13088.htm

CÍMSZÓ: Magyar közmondás és a zsidó

SZÓCIKK: "(Eb a zsidó kereskedés nélkül; Ritka vásár zsidó nélkül; Alkuszik, mint zsidó a lóbőrre), de nincs egy sem, melyben a zsidók uzsoráskodása volna a motívum. A nép figyelmét nem kerülték el a zsidó étkezési szabályok (Van, mint zsidónak szalonnája), az állandó kalapviselés (Zsidó van a házban), a zsidók hangos imája (Zsidó vecsernye). Közmondásaink hangjában ritka a rosszindulat, inkább az évődő néphumor érzik ki belőle. V. ö. Flesch Ármin, A zsidó a magyar közmondásban» Imit. Évkönyv 1908."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3088. címszó a lexikon => 551. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13088.htm

CÍMSZÓ: Magyar közmondás és a zsidó

SZÓCIKK: Eb a zsidó kereskedés nélkül; Ritka vásár zsidó nélkül; Alkuszik, mint zsidó a lóbőrre , de nincs egy sem, melyben a zsidók uzsoráskodása volna a motívum. A nép figyelmét nem kerülték el a zsidó étkezési szabályok Van, mint zsidónak szalonnája , az állandó kalapviselés Zsidó van a házban , a zsidók hangos imája Zsidó vecsernye . Közmondásaink hangjában ritka a rosszindulat, inkább az évődő néphumor érzik ki belőle. V. ö. Flesch Ármin, A zsidó a magyar közmondásban Imit. Évkönyv 1908.

13088.ht

CÍMSZÓ Magya közmondá é zsid

SZÓCIKK E zsid kereskedé nélkül Ritk vásá zsid nélkül Alkuszik min zsid lóbőrr d ninc eg sem melybe zsidó uzsoráskodás voln motívum né figyelmé ne kerülté e zsid étkezés szabályo Van min zsidóna szalonnáj a álland kalapviselé Zsid va házba zsidó hango imáj Zsid vecserny Közmondásain hangjába ritk rosszindulat inkáb a évőd néphumo érzi k belőle V ö Flesc Ármin zsid magya közmondásba Imit Évköny 1908

13088.h

CÍMSZ Magy közmond zsi

SZÓCIK zsi keresked nélkü Rit vás zsi nélkü Alkuszi mi zsi lóbőr nin e se melyb zsid uzsoráskodá vol motívu n figyelm n került zsi étkezé szabály Va mi zsidón szalonná állan kalapvisel Zsi v házb zsid hang imá Zsi vecsern Közmondásai hangjáb rit rosszindula inká évő néphum érz belől Fles Ármi zsi magy közmondásb Imi Évkön 190

13088.

CÍMS Mag közmon zs

SZÓCI zs kereske nélk Ri vá zs nélk Alkusz m zs lóbő ni s mely zsi uzsoráskod vo motív figyel kerül zs étkez szabál V m zsidó szalonn álla kalapvise Zs ház zsi han im Zs vecser Közmondása hangjá ri rosszindul ink év néphu ér belő Fle Árm zs mag közmondás Im Évkö 19

13088

CÍM Ma közmo z

SZÓC z keresk nél R v z nél Alkus z lób n mel zs uzsorásko v motí figye kerü z étke szabá zsid szalon áll kalapvis Z há zs ha i Z vecse Közmondás hangj r rosszindu in é néph é bel Fl Ár z ma közmondá I Évk 1

1308

CÍ M közm

SZÓ keres né né Alku ló me z uzsorásk mot figy ker étk szab zsi szalo ál kalapvi h z h vecs Közmondá hang rosszind i nép be F Á m közmond Év