13127.htm

CÍMSZÓ: Maiks

SZEMÉLYNÉV: Maiks Mór

SZÓCIKK: Maiks Mór, ügyvéd, szül. Szigetváron 1840. Tevékenyen részt vett az ügyvédi mozgalmakban s kezdeményezte Kossuth Lajosnak budapesti és ügyvédi kamarai díszpolgárságát. Szerkesztette a Budapesti Ellenőr c. jogi és közigazgatási hetilapot. Önálló művei: Polgári perrendtartási repertórium (Budapest 1874) és Igazságügyi Útmutató (Budapest 1831).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3127. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13127.htm

CÍMSZÓ: Maiks

SZEMÉLYNÉV: Maiks Mór

SZÓCIKK: Maiks Mór, ügyvéd, szül. Szigetváron 1840. Tevékenyen részt vett az ügyvédi mozgalmakban s kezdeményezte Kossuth Lajosnak budapesti és ügyvédi kamarai díszpolgárságát. Szerkesztette a Budapesti Ellenőr c. jogi és közigazgatási hetilapot. Önálló művei: Polgári perrendtartási repertórium Budapest 1874 és Igazságügyi Útmutató Budapest 1831 .

13127.ht

CÍMSZÓ Maik

SZEMÉLYNÉV Maik Mó

SZÓCIKK Maik Mór ügyvéd szül Szigetváro 1840 Tevékenye rész vet a ügyvéd mozgalmakba kezdeményezt Kossut Lajosna budapest é ügyvéd kamara díszpolgárságát Szerkesztett Budapest Ellenő c jog é közigazgatás hetilapot Önáll művei Polgár perrendtartás repertóriu Budapes 187 é Igazságügy Útmutat Budapes 183

13127.h

CÍMSZ Mai

SZEMÉLYNÉ Mai M

SZÓCIK Mai Mó ügyvé szü Szigetvár 184 Tevékeny rés ve ügyvé mozgalmakb kezdeményez Kossu Lajosn budapes ügyvé kamar díszpolgárságá Szerkesztet Budapes Ellen jo közigazgatá hetilapo Önál műve Polgá perrendtartá repertóri Budape 18 Igazságüg Útmuta Budape 18

13127.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma

SZÓCI Ma M ügyv sz Szigetvá 18 Tevéken ré v ügyv mozgalmak kezdeménye Koss Lajos budape ügyv kama díszpolgárság Szerkeszte Budape Elle j közigazgat hetilap Öná műv Polg perrendtart repertór Budap 1 Igazságü Útmut Budap 1

13127

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC M ügy s Szigetv 1 Tevéke r ügy mozgalma kezdemény Kos Lajo budap ügy kam díszpolgársá Szerkeszt Budap Ell közigazga hetila Ön mű Pol perrendtar repertó Buda Igazság Útmu Buda

1312SZEMÉL

SZÓ üg Sziget Tevék üg mozgalm kezdemén Ko Laj buda üg ka díszpolgárs Szerkesz Buda El közigazg hetil Ö m Po perrendta repert Bud Igazsá Útm Bud