13100.htm

CÍMSZÓ: Magyar rabbik

SZÓCIKK: Magyar Rabbik. Havi folyóirat. Szerkesztette Stein Mayer Miksa főrabbi (l. o.) Nagyszombaton. A folyóirat, amely nagyszámú, igen értékes lexikográfiái adatokat tartalmaz a szerkesztő tollából. 1905-8-ig jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3100. címszó a lexikon => 565. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13100.htm

CÍMSZÓ: Magyar rabbik

SZÓCIKK: Magyar Rabbik. Havi folyóirat. Szerkesztette Stein Mayer Miksa főrabbi l. o. Nagyszombaton. A folyóirat, amely nagyszámú, igen értékes lexikográfiái adatokat tartalmaz a szerkesztő tollából. 1905-8-ig jelent meg.

13100.ht

CÍMSZÓ Magya rabbi

SZÓCIKK Magya Rabbik Hav folyóirat Szerkesztett Stei Maye Miks főrabb l o Nagyszombaton folyóirat amel nagyszámú ige értéke lexikográfiá adatoka tartalma szerkeszt tollából 1905-8-i jelen meg

13100.h

CÍMSZ Magy rabb

SZÓCIK Magy Rabbi Ha folyóira Szerkesztet Ste May Mik főrab Nagyszombato folyóira ame nagyszám ig érték lexikográfi adatok tartalm szerkesz tollábó 1905-8- jele me

13100.

CÍMS Mag rab

SZÓCI Mag Rabb H folyóir Szerkeszte St Ma Mi főra Nagyszombat folyóir am nagyszá i érté lexikográf adato tartal szerkes tolláb 1905-8 jel m

13100

CÍM Ma ra

SZÓC Ma Rab folyói Szerkeszt S M M főr Nagyszomba folyói a nagysz ért lexikográ adat tarta szerke tollá 1905- je

1310

CÍ M r

SZÓ M Ra folyó Szerkesz fő Nagyszomb folyó nagys ér lexikogr ada tart szerk toll 1905 j