13103.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó

SZÓCIKK: Magyar Zsidó. 1. A magyarországi orthodox zsidóság első orgánuma. A Hitőregylet indította meg 1867. Két évig Farkas Albert, azután 1870 végén bekövetkezett megszűnéséig Krausz Zsigmond szerkesztette. A lap, fele német szöveggel előbb havonta háromszor, azután hetenként jelent meg. - 2. M. Orthodox zsidó felekezeti és társadalmi folyóirat. 1908-ban indult meg Budapesten Gabel Jakab és Hartstein Lajos szerkesztésében. Néhány évi működés után a folyóirat megszűnt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3103. címszó a lexikon => 565. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13103.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó

SZÓCIKK: Magyar Zsidó. 1. A magyarországi orthodox zsidóság első orgánuma. A Hitőregylet indította meg 1867. Két évig Farkas Albert, azután 1870 végén bekövetkezett megszűnéséig Krausz Zsigmond szerkesztette. A lap, fele német szöveggel előbb havonta háromszor, azután hetenként jelent meg. - 2. M. Orthodox zsidó felekezeti és társadalmi folyóirat. 1908-ban indult meg Budapesten Gabel Jakab és Hartstein Lajos szerkesztésében. Néhány évi működés után a folyóirat megszűnt.

13103.ht

CÍMSZÓ Magya Zsid

SZÓCIKK Magya Zsidó 1 magyarország orthodo zsidósá els orgánuma Hitőregyle indított me 1867 Ké évi Farka Albert azutá 187 végé bekövetkezet megszűnéséi Kraus Zsigmon szerkesztette lap fel néme szövegge előb havont háromszor azutá hetenkén jelen meg 2 M Orthodo zsid felekezet é társadalm folyóirat 1908-ba indul me Budapeste Gabe Jaka é Hartstei Lajo szerkesztésében Néhán év működé utá folyóira megszűnt

13103.h

CÍMSZ Magy Zsi

SZÓCIK Magy Zsid magyarorszá orthod zsidós el orgánum Hitőregyl indítot m 186 K év Fark Alber azut 18 vég bekövetkeze megszűnésé Krau Zsigmo szerkesztett la fe ném szövegg elő havon háromszo azut hetenké jele me Orthod zsi felekeze társadal folyóira 1908-b indu m Budapest Gab Jak Hartste Laj szerkesztésébe Néhá é működ ut folyóir megszűn

13103.

CÍMS Mag Zs

SZÓCI Mag Zsi magyarorsz ortho zsidó e orgánu Hitőregy indíto 18 é Far Albe azu 1 vé bekövetkez megszűnés Kra Zsigm szerkesztet l f né szöveg el havo háromsz azu hetenk jel m Ortho zs felekez társada folyóir 1908- ind Budapes Ga Ja Hartst La szerkesztéséb Néh műkö u folyói megszű

13103

CÍM Ma Z

SZÓC Ma Zs magyarors orth zsid orgán Hitőreg indít 1 Fa Alb az v bekövetke megszűné Kr Zsig szerkeszte n szöve e hav hároms az heten je Orth z feleke társad folyói 1908 in Budape G J Harts L szerkesztésé Né műk folyó megsz

1310

CÍ M

SZÓ M Z magyaror ort zsi orgá Hitőre indí F Al a bekövetk megszűn K Zsi szerkeszt szöv ha három a hete j Ort felek társa folyó 190 i Budap Hart szerkesztés N mű foly megs