13132.htm

CÍMSZÓ: Major

SZÓCIKK: Major, zsidó népképviselő volt Budán és mint az egész magyar zsidóság megbízottja Farkas nevű társával együtt 1453 febr. 6., vagy 7. megkapta V. Lászlótól IV. Béla kiváltságlevelének (l. Béla IV. zsidótörvénye) megerősítését tartalmazó okiratot Zsigmond király kedvező pótlásaival együtt. M. neve a különböző okiratokban hol, mint Mayor, hol pedig mint Mayer szerepel, u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3132. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13132.htm

CÍMSZÓ: Major

SZÓCIKK: Major, zsidó népképviselő volt Budán és mint az egész magyar zsidóság megbízottja Farkas nevű társával együtt 1453 febr. 6., vagy 7. megkapta V. Lászlótól IV. Béla kiváltságlevelének l. Béla IV. zsidótörvénye megerősítését tartalmazó okiratot Zsigmond király kedvező pótlásaival együtt. M. neve a különböző okiratokban hol, mint Mayor, hol pedig mint Mayer szerepel, u. L.

13132.ht

CÍMSZÓ Majo

SZÓCIKK Major zsid népképvisel vol Budá é min a egés magya zsidósá megbízottj Farka nev társáva együt 145 febr 6. vag 7 megkapt V Lászlótó IV Bél kiváltságleveléne l Bél IV zsidótörvény megerősítésé tartalmaz okirato Zsigmon királ kedvez pótlásaiva együtt M nev különböz okiratokba hol min Mayor ho pedi min Maye szerepel u L

13132.h

CÍMSZ Maj

SZÓCIK Majo zsi népképvise vo Bud mi egé magy zsidós megbízott Fark ne társáv együ 14 feb 6 va megkap Lászlót I Bé kiváltságlevelén Bé I zsidótörvén megerősítés tartalma okirat Zsigmo kirá kedve pótlásaiv együt ne különbö okiratokb ho mi Mayo h ped mi May szerepe

13132.

CÍMS Ma

SZÓCI Maj zs népképvis v Bu m eg mag zsidó megbízot Far n társá egy 1 fe v megka László B kiváltságlevelé B zsidótörvé megerősíté tartalm okira Zsigm kir kedv pótlásai együ n különb okiratok h m May pe m Ma szerep

13132

CÍM M

SZÓC Ma z népképvi B e ma zsid megbízo Fa társ eg f megk Lászl kiváltságlevel zsidótörv megerősít tartal okir Zsig ki ked pótlása egy külön okirato Ma p M szere

1313SZÓ M népképv m zsi megbíz F tár e meg Lász kiváltságleve zsidótör megerősí tarta oki Zsi k ke pótlás eg külö okirat M szer