztették. A lap nagy szolgálatokat tett az emancipáció és a zsidók magyarosodása ügyének, de állandóságra nem tudott szert tenni. Hazafias iránya miatt a Bach-korszak hatóságai egy ízben be is tiltották. A lap 1868. szűnt meg anyagi okok miatt.

13083.ht

CÍMSZÓ Magya Izraelit

SZÓCIKK Magya Izraelita Felekezet hetilap 1861 indított me Rokonstei Lipó rabbi Rajt kívü Meze Mó l o é Tencze Pá szerkesztették la nag szolgálatoka tet a emancipáci é zsidó magyarosodás ügyének d állandóságr ne tudot szer tenni Hazafia irány miat Bach-korsza hatósága eg ízbe b i tiltották la 1868 szűn me anyag oko miatt

13083.h

CÍMSZ Magy Izraeli

SZÓCIK Magy Izraelit Felekeze hetila 186 indítot m Rokonste Lip rabb Raj kív Mez M Tencz P szerkesztetté l na szolgálatok te emancipác zsid magyarosodá ügyéne állandóság n tudo sze tenn Hazafi irán mia Bach-korsz hatóság e ízb tiltottá l 186 szű m anya ok miat

13083.

CÍMS Mag Izrael

SZÓCI Mag Izraeli Felekez hetil 18 indíto Rokonst Li rab Ra kí Me Tenc szerkesztett n szolgálato t emancipá zsi magyarosod ügyén állandósá tud sz ten Hazaf irá mi Bach-kors hatósá íz tiltott 18 sz any o mia

13083

CÍM Ma Izrae

SZÓC Ma Izrael Feleke heti 1 indít Rokons L ra R k M Ten szerkesztet szolgálat emancip zs magyaroso ügyé állandós tu s te Haza ir m Bach-kor hatós í tiltot 1 s an mi

1308

CÍ M Izra

SZÓ M Izrae Felek het indí Rokon r Te szerkeszte szolgála emanci z magyaros ügy állandó t t Haz i Bach-ko ható tilto a m