13086.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége

SZÓCIKK: Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége (MINOSZ). 1922-ben létesült. Célja: az ország összes izraelita nőegyleteit közös jótékony munkára fogni, zsidó kultúrát terjeszteni, leányegyleteket szervezni és a vallásos élet mélyítését propagálni. A szövetség havonta két előadást tart. Szövészeti és csipkeverő iskolája van. Elvi kérdésekben dönt az összes nőegyletek ügyeiben, melyeknek erkölcsi támogatást is nyújt. A szövetség elnöke Baracs Marcelné (l. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3086. címszó a lexikon => 551. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13086.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége

SZÓCIKK: Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége MINOSZ . 1922-ben létesült. Célja: az ország összes izraelita nőegyleteit közös jótékony munkára fogni, zsidó kultúrát terjeszteni, leányegyleteket szervezni és a vallásos élet mélyítését propagálni. A szövetség havonta két előadást tart. Szövészeti és csipkeverő iskolája van. Elvi kérdésekben dönt az összes nőegyletek ügyeiben, melyeknek erkölcsi támogatást is nyújt. A szövetség elnöke Baracs Marcelné l. o. .

13086.ht

CÍMSZÓ Magya Izraelit Nőegylete Országo Szövetség

SZÓCIKK Magya Izraelit Nőegylete Országo Szövetség MINOS 1922-be létesült Célja a orszá össze izraelit nőegyletei közö jótékon munkár fogni zsid kultúrá terjeszteni leányegyleteke szervezn é valláso éle mélyítésé propagálni szövetsé havont ké előadás tart Szövészet é csipkever iskoláj van Elv kérdésekbe dön a össze nőegylete ügyeiben melyekne erkölcs támogatás i nyújt szövetsé elnök Barac Marceln l o

13086.h

CÍMSZ Magy Izraeli Nőegylet Ország Szövetsé

SZÓCIK Magy Izraeli Nőegylet Ország Szövetsé MINO 1922-b létesül Célj orsz össz izraeli nőegylete köz jótéko munká fogn zsi kultúr terjeszten leányegyletek szervez vallás él mélyítés propagáln szövets havon k előadá tar Szövésze csipkeve iskolá va El kérdésekb dö össz nőegylet ügyeibe melyekn erkölc támogatá nyúj szövets elnö Bara Marcel

13086.

CÍMS Mag Izrael Nőegyle Orszá Szövets

SZÓCI Mag Izrael Nőegyle Orszá Szövets MIN 1922- létesü Cél ors öss izrael nőegylet kö jóték munk fog zs kultú terjeszte leányegylete szerve vallá é mélyíté propagál szövet havo előad ta Szövész csipkev iskol v E kérdések d öss nőegyle ügyeib melyek erköl támogat nyú szövet eln Bar Marce

13086

CÍM Ma Izrae Nőegyl Orsz Szövet

SZÓC Ma Izrae Nőegyl Orsz Szövet MI 1922 létes Cé or ös izrae nőegyle k jóté mun fo z kult terjeszt leányegylet szerv vall mélyít propagá szöve hav előa t Szövés csipke isko kérdése ös nőegyl ügyei melye erkö támoga ny szöve el Ba Marc

1308

CÍ M Izra Nőegy Ors Szöve

SZÓ M Izra Nőegy Ors Szöve M 192 léte C o ö izra nőegyl jót mu f kul terjesz leányegyle szer val mélyí propag szöv ha elő Szövé csipk isk kérdés ö nőegy ügye mely erk támog n szöv e B Mar