13084.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület

SZÓCIKK: Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület (MIKÉFE), a Pesti Izraelita Hitközség kezdeményezésére 1842. alapíttatott. Az alapítók kitűzött céljai voltak: a) a nehéz kézművek és iparágak gyakorlata; b) a magyar nyelv ápolása, c) a földművelés gyakorlása, d) a közhasznú ismeretek s a tiszta erkölcs terjesztése. A társadalom nyomására a céhek nagyon megnehezítették a zsidó tanoncok felszabadulását. De csakhamar védője támadt az egyesületnek Kossuth Lajosban, ki egy cikkben üdvözölte a hazai zsidóság eme új egyesülését. Az egylet nyomban megalakulása után az országos iparegyesület alapítói közé lépett és már 1843. gróf Batthyány Lajos a fiókegyesületek sorába iktatta. Majd József nádor intézkedett, hogy az egylet növendékei a céhek ellenére is hatósági intézkedésekkel felszabadíttassanak. 1847-ben az egyletnek már 10 földmüvesnövendéke is volt. A Bach-korszakban a magyar nyelv terjesztése miatt üldöztetéseknek volt kitéve az egyesület. Nehéz küzdelmek után a kiegyezést követő években utat nyitott az állami középipariskolákhoz, a m. kir. iparművészeti iskolához, az istvántelki földműves iskolához és a m. kir. vincellér képezdéhez, mindenütt ösztöndíjalapokat létesítve. 1885-ben Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyletnek kulturális ténykedéséért hivatalosan elismerését nyilvánította. 1892-ben létesítette Magyarországon elsőnek, tanoncotthonát, 1908. valósította meg a kertészképző telepét. A lefolyt 86 év alatt a következő zsidó kiválóságok álltak az egyesület élén: Jakobovics Fülöp, Kern Jakab, Weisz M. A., Schönberg Ármin, Beér Salamon, Neuman Ármin, majd báró Kohner Adolf, Neumann Árminné, maróthi Fürst Jakabné, Adler Lajos, Adler Gyula, Beér Henrik és érdi Krausz Simon. Az évtizedek folyamán hatalmas alapítványok létesültek, melyek kamataiból egészen a háború utáni évig minden esztendőben több tételbon 600-1000 aranykoronás önállósítási segélyeket osztott ki az egyesület a felszabadult növendékek körében. Az egyesület gondozása alatt állandóan 500-600 szegény és árva fiú volt. Eddig több mint 7000 ifjút nevelt fel becsületes iparossá, földművessé és kertésszé és 2 1/2 millió aranykoronát fordított növendékei gyámolítására. Az egyesületnek mai alapszabályszerű célja, hogy a kézműipart és a földművelést a magyar zsidóságkörében fejlessze. E végből: a) szegény sorsú vagy elhagyott 14-17 éves zsidó fiúkat védelmébe fogad; b) azokat anyagi és erkölcsi segítségével műhelyekben és gazdaságokban, saját kertészképző- vagy egyéb telepén, valamint ipari és mezőgazdasági szakiskolákban értelmes ipari és gazdasági munkásokká neveli; c) kiképzésük után pályájukon való előhaladásukat, utóbb pedig önállósításukat lehetőleg előmozdítja. Az egyesület jelenlegi vezetősége: elnök: érdi Krausz Simon, elnökhelyettes: Hevesi Simon vezető főrabbi, társelnök: Klein Gyuláné, ügyvezető alelnök: Fellner Leó. Alelnökök, kik különböző bizottságok elnökei: Adler Gyula, Beér Henrik, Deutsch Ernő, Fried Adolfné, Havas Miksáné, Kertész Vilmos, Székely Bertalan. Az egyesület igazgatója: Kertész Ödön, a kertészképzőtelep igazgatója: Székely László. Az egyesület tagjainak száma: 1050. Intézményei: A) A tanoncotthon. VII., Damjanich-u. 48. sz. a. Itt 30 bennlakó és 70 bejáró növendék van. Az előbbiek a ruhán és oktatáson kívül teljes ellátást kapnak. Az összes növendékek hittani oktatásban részesülnek. A továbbképző tanfolyamon a fővárosi zsidó középiskolák tanárai tanítanak. Az otthonban van állandó templom, hol reggel és este istentisztelet van. E helyiségben van a központi iroda, a pszichotechnikai laboratórium, hol a növendékek elhelyezésük előtt pályaválasztás szempontjából megvizsgáltatnak, továbbá a Mikéfe Jókai cserkészcsapatának otthona. B) Kertészképzőtelep. Ez intézmény a X., Keresztúri-út 130-134. sz. a. van. 58 hold az egyesület tulajdona, míg 33 hold földet a székesfővárostól bérel. Itt állandóan 30-40 növendék nyer a földművelés és kertészetben kiképzést. E cél szolgálatában áll 20 legmodernebbül felszerelt üvegház. A terület fele a virág- és konyhakertészetre, faiskolára és szőlészetre van fenntartva, míg kb. 45 holdon mezőgazdaságot űznek. Hogy az oktatás minden irányban eredményes legyen, de a két internátus ellátása érdekében is van 22 tehénből álló tehenészet, továbbá méhészet és baromfitenyésztés. Az 1927. évi mérleg adatai szerint a tanoncotthon fenntartása évi 33,000 pengőt, a kertészképzőtelep pedig 52,000 pengőt igényel. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3084. címszó a lexikon => 551. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13084.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület

SZÓCIKK: Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület MIKÉFE , a Pesti Izraelita Hitközség kezdeményezésére 1842. alapíttatott. Az alapítók kitűzött céljai voltak: a a nehéz kézművek és iparágak gyakorlata; b a magyar nyelv ápolása, c a földművelés gyakorlása, d a közhasznú ismeretek s a tiszta erkölcs terjesztése. A társadalom nyomására a céhek nagyon megnehezítették a zsidó tanoncok felszabadulását. De csakhamar védője támadt az egyesületnek Kossuth Lajosban, ki egy cikkben üdvözölte a hazai zsidóság eme új egyesülését. Az egylet nyomban megalakulása után az országos iparegyesület alapítói közé lépett és már 1843. gróf Batthyány Lajos a fiókegyesületek sorába iktatta. Majd József nádor intézkedett, hogy az egylet növendékei a céhek ellenére is hatósági intézkedésekkel felszabadíttassanak. 1847-ben az egyletnek már 10 földmüvesnövendéke is volt. A Bach-korszakban a magyar nyelv terjesztése miatt üldöztetéseknek volt kitéve az egyesület. Nehéz küzdelmek után a kiegyezést követő években utat nyitott az állami középipariskolákhoz, a m. kir. iparművészeti iskolához, az istvántelki földműves iskolához és a m. kir. vincellér képezdéhez, mindenütt ösztöndíjalapokat létesítve. 1885-ben Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyletnek kulturális ténykedéséért hivatalosan elismerését nyilvánította. 1892-ben létesítette Magyarországon elsőnek, tanoncotthonát, 1908. valósította meg a kertészképző telepét. A lefolyt 86 év alatt a következő zsidó kiválóságok álltak az egyesület élén: Jakobovics Fülöp, Kern Jakab, Weisz M. A., Schönberg Ármin, Beér Salamon, Neuman Ármin, majd báró Kohner Adolf, Neumann Árminné, maróthi Fürst Jakabné, Adler Lajos, Adler Gyula, Beér Henrik és érdi Krausz Simon. Az évtizedek folyamán hatalmas alapítványok létesültek, melyek kamataiból egészen a háború utáni évig minden esztendőben több tételbon 600-1000 aranykoronás önállósítási segélyeket osztott ki az egyesület a felszabadult növendékek körében. Az egyesület gondozása alatt állandóan 500-600 szegény és árva fiú volt. Eddig több mint 7000 ifjút nevelt fel becsületes iparossá, földművessé és kertésszé és 2 1/2 millió aranykoronát fordított növendékei gyámolítására. Az egyesületnek mai alapszabályszerű célja, hogy a kézműipart és a földművelést a magyar zsidóságkörében fejlessze. E végből: a szegény sorsú vagy elhagyott 14-17 éves zsidó fiúkat védelmébe fogad; b azokat anyagi és erkölcsi segítségével műhelyekben és gazdaságokban, saját kertészképző- vagy egyéb telepén, valamint ipari és mezőgazdasági szakiskolákban értelmes ipari és gazdasági munkásokká neveli; c kiképzésük után pályájukon való előhaladásukat, utóbb pedig önállósításukat lehetőleg előmozdítja. Az egyesület jelenlegi vezetősége: elnök: érdi Krausz Simon, elnökhelyettes: Hevesi Simon vezető főrabbi, társelnök: Klein Gyuláné, ügyvezető alelnök: Fellner Leó. Alelnökök, kik különböző bizottságok elnökei: Adler Gyula, Beér Henrik, Deutsch Ernő, Fried Adolfné, Havas Miksáné, Kertész Vilmos, Székely Bertalan. Az egyesület igazgatója: Kertész Ödön, a kertészképzőtelep igazgatója: Székely László. Az egyesület tagjainak száma: 1050. Intézményei: A A tanoncotthon. VII., Damjanich-u. 48. sz. a. Itt 30 bennlakó és 70 bejáró növendék van. Az előbbiek a ruhán és oktatáson kívül teljes ellátást kapnak. Az összes növendékek hittani oktatásban részesülnek. A továbbképző tanfolyamon a fővárosi zsidó középiskolák tanárai tanítanak. Az otthonban van állandó templom, hol reggel és este istentisztelet van. E helyiségben van a központi iroda, a pszichotechnikai laboratórium, hol a növendékek elhelyezésük előtt pályaválasztás szempontjából megvizsgáltatnak, továbbá a Mikéfe Jókai cserkészcsapatának otthona. B Kertészképzőtelep. Ez intézmény a X., Keresztúri-út 130-134. sz. a. van. 58 hold az egyesület tulajdona, míg 33 hold földet a székesfővárostól bérel. Itt állandóan 30-40 növendék nyer a földművelés és kertészetben kiképzést. E cél szolgálatában áll 20 legmodernebbül felszerelt üvegház. A terület fele a virág- és konyhakertészetre, faiskolára és szőlészetre van fenntartva, míg kb. 45 holdon mezőgazdaságot űznek. Hogy az oktatás minden irányban eredményes legyen, de a két internátus ellátása érdekében is van 22 tehénből álló tehenészet, továbbá méhészet és baromfitenyésztés. Az 1927. évi mérleg adatai szerint a tanoncotthon fenntartása évi 33,000 pengőt, a kertészképzőtelep pedig 52,000 pengőt igényel. F. D.

13084.ht

CÍMSZÓ Magya Izraelit Kézmű é Földművelés Egyesüle

SZÓCIKK Magya Izraelit Kézmű é Földművelés Egyesüle MIKÉF Pest Izraelit Hitközsé kezdeményezésér 1842 alapíttatott A alapító kitűzöt célja voltak nehé kézműve é iparága gyakorlata magya nyel ápolása földművelé gyakorlása közhaszn ismerete tiszt erkölc terjesztése társadalo nyomásár céhe nagyo megnehezítetté zsid tanonco felszabadulását D csakhama védőj támad a egyesületne Kossut Lajosban k eg cikkbe üdvözölt haza zsidósá em ú egyesülését A egyle nyomba megalakulás utá a országo iparegyesüle alapító köz lépet é má 1843 gró Batthyán Lajo fiókegyesülete soráb iktatta Maj Józse nádo intézkedett hog a egyle növendéke céhe ellenér i hatóság intézkedésekke felszabadíttassanak 1847-be a egyletne má 1 földmüvesnövendék i volt Bach-korszakba magya nyel terjesztés miat üldöztetésekne vol kitév a egyesület Nehé küzdelme utá kiegyezés követ évekbe uta nyitot a állam középipariskolákhoz m kir iparművészet iskolához a istvántelk földműve iskoláho é m kir vincellé képezdéhez mindenüt ösztöndíjalapoka létesítve 1885-be Trefor Ágos vallás é közoktatásügy miniszte a egyletne kulturáli ténykedéséér hivatalosa elismerésé nyilvánította 1892-be létesített Magyarországo elsőnek tanoncotthonát 1908 valósított me kertészképz telepét lefoly 8 é alat következ zsid kiválóságo állta a egyesüle élén Jakobovic Fülöp Ker Jakab Weis M A. Schönber Ármin Beé Salamon Neuma Ármin maj bár Kohne Adolf Neuman Árminné maróth Fürs Jakabné Adle Lajos Adle Gyula Beé Henri é érd Kraus Simon A évtizede folyamá hatalma alapítványo létesültek melye kamataibó egésze hábor után évi minde esztendőbe töb tételbo 600-100 aranykoroná önállósítás segélyeke osztot k a egyesüle felszabadul növendéke körében A egyesüle gondozás alat állandóa 500-60 szegén é árv fi volt Eddi töb min 700 ifjú nevel fe becsülete iparossá földművess é kertéssz é 1/ milli aranykoroná fordítot növendéke gyámolítására A egyesületne ma alapszabályszer célja hog kézműipar é földművelés magya zsidóságkörébe fejlessze végből szegén sors vag elhagyot 14-1 éve zsid fiúka védelméb fogad azoka anyag é erkölcs segítségéve műhelyekbe é gazdaságokban sajá kertészképző vag egyé telepén valamin ipar é mezőgazdaság szakiskolákba értelme ipar é gazdaság munkásokk neveli kiképzésü utá pályájuko val előhaladásukat utób pedi önállósításuka lehetőle előmozdítja A egyesüle jelenleg vezetősége elnök érd Kraus Simon elnökhelyettes Heves Simo vezet főrabbi társelnök Klei Gyuláné ügyvezet alelnök Fellne Leó Alelnökök ki különböz bizottságo elnökei Adle Gyula Beé Henrik Deutsc Ernő Frie Adolfné Hava Miksáné Kertés Vilmos Székel Bertalan A egyesüle igazgatója Kertés Ödön kertészképzőtele igazgatója Székel László A egyesüle tagjaina száma 1050 Intézményei tanoncotthon VII. Damjanich-u 48 sz a It 3 bennlak é 7 bejár növendé van A előbbie ruhá é oktatáso kívü telje ellátás kapnak A össze növendéke hittan oktatásba részesülnek továbbképz tanfolyamo főváros zsid középiskolá tanára tanítanak A otthonba va álland templom ho regge é est istentisztele van helyiségbe va központ iroda pszichotechnika laboratórium ho növendéke elhelyezésü előt pályaválasztá szempontjábó megvizsgáltatnak tovább Mikéf Jóka cserkészcsapatána otthona Kertészképzőtelep E intézmén X. Keresztúri-ú 130-134 sz a van 5 hol a egyesüle tulajdona mí 3 hol földe székesfővárostó bérel It állandóa 30-4 növendé nye földművelé é kertészetbe kiképzést cé szolgálatába ál 2 legmodernebbü felszerel üvegház terüle fel virág é konyhakertészetre faiskolár é szőlészetr va fenntartva mí kb 4 holdo mezőgazdaságo űznek Hog a oktatá minde irányba eredménye legyen d ké internátu ellátás érdekébe i va 2 tehénbő áll tehenészet tovább méhésze é baromfitenyésztés A 1927 év mérle adata szerin tanoncottho fenntartás év 33,00 pengőt kertészképzőtele pedi 52,00 pengő igényel F D

13084.h

CÍMSZ Magy Izraeli Kézm Földművelé Egyesül

SZÓCIK Magy Izraeli Kézm Földművelé Egyesül MIKÉ Pes Izraeli Hitközs kezdeményezésé 184 alapíttatot alapít kitűzö célj volta neh kézműv iparág gyakorlat magy nye ápolás földművel gyakorlás közhasz ismeret tisz erköl terjesztés társadal nyomásá céh nagy megnehezített zsi tanonc felszabadulásá csakham védő táma egyesületn Kossu Lajosba e cikkb üdvözöl haz zsidós e egyesülésé egyl nyomb megalakulá ut ország iparegyesül alapít kö lépe m 184 gr Batthyá Laj fiókegyesület sorá iktatt Ma Józs nád intézkedet ho egyl növendék céh ellené hatósá intézkedésekk felszabadíttassana 1847-b egyletn m földmüvesnövendé vol Bach-korszakb magy nye terjeszté mia üldöztetésekn vo kité egyesüle Neh küzdelm ut kiegyezé köve évekb ut nyito álla középipariskolákho ki iparművésze iskoláho istvántel földműv iskoláh ki vincell képezdéhe mindenü ösztöndíjalapok létesítv 1885-b Trefo Ágo vallá közoktatásüg miniszt egyletn kulturál ténykedéséé hivatalos elismerés nyilvánított 1892-b létesítet Magyarország elsőne tanoncotthoná 190 valósítot m kertészkép telepé lefol ala követke zsi kiválóság állt egyesül élé Jakobovi Fülö Ke Jaka Wei A Schönbe Ármi Be Salamo Neum Ármi ma bá Kohn Adol Neuma Árminn marót Für Jakabn Adl Lajo Adl Gyul Be Henr ér Krau Simo évtized folyam hatalm alapítvány létesülte mely kamataib egész hábo utá év mind esztendőb tö tételb 600-10 aranykoron önállósítá segélyek oszto egyesül felszabadu növendék körébe egyesül gondozá ala állandó 500-6 szegé ár f vol Edd tö mi 70 ifj neve f becsület ipaross földműves kertéss 1 mill aranykoron fordíto növendék gyámolításár egyesületn m alapszabálysze célj ho kézműipa földművelé magy zsidóságköréb fejlessz végbő szegé sor va elhagyo 14- év zsi fiúk védelmé foga azok anya erkölc segítségév műhelyekb gazdaságokba saj kertészképz va egy telepé valami ipa mezőgazdasá szakiskolákb értelm ipa gazdasá munkások nevel kiképzés ut pályájuk va előhaladásuka utó ped önállósításuk lehetől előmozdítj egyesül jelenle vezetőség elnö ér Krau Simo elnökhelyette Heve Sim veze főrabb társelnö Kle Gyulán ügyveze alelnö Felln Le Alelnökö k különbö bizottság elnöke Adl Gyul Be Henri Deuts Ern Fri Adolfn Hav Miksán Kerté Vilmo Széke Bertala egyesül igazgatój Kerté Ödö kertészképzőtel igazgatój Széke Lászl egyesül tagjain szám 105 Intézménye tanoncottho VII Damjanich- 4 s I bennla bejá növend va előbbi ruh oktatás kív telj ellátá kapna össz növendék hitta oktatásb részesülne továbbkép tanfolyam főváro zsi középiskol tanár tanítana otthonb v állan templo h regg es istentisztel va helyiségb v közpon irod pszichotechnik laboratóriu h növendék elhelyezés elő pályaválaszt szempontjáb megvizsgáltatna továb Miké Jók cserkészcsapatán otthon Kertészképzőtele intézmé X Keresztúri- 130-13 s va ho egyesül tulajdon m ho föld székesfővárost bére I állandó 30- növend ny földművel kertészetb kiképzés c szolgálatáb á legmodernebb felszere üveghá terül fe virá konyhakertészetr faiskolá szőlészet v fenntartv m k hold mezőgazdaság űzne Ho oktat mind irányb eredmény legye k internát ellátá érdekéb v tehénb ál tehenésze továb méhész baromfitenyészté 192 é mérl adat szeri tanoncotth fenntartá é 33,0 pengő kertészképzőtel ped 52,0 peng igénye

13084.

CÍMS Mag Izrael Kéz Földművel Egyesü

SZÓCI Mag Izrael Kéz Földművel Egyesü MIK Pe Izrael Hitköz kezdeményezés 18 alapíttato alapí kitűz cél volt ne kézmű ipará gyakorla mag ny ápolá földműve gyakorlá közhas ismere tis erkö terjeszté társada nyomás cé nag megnehezítet zs tanon felszabadulás csakha véd tám egyesület Koss Lajosb cikk üdvözö ha zsidó egyesülés egy nyom megalakul u orszá iparegyesü alapí k lép 18 g Batthy La fiókegyesüle sor iktat M Józ ná intézkede h egy növendé cé ellen hatós intézkedések felszabadíttassan 1847- egylet földmüvesnövend vo Bach-korszak mag ny terjeszt mi üldöztetések v kit egyesül Ne küzdel u kiegyez köv évek u nyit áll középipariskolákh k iparművész iskoláh istvánte földmű iskolá k vincel képezdéh minden ösztöndíjalapo létesít 1885- Tref Ág vall közoktatásü minisz egylet kulturá ténykedésé hivatalo elismeré nyilvánítot 1892- létesíte Magyarorszá elsőn tanoncotthon 19 valósíto kertészké telep lefo al követk zs kiválósá áll egyesü él Jakobov Fül K Jak We Schönb Árm B Salam Neu Árm m b Koh Ado Neum Ármin maró Fü Jakab Ad Laj Ad Gyu B Hen é Kra Sim évtize folya hatal alapítván létesült mel kamatai egés háb ut é min esztendő t tétel 600-1 aranykoro önállósít segélye oszt egyesü felszabad növendé köréb egyesü gondoz al álland 500- szeg á vo Ed t m 7 if nev becsüle iparos földműve kertés mil aranykoro fordít növendé gyámolításá egyesület alapszabálysz cél h kézműip földművel mag zsidóságköré fejless végb szeg so v elhagy 14 é zs fiú védelm fog azo any erköl segítségé műhelyek gazdaságokb sa kertészkép v eg telep valam ip mezőgazdas szakiskolák értel ip gazdas munkáso neve kiképzé u pályáju v előhaladásuk ut pe önállósításu lehető előmozdít egyesü jelenl vezetősé eln é Kra Sim elnökhelyett Hev Si vez főrab társeln Kl Gyulá ügyvez aleln Fell L Alelnök különb bizottsá elnök Ad Gyu B Henr Deut Er Fr Adolf Ha Miksá Kert Vilm Szék Bertal egyesü igazgató Kert Öd kertészképzőte igazgató Szék Lász egyesü tagjai szá 10 Intézmény tanoncotth VI Damjanich bennl bej növen v előbb ru oktatá kí tel ellát kapn öss növendé hitt oktatás részesüln továbbké tanfolya fővár zs középisko taná tanítan otthon álla templ reg e istentiszte v helyiség közpo iro pszichotechni laboratóri növendé elhelyezé el pályaválasz szempontjá megvizsgáltatn tová Mik Jó cserkészcsapatá ottho Kertészképzőtel intézm Keresztúri 130-1 v h egyesü tulajdo h föl székesfőváros bér álland 30 növen n földműve kertészet kiképzé szolgálatá legmoderneb felszer üvegh terü f vir konyhakertészet faiskol szőlésze fenntart hol mezőgazdasá űzn H okta min irány eredmén legy interná ellát érdeké tehén á tehenész tová méhés baromfitenyészt 19 mér ada szer tanoncott fenntart 33, peng kertészképzőte pe 52, pen igény

13084

CÍM Ma Izrae Ké Földműve Egyes

SZÓC Ma Izrae Ké Földműve Egyes MI P Izrae Hitkö kezdeményezé 1 alapíttat alap kitű cé vol n kézm ipar gyakorl ma n ápol földműv gyakorl közha ismer ti erk terjeszt társad nyomá c na megnehezíte z tano felszabadulá csakh vé tá egyesüle Kos Lajos cik üdvöz h zsid egyesülé eg nyo megalaku orsz iparegyes alap lé 1 Batth L fiókegyesül so ikta Jó n intézked eg növend c elle ható intézkedése felszabadíttassa 1847 egyle földmüvesnöven v Bach-korsza ma n terjesz m üldöztetése ki egyesü N küzde kiegye kö éve nyi ál középipariskolák iparművés iskolá istvánt földm iskol vince képezdé minde ösztöndíjalap létesí 1885 Tre Á val közoktatás minis egyle kultur ténykedés hivatal elismer nyilváníto 1892 létesít Magyarorsz első tanoncottho 1 valósít kertészk tele lef a követ z kiválós ál egyes é Jakobo Fü Ja W Schön Ár Sala Ne Ár Ko Ad Neu Ármi mar F Jaka A La A Gy He Kr Si évtiz foly hata alapítvá létesül me kamata egé há u mi esztend téte 600- aranykor önállósí segély osz egyes felszaba növend köré egyes gondo a állan 500 sze v E i ne becsül iparo földműv kerté mi aranykor fordí növend gyámolítás egyesüle alapszabálys cé kézműi földműve ma zsidóságkör fejles vég sze s elhag 1 z fi védel fo az an erkö segítség műhelye gazdaságok s kertészké e tele vala i mezőgazda szakiskolá érte i gazda munkás nev kiképz pályáj előhaladásu u p önállósítás lehet előmozdí egyes jelen vezetős el Kr Si elnökhelyet He S ve főra társel K Gyul ügyve alel Fel Alelnö külön bizotts elnö A Gy Hen Deu E F Adol H Miks Ker Vil Szé Berta egyes igazgat Ker Ö kertészképzőt igazgat Szé Lás egyes tagja sz 1 Intézmén tanoncott V Damjanic benn be növe előb r oktat k te ellá kap ös növend hit oktatá részesül továbbk tanfoly fővá z középisk tan taníta ottho áll temp re istentiszt helyisé közp ir pszichotechn laboratór növend elhelyez e pályaválas szempontj megvizsgáltat tov Mi J cserkészcsapat otth Kertészképzőte intéz Keresztúr 130- egyes tulajd fö székesfőváro bé állan 3 növe földműv kertésze kiképz szolgálat legmoderne felsze üveg ter vi konyhakertésze faisko szőlész fenntar ho mezőgazdas űz okt mi irán eredmé leg intern ellá érdek tehé tehenés tov méhé baromfitenyész 1 mé ad sze tanoncot fenntar 33 pen kertészképzőt p 52 pe igén

1308

CÍ M Izra K Földműv Egye

SZÓ M Izra K Földműv Egye M Izra Hitk kezdeményez alapítta ala kit c vo kéz ipa gyakor m ápo földmű gyakor közh isme t er terjesz társa nyom n megnehezít tan felszabadul csak v t egyesül Ko Lajo ci üdvö zsi egyesül e ny megalak ors iparegye ala l Batt fiókegyesü s ikt J intézke e növen ell hat intézkedés felszabadíttass 184 egyl földmüvesnöve Bach-korsz m terjes üldöztetés k egyes küzd kiegy k év ny á középipariskolá iparművé iskol istván föld isko vinc képezd mind ösztöndíjala létes 188 Tr va közoktatá mini egyl kultu ténykedé hivata elisme nyilvánít 189 létesí Magyarors els tanoncotth valósí kertész tel le köve kiváló á egye Jakob F J Schö Á Sal N Á K A Ne Árm ma Jak L G H K S évti fol hat alapítv létesü m kamat eg h m eszten tét 600 aranyko önállós segél os egye felszab növen kör egye gond álla 50 sz n becsü ipar földmű kert m aranyko ford növen gyámolítá egyesül alapszabály c kézmű földműv m zsidóságkö fejle vé sz elha f véde f a a erk segítsé műhely gazdaságo kertészk tel val mezőgazd szakiskol ért gazd munká ne kikép pályá előhaladás önállósítá lehe előmozd egye jele vezető e K S elnökhelye H v főr társe Gyu ügyv ale Fe Aleln külö bizott eln G He De Ado Mik Ke Vi Sz Bert egye igazga Ke kertészképző igazga Sz Lá egye tagj s Intézmé tanoncot Damjani ben b növ elő okta t ell ka ö növen hi oktat részesü tovább tanfol főv középis ta tanít otth ál tem r istentisz helyis köz i pszichotech laborató növen elhelye pályavála szempont megvizsgálta to M cserkészcsapa ott Kertészképzőt inté Keresztú 130 egye tulaj f székesfővár b álla növ földmű kertész kikép szolgála legmodern felsz üve te v konyhakertész faisk szőlés fennta h mezőgazda ű ok m irá eredm le inter ell érde teh tehené to méh baromfitenyés m a sz tanonco fennta 3 pe kertészképző 5 p igé