13122.htm

CÍMSZÓ: Mahler

SZEMÉLYNÉV: Mahler Gusztáv

SZÓCIKK: M. Gusztáv, zeneszerző, szül. Kalistban (Csehorsz.) 1860. júl. 7., megh. Bécsben 1911. máj. 8. Gyermekkorát Iglón élte 1875-ben került a bécsi konzervatóriumba. 1888-ban Budapestre hívták a m. kir. Operaház igazgatói állásába. Itt fejezte be (1889) I. szimfóniáját és komponálta Des Knaben Wunderhorn c. dalciklusát. Lied von der Erde c. nagy művének ez volt az eredeti címe: Lied von der ungarischen Erde. A magyar szót azért törölte, mert távoznia kellett Magyarországról, még pedig - önhibáján kívül. M. a zeneművészet egyik legkiválóbb művelője volt és tevékenysége nyomot hagyott a magyar zenei kultúrában is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3122. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13122.htm

CÍMSZÓ: Mahler

SZEMÉLYNÉV: Mahler Gusztáv

SZÓCIKK: M. Gusztáv, zeneszerző, szül. Kalistban Csehorsz. 1860. júl. 7., megh. Bécsben 1911. máj. 8. Gyermekkorát Iglón élte 1875-ben került a bécsi konzervatóriumba. 1888-ban Budapestre hívták a m. kir. Operaház igazgatói állásába. Itt fejezte be 1889 I. szimfóniáját és komponálta Des Knaben Wunderhorn c. dalciklusát. Lied von der Erde c. nagy művének ez volt az eredeti címe: Lied von der ungarischen Erde. A magyar szót azért törölte, mert távoznia kellett Magyarországról, még pedig - önhibáján kívül. M. a zeneművészet egyik legkiválóbb művelője volt és tevékenysége nyomot hagyott a magyar zenei kultúrában is.

13122.ht

CÍMSZÓ Mahle

SZEMÉLYNÉV Mahle Gusztá

SZÓCIKK M Gusztáv zeneszerző szül Kalistba Csehorsz 1860 júl 7. megh Bécsbe 1911 máj 8 Gyermekkorá Igló élt 1875-be kerül bécs konzervatóriumba 1888-ba Budapestr hívtá m kir Operahá igazgató állásába It fejezt b 188 I szimfóniájá é komponált De Knabe Wunderhor c dalciklusát Lie vo de Erd c nag művéne e vol a eredet címe Lie vo de ungarische Erde magya szó azér törölte mer távozni kellet Magyarországról mé pedi önhibájá kívül M zeneművésze egyi legkiválób művelőj vol é tevékenység nyomo hagyot magya zene kultúrába is

13122.h

CÍMSZ Mahl

SZEMÉLYNÉ Mahl Guszt

SZÓCIK Gusztá zeneszerz szü Kalistb Csehors 186 jú 7 meg Bécsb 191 má Gyermekkor Igl él 1875-b kerü béc konzervatóriumb 1888-b Budapest hívt ki Operah igazgat állásáb I fejez 18 szimfóniáj komponál D Knab Wunderho dalciklusá Li v d Er na művén vo erede cím Li v d ungarisch Erd magy sz azé törölt me távozn kelle Magyarországró m ped önhibáj kívü zeneművész egy legkiváló művelő vo tevékenysé nyom hagyo magy zen kultúráb i

13122.

CÍMS Mah

SZEMÉLYN Mah Gusz

SZÓCI Guszt zeneszer sz Kalist Csehor 18 j me Bécs 19 m Gyermekko Ig é 1875- ker bé konzervatórium 1888- Budapes hív k Opera igazga állásá feje 1 szimfóniá komponá Kna Wunderh dalciklus L E n művé v ered cí L ungarisc Er mag s az töröl m távoz kell Magyarországr pe önhibá kív zeneművés eg legkivál művel v tevékenys nyo hagy mag ze kultúrá

13122

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma Gus

SZÓC Gusz zenesze s Kalis Cseho 1 m Béc 1 Gyermekk I 1875 ke b konzervatóriu 1888 Budape hí Oper igazg állás fej szimfóni kompon Kn Wunder dalciklu műv ere c ungaris E ma a törö távo kel Magyarország p önhib kí zeneművé e legkivá műve tevékeny ny hag ma z kultúr

1312

CÍ M

SZEMÉL M Gu

SZÓ Gus zenesz Kali Cseh Bé Gyermek 187 k konzervatóri 188 Budap h Ope igaz állá fe szimfón kompo K Wunde dalcikl mű er ungari m tör táv ke Magyarorszá önhi k zeneműv legkiv műv tevéken n ha m kultú