13138.htm

CÍMSZÓ: Makai

SZEMÉLYNÉV: Makai Emil

SZÓCIKK: "Makai Emil, költő, szül. Makón 1870. nov. 17., megh. Budapesten 1901 aug. 6. Atyja, Fischer Antal Enoch makói rabbi, fiát papi pályára akarta nevelni. Tanulmányait szülővárosában kezdte meg, majd 1884. a pesti Rabbiszeminárium növendéke lett. 1889-ben lépett a Rabbiképző intézet felső tanfolyamába. Ekkor már megjelent volt első verses kötete Vallásos énekek címmel (1888). Teológiai tanulmányait 1893. abbahagyta, hogy korlátlan szabadsággal élhessen írói törekvéseinek. Zsidó költök,(1892) című művének műfordításaival és az Énekek éneke c bibliatörténet szabad lírai feldolgozásával (1893) országos elismerést szerzett magának. 1894-ig a Pesti Napló kötelékében dolgozott, 1895- jelent meg nagyhírű lírai versgyűjteménye: Margit. 1894-97-ig a Fővárosi Lapok belső munkatársa volt, 1897. pedig a Hét szerkesztőségének lett tagja. Mint Kiss József lapjának segédszerkesztője, nagy terjedelmű és sokoldalú munkásságot fejtett ki. Dolgozott a Fővárosi Lapokba, a Magyar Szalonba, az Ország-Világba stb. s különösen sokat a magyar színpad számára. A Petőfi Társaság 1898. választotta tagjává. 1900-ban mutatta be~a Vígszínház nagysikerű vígjátékát, a Tudós professzor Hatvanit. A Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja és jegyzője volt. Halála komoly veszteségét jelentette a magyar irodalomnak. Tetemét szülővárosába szállították. M. ősélménye: a romantikus vágyódás minden szép, örök és elérhetetlen után. Maradék nélküli líraiság zenésíti át költői alkotásait. Tiszta lírizmusban oldódik fel benne minden érzés és hangulat s ez a líraiság még ott is felszínre vetődik, hol más formák műfaji jellegét sérti. Érzései, vágyai, lelki megmozdulásai, önalkotó, belső kialakulásban formálódnak költői keretbe. Művésze a formának, mely mesterkéltség nélkül csiszolt, szabatos és kerek; virtuóza a színnek, melynek mesteri technikáját oly szédületes könnyedséggel kezelte, hogy nem egyszer fenyegeti a rím játékok értékrontó veszélye. Folttalan magyar nyelven hangzó verseiben őszinte és igaz minden érzelem és gondolat, akár a vallásos áhítat, akár a szerelemérzés vagy az életproblémák felett töprengő filozófia kap kifejező formát költeményeiben. S ezt nem tompítja Heine, Kiss József, Vajda János költészetének néha-néha megmutatkozó ösztönzése sem. Vallásos énekeiben a magyar-zsidó líra legszebb formájában teljesedett ki. M. hithangulatú költészete: a zsidó érzéseknek a magyar nyelv közvetítő rétegén át jelentkező modern formaadása volt. Kiss József vallásos dalainak kollektív érzéskifejezésével szemben M. az egyéni hitérzés költője (Péntek este, Az öregúr, Halottak emléke) s ez a magát megnyilatkoztató bensőség tör fel mélységesen fájó hanggal a hatalmas drámai képpé fenségesített Rorátéban. A XI-XIV. sz. nagy zsidó költőinek örök lírai értékeit hivatott tolmácsaként szólaltatta meg magyar nyelven, midőn M. Salamon Ibn Gabirol, Juda Halévi, Sámuel Hanagid, Mózes Ibn Ezra, Ábrahám Ibn Ezra, Charizi, Manuelló verseinek művészi fordításával nagy és egyetemes hatásokra szabadította fel a vallásos költészetben a középkor zsidó irodalmának költői szépségeit. Szerelmi lírájában valami halk és benső zeneiség lüktet. Álmodó szerelme az elérhetetlen leány után romantikus távlatokba vetíti Margitja alakját. A vágyát soha el nem érő ember valóságot hesegető álomölelése és titkos csodavárása néha-néha ugyan felvillant némi optimizmust, de valójában M. szordinós szenvedélyét a reménytelen várásós az eltemetett örömök halkítják bús lemondássá. M. szorgalmas munkása volt a magyar színpadnak is, elsősorban az operett-műfajnak. Nemcsak eredeti darabjaival jelentkezett. A 90-es évek végén alig volt külföldi operett, melynek szövegét, verseit nem M. ültette volna át ritmusos költői formába. Száznál több darabot fordított prózában és versben. A Nemzeti Színház számára lefordította Sudermann Morituri-ját, színre alkalmazta Calderon de la Barca, Két szék közt a pad alatt c. vígjátékát. Leghíresebb operett-fordításai: a Gésák. Szulamit, San Toy. Eredeti vígjátékai közül a Kaland c. (Szécsi Ferenccel együtt) dramolettet a Vígszínház (1897); a Robinzonok c. 1 felv. vígjátékot a Magyar Színház (1898); A királyné apródját (Heltai Jenővel együtt) a Vígszínház mutatta be. Legértékesebb színpadi műve a Tudós professzor Hatvani (verses vígjáték 3 felv. előjátékkal) melyen a valóság és a pokol, a realitás és az irracionalizmus elemeinek, a csodahivés és a csodatagadás ellentétének kontraszt-vonalán mély költői intuícióval dolgozza fel a híres debreceni professzor életéből vett mesetárgyat. A Nemzeti Színház felkérésére írta meg Vörösmarty c. drámai költeményét, melynek nyelvi zengzetességről, verselési könnyedségéről az irodalom konzervatív köreiben is igaz elismeréssel nyilatkoztak. Hosszú időn át nagy népszerűségnek örvendtek M. monológjai, párjelenetei. Ezeknek tréfás és szentimentális hangulatában s ötletes kedvességében a városi élet levegője hullámzott. Főbb költői művei: Vallásos énekek (1888); Zsidó költők (1892); Énekek éneke (1893); Margit (1895); Újabb költeményei (1899); Poétasors (1901); Munkái (sajtó alá rendezte Molnár Géza I-II. kötet, 1904). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3138. címszó a lexikon => 569. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13138.htm

CÍMSZÓ: Makai

SZEMÉLYNÉV: Makai Emil

SZÓCIKK: Makai Emil, költő, szül. Makón 1870. nov. 17., megh. Budapesten 1901 aug. 6. Atyja, Fischer Antal Enoch makói rabbi, fiát papi pályára akarta nevelni. Tanulmányait szülővárosában kezdte meg, majd 1884. a pesti Rabbiszeminárium növendéke lett. 1889-ben lépett a Rabbiképző intézet felső tanfolyamába. Ekkor már megjelent volt első verses kötete Vallásos énekek címmel 1888 . Teológiai tanulmányait 1893. abbahagyta, hogy korlátlan szabadsággal élhessen írói törekvéseinek. Zsidó költök, 1892 című művének műfordításaival és az Énekek éneke c bibliatörténet szabad lírai feldolgozásával 1893 országos elismerést szerzett magának. 1894-ig a Pesti Napló kötelékében dolgozott, 1895- jelent meg nagyhírű lírai versgyűjteménye: Margit. 1894-97-ig a Fővárosi Lapok belső munkatársa volt, 1897. pedig a Hét szerkesztőségének lett tagja. Mint Kiss József lapjának segédszerkesztője, nagy terjedelmű és sokoldalú munkásságot fejtett ki. Dolgozott a Fővárosi Lapokba, a Magyar Szalonba, az Ország-Világba stb. s különösen sokat a magyar színpad számára. A Petőfi Társaság 1898. választotta tagjává. 1900-ban mutatta be~a Vígszínház nagysikerű vígjátékát, a Tudós professzor Hatvanit. A Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja és jegyzője volt. Halála komoly veszteségét jelentette a magyar irodalomnak. Tetemét szülővárosába szállították. M. ősélménye: a romantikus vágyódás minden szép, örök és elérhetetlen után. Maradék nélküli líraiság zenésíti át költői alkotásait. Tiszta lírizmusban oldódik fel benne minden érzés és hangulat s ez a líraiság még ott is felszínre vetődik, hol más formák műfaji jellegét sérti. Érzései, vágyai, lelki megmozdulásai, önalkotó, belső kialakulásban formálódnak költői keretbe. Művésze a formának, mely mesterkéltség nélkül csiszolt, szabatos és kerek; virtuóza a színnek, melynek mesteri technikáját oly szédületes könnyedséggel kezelte, hogy nem egyszer fenyegeti a rím játékok értékrontó veszélye. Folttalan magyar nyelven hangzó verseiben őszinte és igaz minden érzelem és gondolat, akár a vallásos áhítat, akár a szerelemérzés vagy az életproblémák felett töprengő filozófia kap kifejező formát költeményeiben. S ezt nem tompítja Heine, Kiss József, Vajda János költészetének néha-néha megmutatkozó ösztönzése sem. Vallásos énekeiben a magyar-zsidó líra legszebb formájában teljesedett ki. M. hithangulatú költészete: a zsidó érzéseknek a magyar nyelv közvetítő rétegén át jelentkező modern formaadása volt. Kiss József vallásos dalainak kollektív érzéskifejezésével szemben M. az egyéni hitérzés költője Péntek este, Az öregúr, Halottak emléke s ez a magát megnyilatkoztató bensőség tör fel mélységesen fájó hanggal a hatalmas drámai képpé fenségesített Rorátéban. A XI-XIV. sz. nagy zsidó költőinek örök lírai értékeit hivatott tolmácsaként szólaltatta meg magyar nyelven, midőn M. Salamon Ibn Gabirol, Juda Halévi, Sámuel Hanagid, Mózes Ibn Ezra, Ábrahám Ibn Ezra, Charizi, Manuelló verseinek művészi fordításával nagy és egyetemes hatásokra szabadította fel a vallásos költészetben a középkor zsidó irodalmának költői szépségeit. Szerelmi lírájában valami halk és benső zeneiség lüktet. Álmodó szerelme az elérhetetlen leány után romantikus távlatokba vetíti Margitja alakját. A vágyát soha el nem érő ember valóságot hesegető álomölelése és titkos csodavárása néha-néha ugyan felvillant némi optimizmust, de valójában M. szordinós szenvedélyét a reménytelen várásós az eltemetett örömök halkítják bús lemondássá. M. szorgalmas munkása volt a magyar színpadnak is, elsősorban az operett-műfajnak. Nemcsak eredeti darabjaival jelentkezett. A 90-es évek végén alig volt külföldi operett, melynek szövegét, verseit nem M. ültette volna át ritmusos költői formába. Száznál több darabot fordított prózában és versben. A Nemzeti Színház számára lefordította Sudermann Morituri-ját, színre alkalmazta Calderon de la Barca, Két szék közt a pad alatt c. vígjátékát. Leghíresebb operett-fordításai: a Gésák. Szulamit, San Toy. Eredeti vígjátékai közül a Kaland c. Szécsi Ferenccel együtt dramolettet a Vígszínház 1897 ; a Robinzonok c. 1 felv. vígjátékot a Magyar Színház 1898 ; A királyné apródját Heltai Jenővel együtt a Vígszínház mutatta be. Legértékesebb színpadi műve a Tudós professzor Hatvani verses vígjáték 3 felv. előjátékkal melyen a valóság és a pokol, a realitás és az irracionalizmus elemeinek, a csodahivés és a csodatagadás ellentétének kontraszt-vonalán mély költői intuícióval dolgozza fel a híres debreceni professzor életéből vett mesetárgyat. A Nemzeti Színház felkérésére írta meg Vörösmarty c. drámai költeményét, melynek nyelvi zengzetességről, verselési könnyedségéről az irodalom konzervatív köreiben is igaz elismeréssel nyilatkoztak. Hosszú időn át nagy népszerűségnek örvendtek M. monológjai, párjelenetei. Ezeknek tréfás és szentimentális hangulatában s ötletes kedvességében a városi élet levegője hullámzott. Főbb költői művei: Vallásos énekek 1888 ; Zsidó költők 1892 ; Énekek éneke 1893 ; Margit 1895 ; Újabb költeményei 1899 ; Poétasors 1901 ; Munkái sajtó alá rendezte Molnár Géza I-II. kötet, 1904 .

13138.ht

CÍMSZÓ Maka

SZEMÉLYNÉV Maka Emi

SZÓCIKK Maka Emil költő szül Makó 1870 nov 17. megh Budapeste 190 aug 6 Atyja Fische Anta Enoc makó rabbi fiá pap pályár akart nevelni Tanulmányai szülővárosába kezdt meg maj 1884 pest Rabbiszemináriu növendék lett 1889-be lépet Rabbiképz intéze fels tanfolyamába Ekko má megjelen vol els verse kötet Valláso éneke címme 188 Teológia tanulmányai 1893 abbahagyta hog korlátla szabadságga élhesse író törekvéseinek Zsid költök 189 cím művéne műfordításaiva é a Éneke ének bibliatörténe szaba líra feldolgozásáva 189 országo elismerés szerzet magának 1894-i Pest Napl kötelékébe dolgozott 1895 jelen me nagyhír líra versgyűjteménye Margit 1894-97-i Főváros Lapo bels munkatárs volt 1897 pedi Hé szerkesztőségéne let tagja Min Kis Józse lapjána segédszerkesztője nag terjedelm é sokoldal munkásságo fejtet ki Dolgozot Főváros Lapokba Magya Szalonba a Ország-Világb stb különöse soka magya színpa számára Petőf Társasá 1898 választott tagjává 1900-ba mutatt be~ Vígszínhá nagysiker vígjátékát Tudó professzo Hatvanit Nemzet Színhá drámabírál bizottságána tagj é jegyzőj volt Halál komol veszteségé jelentett magya irodalomnak Tetemé szülővárosáb szállították M ősélménye romantiku vágyódá minde szép örö é elérhetetle után Maradé nélkül líraisá zenésít á költő alkotásait Tiszt lírizmusba oldódi fe benn minde érzé é hangula e líraisá mé ot i felszínr vetődik ho má formá műfaj jellegé sérti Érzései vágyai lelk megmozdulásai önalkotó bels kialakulásba formálódna költő keretbe Művész formának mel mesterkéltsé nélkü csiszolt szabato é kerek virtuóz színnek melyne mester technikájá ol szédülete könnyedségge kezelte hog ne egysze fenyeget rí játéko értékront veszélye Folttala magya nyelve hangz verseibe őszint é iga minde érzele é gondolat aká valláso áhítat aká szerelemérzé vag a életproblémá felet töpreng filozófi ka kifejez formá költeményeiben ez ne tompítj Heine Kis József Vajd Jáno költészeténe néha-néh megmutatkoz ösztönzés sem Valláso énekeibe magyar-zsid lír legszeb formájába teljesedet ki M hithangulat költészete zsid érzésekne magya nyel közvetít rétegé á jelentkez moder formaadás volt Kis Józse valláso dalaina kollektí érzéskifejezéséve szembe M a egyén hitérzé költőj Pénte este A öregúr Halotta emlék e magá megnyilatkoztat bensősé tö fe mélységese fáj hangga hatalma dráma képp fenségesítet Rorátéban XI-XIV sz nag zsid költőine örö líra értékei hivatot tolmácsakén szólaltatt me magya nyelven midő M Salamo Ib Gabirol Jud Halévi Sámue Hanagid Móze Ib Ezra Ábrahá Ib Ezra Charizi Manuell verseine művész fordításáva nag é egyeteme hatásokr szabadított fe valláso költészetbe középko zsid irodalmána költő szépségeit Szerelm lírájába valam hal é bens zeneisé lüktet Álmod szerelm a elérhetetle leán utá romantiku távlatokb vetít Margitj alakját vágyá soh e ne ér embe valóságo heseget álomölelés é titko csodavárás néha-néh ugya felvillan ném optimizmust d valójába M szordinó szenvedélyé reménytele várásó a eltemetet örömö halkítjá bú lemondássá M szorgalma munkás vol magya színpadna is elsősorba a operett-műfajnak Nemcsa eredet darabjaiva jelentkezett 90-e éve végé ali vol külföld operett melyne szövegét versei ne M ültett voln á ritmuso költő formába Százná töb darabo fordítot prózába é versben Nemzet Színhá számár lefordított Suderman Morituri-ját színr alkalmazt Caldero d l Barca Ké szé köz pa alat c vígjátékát Leghíreseb operett-fordításai Gésák Szulamit Sa Toy Eredet vígjátéka közü Kalan c Szécs Ferencce együt dramolette Vígszínhá 189 Robinzono c felv vígjátéko Magya Színhá 189 királyn apródjá Helta Jenőve együt Vígszínhá mutatt be Legértékeseb színpad műv Tudó professzo Hatvan verse vígjáté felv előjátékka melye valósá é pokol realitá é a irracionalizmu elemeinek csodahivé é csodatagadá ellentéténe kontraszt-vonalá mél költő intuícióva dolgozz fe híre debrecen professzo életébő vet mesetárgyat Nemzet Színhá felkérésér írt me Vörösmart c dráma költeményét melyne nyelv zengzetességről verselés könnyedségérő a irodalo konzervatí köreibe i iga elismerésse nyilatkoztak Hossz idő á nag népszerűségne örvendte M monológjai párjelenetei Ezekne tréfá é szentimentáli hangulatába ötlete kedvességébe város éle levegőj hullámzott Főb költő művei Valláso éneke 188 Zsid költő 189 Éneke ének 189 Margi 189 Újab költeménye 189 Poétasor 190 Munká sajt al rendezt Molná Géz I-II kötet 190

13138.h

CÍMSZ Mak

SZEMÉLYNÉ Mak Em

SZÓCIK Mak Emi költ szü Mak 187 no 17 meg Budapest 19 au Atyj Fisch Ant Eno mak rabb fi pa pályá akar neveln Tanulmánya szülővárosáb kezd me ma 188 pes Rabbiszeminári növendé let 1889-b lépe Rabbikép intéz fel tanfolyamáb Ekk m megjele vo el vers köte Vallás ének címm 18 Teológi tanulmánya 189 abbahagyt ho korlátl szabadságg élhess ír törekvéseine Zsi költö 18 cí művén műfordításaiv Ének éne bibliatörtén szab lír feldolgozásáv 18 ország elismeré szerze magána 1894- Pes Nap kötelékéb dolgozot 189 jele m nagyhí lír versgyűjtemény Margi 1894-97- Főváro Lap bel munkatár vol 189 ped H szerkesztőségén le tagj Mi Ki Józs lapján segédszerkesztőj na terjedel sokolda munkásság fejte k Dolgozo Főváro Lapokb Magy Szalonb Ország-Világ st különös sok magy színp számár Pető Társas 189 választot tagjáv 1900-b mutat be Vígszính nagysike vígjátéká Tud professz Hatvani Nemze Szính drámabírá bizottságán tag jegyző vol Halá komo veszteség jelentet magy irodalomna Tetem szülővárosá szállítottá ősélmény romantik vágyód mind szé ör elérhetetl utá Marad nélkü lírais zenésí költ alkotásai Tisz lírizmusb oldód f ben mind érz hangul lírais m o felszín vetődi h m form műfa jelleg sért Érzése vágya lel megmozdulása önalkot bel kialakulásb formálódn költ keretb Művés formána me mesterkélts nélk csiszol szabat kere virtuó színne melyn meste technikáj o szédület könnyedségg kezelt ho n egysz fenyege r játék értékron veszély Folttal magy nyelv hang verseib őszin ig mind érzel gondola ak vallás áhíta ak szerelemérz va életproblém fele töpren filozóf k kifeje form költeményeibe e n tompít Hein Ki Józse Vaj Ján költészetén néha-né megmutatko ösztönzé se Vallás énekeib magyar-zsi lí legsze formájáb teljesede k hithangula költészet zsi érzésekn magy nye közvetí réteg jelentke mode formaadá vol Ki Józs vallás dalain kollekt érzéskifejezésév szemb egyé hitérz költő Pént est öregú Halott emlé mag megnyilatkozta bensős t f mélységes fá hangg hatalm drám kép fenségesíte Rorátéba XI-XI s na zsi költőin ör lír értéke hivato tolmácsaké szólaltat m magy nyelve mid Salam I Gabiro Ju Halév Sámu Hanagi Móz I Ezr Ábrah I Ezr Chariz Manuel versein művés fordításáv na egyetem hatások szabadítot f vallás költészetb középk zsi irodalmán költ szépségei Szerel lírájáb vala ha ben zeneis lükte Álmo szerel elérhetetl leá ut romantik távlatok vetí Margit alakjá vágy so n é emb valóság hesege álomölelé titk csodavárá néha-né ugy felvilla né optimizmus valójáb szordin szenvedély reménytel várás eltemete öröm halkítj b lemondáss szorgalm munká vo magy színpadn i elsősorb operett-műfajna Nemcs erede darabjaiv jelentkezet 90- év vég al vo külföl operet melyn szövegé verse n ültet vol ritmus költ formáb Százn tö darab fordíto prózáb versbe Nemze Szính számá lefordítot Suderma Morituri-já szín alkalmaz Calder Barc K sz kö p ala vígjátéká Leghírese operett-fordítása Gésá Szulami S To Erede vígjáték köz Kala Széc Ferencc együ dramolett Vígszính 18 Robinzon fel vígjáték Magy Szính 18 király apródj Helt Jenőv együ Vígszính mutat b Legértékese színpa mű Tud professz Hatva vers vígját fel előjátékk mely valós poko realit irracionalizm elemeine csodahiv csodatagad ellentétén kontraszt-vonal mé költ intuícióv dolgoz f hír debrece professz életéb ve mesetárgya Nemze Szính felkérésé ír m Vörösmar drám költeményé melyn nyel zengzetességrő verselé könnyedségér irodal konzervat köreib ig elismeréss nyilatkozta Hoss id na népszerűségn örvendt monológja párjelenete Ezekn tréf szentimentál hangulatáb ötlet kedvességéb váro él levegő hullámzot Fő költ műve Vallás ének 18 Zsi költ 18 Ének éne 18 Marg 18 Úja költemény 18 Poétaso 19 Munk saj a rendez Moln Gé I-I köte 19

13138.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma E

SZÓCI Ma Em köl sz Ma 18 n 1 me Budapes 1 a Aty Fisc An En ma rab f p pály aka nevel Tanulmány szülővárosá kez m m 18 pe Rabbiszeminár növend le 1889- lép Rabbiké inté fe tanfolyamá Ek megjel v e ver köt Vallá éne cím 1 Teológ tanulmány 18 abbahagy h korlát szabadság élhes í törekvésein Zs költ 1 c művé műfordításai Éne én bibliatörté sza lí feldolgozásá 1 orszá elismer szerz magán 1894 Pe Na köteléké dolgozo 18 jel nagyh lí versgyűjtemén Marg 1894-97 Fővár La be munkatá vo 18 pe szerkesztőségé l tag M K Józ lapjá segédszerkesztő n terjede sokold munkássá fejt Dolgoz Fővár Lapok Mag Szalon Ország-Vilá s különö so mag szín számá Pet Társa 18 választo tagjá 1900- muta b Vígszín nagysik vígjáték Tu profess Hatvan Nemz Szín drámabír bizottságá ta jegyz vo Hal kom vesztesé jelente mag irodalomn Tete szülőváros szállított ősélmén romanti vágyó min sz ö elérhetet ut Mara nélk lírai zenés köl alkotása Tis lírizmus oldó be min ér hangu lírai felszí vetőd for műf jelle sér Érzés vágy le megmozdulás önalko be kialakulás formálód köl keret Művé formán m mesterkélt nél csiszo szaba ker virtu színn mely mest techniká szédüle könnyedség kezel h egys fenyeg játé értékro veszél Foltta mag nyel han versei őszi i min érze gondol a vallá áhít a szerelemér v életproblé fel töpre filozó kifej for költeményeib tompí Hei K Józs Va Já költészeté néha-n megmutatk ösztönz s Vallá énekei magyar-zs l legsz formájá teljesed hithangul költésze zs érzések mag ny közvet réte jelentk mod formaad vo K Józ vallá dalai kollek érzéskifejezésé szem egy hitér költ Pén es öreg Halot eml ma megnyilatkozt benső mélysége f hang hatal drá ké fenségesít Rorátéb XI-X n zs költői ö lí érték hivat tolmácsak szólalta mag nyelv mi Sala Gabir J Halé Sám Hanag Mó Ez Ábra Ez Chari Manue versei művé fordításá n egyete hatáso szabadíto vallá költészet közép zs irodalmá köl szépsége Szere lírájá val h be zenei lükt Álm szere elérhetet le u romanti távlato vet Margi alakj vág s em valósá heseg álomölel tit csodavár néha-n ug felvill n optimizmu valójá szordi szenvedél reményte várá eltemet örö halkít lemondás szorgal munk v mag színpad elsősor operett-műfajn Nemc ered darabjai jelentkeze 90 é vé a v külfö opere mely szöveg vers ülte vo ritmu köl formá Száz t dara fordít prózá versb Nemz Szín szám lefordíto Suderm Morituri-j szí alkalma Calde Bar s k al vígjáték Leghíres operett-fordítás Gés Szulam T Ered vígjáté kö Kal Szé Ferenc egy dramolet Vígszín 1 Robinzo fe vígjáté Mag Szín 1 királ apród Hel Jenő egy Vígszín muta Legértékes színp m Tu profess Hatv ver vígjá fe előjáték mel való pok reali irracionaliz elemein csodahi csodataga ellentété kontraszt-vona m köl intuíció dolgo hí debrec profess életé v mesetárgy Nemz Szín felkérés í Vörösma drá költemény mely nye zengzetességr versel könnyedségé iroda konzerva körei i elismerés nyilatkozt Hos i n népszerűség örvend monológj párjelenet Ezek tré szentimentá hangulatá ötle kedvességé vár é leveg hullámzo F köl műv Vallá éne 1 Zs köl 1 Éne én 1 Mar 1 Új költemén 1 Poétas 1 Mun sa rende Mol G I- köt 1

13138

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC M E kö s M 1 m Budape At Fis A E m ra pál ak neve Tanulmán szülőváros ke 1 p Rabbiszeminá növen l 1889 lé Rabbik int f tanfolyam E megje ve kö Vall én cí Teoló tanulmán 1 abbahag korlá szabadsá élhe törekvései Z köl műv műfordítása Én é bibliatört sz l feldolgozás orsz elisme szer magá 189 P N kötelék dolgoz 1 je nagy l versgyűjtemé Mar 1894-9 Fővá L b munkat v 1 p szerkesztőség ta Jó lapj segédszerkeszt terjed sokol munkáss fej Dolgo Fővá Lapo Ma Szalo Ország-Vil külön s ma szí szám Pe Társ 1 választ tagj 1900 mut Vígszí nagysi vígjáté T profes Hatva Nem Szí drámabí bizottság t jegy v Ha ko vesztes jelent ma irodalom Tet szülőváro szállítot ősélmé romant vágy mi s elérhete u Mar nél líra zené kö alkotás Ti lírizmu old b mi é hang líra felsz vető fo mű jell sé Érzé vág l megmozdulá önalk b kialakulá formáló kö kere Műv formá mesterkél né csisz szab ke virt szín mel mes technik szédül könnyedsé keze egy fenye ját értékr veszé Foltt ma nye ha verse ősz mi érz gondo vall áhí szerelemé életprobl fe töpr filoz kife fo költeményei tomp He Józ V J költészet néha- megmutat ösztön Vall éneke magyar-z legs formáj teljese hithangu költész z érzése ma n közve rét jelent mo formaa v Jó vall dala kolle érzéskifejezés sze eg hité köl Pé e öre Halo em m megnyilatkoz bens mélység han hata dr k fenségesí Roráté XI- z költő l érté hiva tolmácsa szólalt ma nyel m Sal Gabi Hal Sá Hana M E Ábr E Char Manu verse műv fordítás egyet hatás szabadít vall költésze közé z irodalm kö szépség Szer líráj va b zene lük Ál szer elérhete l romant távlat ve Marg alak vá e valós hese álomöle ti csodavá néha- u felvil optimizm valój szord szenvedé reményt vár elteme ör halkí lemondá szorga mun ma színpa elsőso operett-műfaj Nem ere darabja jelentkez 9 v külf oper mel szöve ver ült v ritm kö form Szá dar fordí próz vers Nem Szí szá lefordít Suder Morituri- sz alkalm Cald Ba a vígjáté Leghíre operett-fordítá Gé Szula Ere vígját k Ka Sz Feren eg dramole Vígszí Robinz f vígját Ma Szí kirá apró He Jen eg Vígszí mut Legértéke szín T profes Hat ve vígj f előjáté me val po real irracionali elemei csodah csodatag ellentét kontraszt-von kö intuíci dolg h debre profes élet mesetárg Nem Szí felkéré Vörösm dr költemén mel ny zengzetesség verse könnyedség irod konzerv köre elismeré nyilatkoz Ho népszerűsé örven monológ párjelene Eze tr szentiment hangulat ötl kedvesség vá leve hullámz kö mű Vall én Z kö Én é Ma Ú költemé Poéta Mu s rend Mo I kö

1313SZEMÉL

SZÓ k Budap A Fi r pá a nev Tanulmá szülőváro k Rabbiszemin növe 188 l Rabbi in tanfolya megj v k Val é c Teol tanulmá abbaha korl szabads élh törekvése kö mű műfordítás É bibliatör s feldolgozá ors elism sze mag 18 kötelé dolgo j nag versgyűjtem Ma 1894- Főv munka szerkesztősé t J lap segédszerkesz terje soko munkás fe Dolg Főv Lap M Szal Ország-Vi külö m sz szá P Tár válasz tag 190 mu Vígsz nagys vígját profe Hatv Ne Sz drámab bizottsá jeg H k veszte jelen m irodalo Te szülővár szállíto ősélm roman vág m elérhet Ma né lír zen k alkotá T lírizm ol m han lír fels vet f m jel s Érz vá megmozdul önal kialakul formál k ker Mű form mesterké n csis sza k vir szí me me techni szédü könnyeds kez eg feny já érték vesz Folt m ny h vers ős m ér gond val áh szerelem életprob f töp filo kif f költeménye tom H Jó költésze néha megmuta ösztö Val ének magyar- leg formá teljes hithang költés érzés m közv ré jelen m forma J val dal koll érzéskifejezé sz e hit kö P ör Hal e megnyilatko ben mélysé ha hat d fenséges Rorát XI költ ért hiv tolmács szólal m nye Sa Gab Ha S Han Áb Cha Man vers mű fordítá egye hatá szabadí val költész köz irodal k szépsé Sze lírá v zen lü Á sze elérhet roman távla v Mar ala v való hes álomöl t csodav néha felvi optimiz való szor szenved remény vá eltem ö halk lemond szorg mu m színp elsős operett-műfa Ne er darabj jelentke kül ope me szöv ve ül rit k for Sz da ford pró ver Ne Sz sz lefordí Sude Morituri s alkal Cal B vígját Leghír operett-fordít G Szul Er vígjá K S Fere e dramol Vígsz Robin vígjá M Sz kir apr H Je e Vígsz mu Legérték szí profe Ha v víg előját m va p rea irracional eleme csoda csodata ellenté kontraszt-vo k intuíc dol debr profe éle mesetár Ne Sz felkér Vörös d költemé me n zengzetessé vers könnyedsé iro konzer kör elismer nyilatko H népszerűs örve monoló párjelen Ez t szentimen hangula öt kedvessé v lev hullám k m Val é k É M költem Poét M ren M k