13133.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Dezső

SZÓCIKK: Major, 1. Dezső, filmrendező és író, M. Henrik öccse, szül. Bihardiószegen 1886. máj 2. Mint újságíró kezdte pályáját. Pozsonyban előadták Mérkőzések c. színművét. Később a pozsonyi színház, majd a Sascha-filmgyár, végül Budapesten a Star-filmgyár rendezője lett. Újabban tanító- és propagandafilmeket rendez, mint az állami pedagógiai filmgyár főrendezője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3133. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13133.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Dezső

SZÓCIKK: Major, 1. Dezső, filmrendező és író, M. Henrik öccse, szül. Bihardiószegen 1886. máj 2. Mint újságíró kezdte pályáját. Pozsonyban előadták Mérkőzések c. színművét. Később a pozsonyi színház, majd a Sascha-filmgyár, végül Budapesten a Star-filmgyár rendezője lett. Újabban tanító- és propagandafilmeket rendez, mint az állami pedagógiai filmgyár főrendezője.

13133.ht

CÍMSZÓ Majo

SZEMÉLYNÉV Majo Dezs

SZÓCIKK Major 1 Dezső filmrendez é író M Henri öccse szül Bihardiószege 1886 má 2 Min újságír kezdt pályáját Pozsonyba előadtá Mérkőzése c színművét Későb pozsony színház maj Sascha-filmgyár végü Budapeste Star-filmgyá rendezőj lett Újabba tanító é propagandafilmeke rendez min a állam pedagógia filmgyá főrendezője

13133.h

CÍMSZ Maj

SZEMÉLYNÉ Maj Dez

SZÓCIK Majo Dezs filmrende ír Henr öccs szü Bihardiószeg 188 m Mi újságí kezd pályájá Pozsonyb előadt Mérkőzés színművé Késő pozson színhá ma Sascha-filmgyá vég Budapest Star-filmgy rendező let Újabb tanít propagandafilmek rende mi álla pedagógi filmgy főrendezőj

13133.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma De

SZÓCI Maj Dez filmrend í Hen öcc sz Bihardiósze 18 M újság kez pályáj Pozsony előad Mérkőzé színműv Kés pozso szính m Sascha-filmgy vé Budapes Star-filmg rendez le Újab taní propagandafilme rend m áll pedagóg filmg főrendező

13133

CÍM M

SZEMÉLY M D

SZÓC Ma De filmren He öc s Bihardiósz 1 újsá ke pályá Pozson előa Mérkőz színmű Ké pozs szín Sascha-filmg v Budape Star-film rende l Úja tan propagandafilm ren ál pedagó film főrendez

1313SZEMÉL

SZÓ M D filmre H ö Bihardiós újs k pály Pozso elő Mérkő színm K poz szí Sascha-film Budap Star-fil rend Új ta propagandafil re á pedag fil főrende