13099.htm

CÍMSZÓ: Magyarosítás

SZÓCIKK: "(Einhorn Ignác): Zur Judenfrage in Ungarn (Ofen 1848); Hübsch Adolf: Der Jude taugt nichts (Pest 1848); Kraus J.: Auf was grundet sich der Judenhass (Pest 1848); Österreicher Éliás: Der Jude in Ungarn, wie er war, vie er ist und wie er sein wird (Pest 1842); Raschkow Lázár: Die religiöse und politische Freiheit der Israeliten Ungarns (Győr 1848); Rosenthal Móric: A zsidó és a korszellem Európában (Pest 1841); Roth Herman: A zsidók polgárosítása ok és célszerű. Vázlat a zsidók közép- és jelenkori helyzete, jelleme-viszonyairól (Pest 1848); Schwartz Dávid: Szabadság, Egyenlőség (Eperjes 1848). (V. ö. Venetianer: «A magyar zsidóság története.») "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3099. címszó a lexikon => 565. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13099.htm

CÍMSZÓ: Magyarosítás

SZÓCIKK: Einhorn Ignác : Zur Judenfrage in Ungarn Ofen 1848 ; Hübsch Adolf: Der Jude taugt nichts Pest 1848 ; Kraus J.: Auf was grundet sich der Judenhass Pest 1848 ; Österreicher Éliás: Der Jude in Ungarn, wie er war, vie er ist und wie er sein wird Pest 1842 ; Raschkow Lázár: Die religiöse und politische Freiheit der Israeliten Ungarns Győr 1848 ; Rosenthal Móric: A zsidó és a korszellem Európában Pest 1841 ; Roth Herman: A zsidók polgárosítása ok és célszerű. Vázlat a zsidók közép- és jelenkori helyzete, jelleme-viszonyairól Pest 1848 ; Schwartz Dávid: Szabadság, Egyenlőség Eperjes 1848 . V. ö. Venetianer: A magyar zsidóság története.

13099.ht

CÍMSZÓ Magyarosítá

SZÓCIKK Einhor Igná Zu Judenfrag i Ungar Ofe 184 Hübsc Adolf De Jud taug nicht Pes 184 Krau J. Au wa grunde sic de Judenhas Pes 184 Österreiche Éliás De Jud i Ungarn wi e war vi e is un wi e sei wir Pes 184 Raschko Lázár Di religiös un politisch Freihei de Israelite Ungarn Győ 184 Rosentha Móric zsid é korszelle Európába Pes 184 Rot Herman zsidó polgárosítás o é célszerű Vázla zsidó közép é jelenkor helyzete jelleme-viszonyairó Pes 184 Schwart Dávid Szabadság Egyenlősé Eperje 184 V ö Venetianer magya zsidósá története

13099.h

CÍMSZ Magyarosít

SZÓCIK Einho Ign Z Judenfra Unga Of 18 Hübs Adol D Ju tau nich Pe 18 Kra J A w grund si d Judenha Pe 18 Österreich Éliá D Ju Ungar w wa v i u w se wi Pe 18 Raschk Lázá D religiö u politisc Freihe d Israelit Ungar Gy 18 Rosenth Móri zsi korszell Európáb Pe 18 Ro Herma zsid polgárosítá célszer Vázl zsid közé jelenko helyzet jelleme-viszonyair Pe 18 Schwar Dávi Szabadsá Egyenlős Eperj 18 Venetiane magy zsidós történet

13099.

CÍMS Magyarosí

SZÓCI Einh Ig Judenfr Ung O 1 Hüb Ado J ta nic P 1 Kr grun s Judenh P 1 Österreic Éli J Unga w s w P 1 Rasch Láz religi politis Freih Israeli Unga G 1 Rosent Mór zs korszel Európá P 1 R Herm zsi polgárosít célsze Váz zsi köz jelenk helyze jelleme-viszonyai P 1 Schwa Dáv Szabads Egyenlő Eper 1 Venetian mag zsidó történe

13099

CÍM Magyaros

SZÓC Ein I Judenf Un Hü Ad t ni K gru Juden Österrei Él Ung Rasc Lá relig politi Frei Israel Ung Rosen Mó z korsze Európ Her zs polgárosí célsz Vá zs kö jelen helyz jelleme-viszonya Schw Dá Szabad Egyenl Epe Venetia ma zsid történ

1309

CÍ Magyaro

SZÓ Ei Juden U H A n gr Jude Österre É Un Ras L reli polit Fre Israe Un Rose M korsz Euró He z polgáros céls V z k jele hely jelleme-viszony Sch D Szaba Egyen Ep Veneti m zsi törté