13134.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Ervin

SZÓCIKK: M. Ervin, zeneesztétikus és zeneszerző, szül. Budapesten 1901. A Zeneművészeti Főiskolán tanult. A Zenei Szemle c. magyar folyóirat felelős szerkesztője. Különösen a régi magyar zenében végzett történelmi kutatásai érdekesek. Műve: Verseghy, mint dal- és zeneszerző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3134. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13134.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Ervin

SZÓCIKK: M. Ervin, zeneesztétikus és zeneszerző, szül. Budapesten 1901. A Zeneművészeti Főiskolán tanult. A Zenei Szemle c. magyar folyóirat felelős szerkesztője. Különösen a régi magyar zenében végzett történelmi kutatásai érdekesek. Műve: Verseghy, mint dal- és zeneszerző.

13134.ht

CÍMSZÓ Majo

SZEMÉLYNÉV Majo Ervi

SZÓCIKK M Ervin zeneesztétiku é zeneszerző szül Budapeste 1901 Zeneművészet Főiskolá tanult Zene Szeml c magya folyóira felelő szerkesztője Különöse rég magya zenébe végzet történelm kutatása érdekesek Műve Verseghy min dal é zeneszerző

13134.h

CÍMSZ Maj

SZEMÉLYNÉ Maj Erv

SZÓCIK Ervi zeneesztétik zeneszerz szü Budapest 190 Zeneművésze Főiskol tanul Zen Szem magy folyóir felel szerkesztőj Különös ré magy zenéb végze történel kutatás érdekese Műv Versegh mi da zeneszerz

13134.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Er

SZÓCI Erv zeneesztéti zeneszer sz Budapes 19 Zeneművész Főisko tanu Ze Sze mag folyói fele szerkesztő Különö r mag zené végz történe kutatá érdekes Mű Verseg m d zeneszer

13134

CÍM M

SZEMÉLY M E

SZÓC Er zeneesztét zenesze s Budape 1 Zeneművés Főisk tan Z Sz ma folyó fel szerkeszt Külön ma zen vég történ kutat érdeke M Verse zenesze

1313SZEMÉL

SZÓ E zeneeszté zenesz Budap Zeneművé Főis ta S m foly fe szerkesz Külö m ze vé törté kuta érdek Vers zenesz