13102.htm

CÍMSZÓ: Magyar-zsidó

SZÓCIKK: Magyar-zsidó. A Magyarországon született, magyar anyanyelvű és a törvényesen elismert izraelita hitfelekezethez tartozó magyar állampolgár. A M. származása visszavezethető a honfoglaló magyarokkal együtt bejött kozárokig, vagy kabarokig (l. Kabarok). Mivel a kozárok a kereszténység terjedésekor megkeresztelkedtek és utódaikat már a keresztény magyarok közé számítják (l. Kozárok), valószínűbb, hogy a zsidó őslakóktól (l. Zsidó őslakók) származnak a M.-k. A későbbi idők során bevándorolt nyugati zsidók (l. Zsidó bevándorlás) leszármazottait is M.-knak tekintik. L. Zsidó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3102. címszó a lexikon => 565. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13102.htm

CÍMSZÓ: Magyar-zsidó

SZÓCIKK: Magyar-zsidó. A Magyarországon született, magyar anyanyelvű és a törvényesen elismert izraelita hitfelekezethez tartozó magyar állampolgár. A M. származása visszavezethető a honfoglaló magyarokkal együtt bejött kozárokig, vagy kabarokig l. Kabarok . Mivel a kozárok a kereszténység terjedésekor megkeresztelkedtek és utódaikat már a keresztény magyarok közé számítják l. Kozárok , valószínűbb, hogy a zsidó őslakóktól l. Zsidó őslakók származnak a M.-k. A későbbi idők során bevándorolt nyugati zsidók l. Zsidó bevándorlás leszármazottait is M.-knak tekintik. L. Zsidó.

13102.ht

CÍMSZÓ Magyar-zsid

SZÓCIKK Magyar-zsidó Magyarországo született magya anyanyelv é törvényese elismer izraelit hitfelekezethe tartoz magya állampolgár M származás visszavezethet honfoglal magyarokka együt bejöt kozárokig vag kabaroki l Kabaro Mive kozáro kereszténysé terjedéseko megkeresztelkedte é utódaika má keresztén magyaro köz számítjá l Kozáro valószínűbb hog zsid őslakóktó l Zsid őslakó származna M.-k később idő sorá bevándorol nyugat zsidó l Zsid bevándorlá leszármazottai i M.-kna tekintik L Zsidó

13102.h

CÍMSZ Magyar-zsi

SZÓCIK Magyar-zsid Magyarország születet magy anyanyel törvényes elisme izraeli hitfelekezeth tarto magy állampolgá származá visszavezethe honfogla magyarokk együ bejö kozároki va kabarok Kabar Miv kozár kereszténys terjedések megkeresztelkedt utódaik m kereszté magyar kö számítj Kozár valószínűb ho zsi őslakókt Zsi őslak származn M.- későb id sor bevándoro nyuga zsid Zsi bevándorl leszármazotta M.-kn tekinti Zsid

13102.

CÍMS Magyar-zs

SZÓCI Magyar-zsi Magyarorszá születe mag anyanye törvénye elism izrael hitfelekezet tart mag állampolg származ visszavezeth honfogl magyarok egy bej kozárok v kabaro Kaba Mi kozá keresztény terjedése megkeresztelked utódai kereszt magya k számít Kozá valószínű h zs őslakók Zs ősla származ M. késő i so bevándor nyug zsi Zs bevándor leszármazott M.-k tekint Zsi

13102

CÍM Magyar-z

SZÓC Magyar-zs Magyarorsz szület ma anyany törvény elis izrae hitfelekeze tar ma állampol szárma visszavezet honfog magyaro eg be kozáro kabar Kab M koz keresztén terjedés megkeresztelke utóda keresz magy számí Koz valószín z őslakó Z ősl szárma M kés s bevándo nyu zs Z bevándo leszármazot M.- tekin Zs

1310

CÍ Magyar-

SZÓ Magyar-z Magyarors szüle m anyan törvén eli izra hitfelekez ta m állampo szárm visszaveze honfo magyar e b kozár kaba Ka ko kereszté terjedé megkeresztelk utód keres mag szám Ko valószí őslak ős szárm ké bevánd ny z bevánd leszármazo M. teki Z