13123.htm

CÍMSZÓ: Mahler

SZEMÉLYNÉV: Mahler Gyula

SZÓCIKK: "M. Gyula, orvos, M. Ede (1. o.) öccse, szül. Czifferben 1866., orvosi tanulmányait Wienben végezte s ott kórházi s poliklinikai orvos, majd tanársegéd volt. Cikkei a Wiener Allgem. Medicin Zeitung, Internationale Klinische Rundschau és az Aerztlicher Centralanzeiger (Wien) hasábjain jelentek meg. Ez utóbbit szerkesztette is. önálló művei; Repertorium der Physiologie (Wien 1897); Repertorium der Hygiene (Leipzig 1898) Therapeutisches Lexikon (Wien 1899)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3123. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13123.htm

CÍMSZÓ: Mahler

SZEMÉLYNÉV: Mahler Gyula

SZÓCIKK: M. Gyula, orvos, M. Ede 1. o. öccse, szül. Czifferben 1866., orvosi tanulmányait Wienben végezte s ott kórházi s poliklinikai orvos, majd tanársegéd volt. Cikkei a Wiener Allgem. Medicin Zeitung, Internationale Klinische Rundschau és az Aerztlicher Centralanzeiger Wien hasábjain jelentek meg. Ez utóbbit szerkesztette is. önálló művei; Repertorium der Physiologie Wien 1897 ; Repertorium der Hygiene Leipzig 1898 Therapeutisches Lexikon Wien 1899 .

13123.ht

CÍMSZÓ Mahle

SZEMÉLYNÉV Mahle Gyul

SZÓCIKK M Gyula orvos M Ed 1 o öccse szül Czifferbe 1866. orvos tanulmányai Wienbe végezt ot kórház poliklinika orvos maj tanársegé volt Cikke Wiene Allgem Medici Zeitung International Klinisch Rundscha é a Aerztliche Centralanzeige Wie hasábjai jelente meg E utóbbi szerkesztett is önáll művei Repertoriu de Physiologi Wie 189 Repertoriu de Hygien Leipzi 189 Therapeutische Lexiko Wie 189

13123.h

CÍMSZ Mahl

SZEMÉLYNÉ Mahl Gyu

SZÓCIK Gyul orvo E öccs szü Czifferb 1866 orvo tanulmánya Wienb végez o kórhá poliklinik orvo ma tanárseg vol Cikk Wien Allge Medic Zeitun Internationa Klinisc Rundsch Aerztlich Centralanzeig Wi hasábja jelent me utóbb szerkesztet i önál műve Repertori d Physiolog Wi 18 Repertori d Hygie Leipz 18 Therapeutisch Lexik Wi 18

13123.

CÍMS Mah

SZEMÉLYN Mah Gy

SZÓCI Gyu orv öcc sz Cziffer 186 orv tanulmány Wien vége kórh poliklini orv m tanárse vo Cik Wie Allg Medi Zeitu Internation Klinis Rundsc Aerztlic Centralanzei W hasábj jelen m utób szerkeszte öná műv Repertor Physiolo W 1 Repertor Hygi Leip 1 Therapeutisc Lexi W 1

13123

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma G

SZÓC Gy or öc s Cziffe 18 or tanulmán Wie vég kór poliklin or tanárs v Ci Wi All Med Zeit Internatio Klini Runds Aerztli Centralanze hasáb jele utó szerkeszt ön mű Reperto Physiol Reperto Hyg Lei Therapeutis Lex

1312

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ G o ö Cziff 1 o tanulmá Wi vé kó polikli o tanár C W Al Me Zei Internati Klin Rund Aerztl Centralanz hasá jel ut szerkesz ö m Repert Physio Repert Hy Le Therapeuti Le