13145.htm

CÍMSZÓ: Malkegeld

SZÓCIKK: Malkegeld (j.). Királyasszony pénze. Általában az az adó, amelyet Mária Terézia zsidóadóba szedetett. Különleges adók is e néven szerepeltek az ezelőtti zsidóéletben. Így az az adó, amelyet a péntekesti gyertyagyújtásra vetettek ki, továbbá az a pénz is, amelyen leánykiházasítások alkalmával porcelánt kellett vásárolni a királyi porcelángyárból.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3145. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13145.htm

CÍMSZÓ: Malkegeld

SZÓCIKK: Malkegeld j. . Királyasszony pénze. Általában az az adó, amelyet Mária Terézia zsidóadóba szedetett. Különleges adók is e néven szerepeltek az ezelőtti zsidóéletben. Így az az adó, amelyet a péntekesti gyertyagyújtásra vetettek ki, továbbá az a pénz is, amelyen leánykiházasítások alkalmával porcelánt kellett vásárolni a királyi porcelángyárból.

13145.ht

CÍMSZÓ Malkegel

SZÓCIKK Malkegel j Királyasszon pénze Általába a a adó amelye Mári Terézi zsidóadób szedetett Különlege adó i néve szerepelte a ezelőtt zsidóéletben Íg a a adó amelye péntekest gyertyagyújtásr vetette ki tovább a pén is amelye leánykiházasításo alkalmáva porcelán kellet vásároln király porcelángyárból

13145.h

CÍMSZ Malkege

SZÓCIK Malkege Királyasszo pénz Általáb ad amely Már Teréz zsidóadó szedetet Különleg ad név szerepelt ezelőt zsidóéletbe Í ad amely péntekes gyertyagyújtás vetett k továb pé i amely leánykiházasítás alkalmáv porcelá kelle vásárol királ porcelángyárbó

13145.

CÍMS Malkeg

SZÓCI Malkeg Királyassz pén Általá a amel Má Teré zsidóad szedete Különle a né szerepel ezelő zsidóéletb a amel pénteke gyertyagyújtá vetet tová p amel leánykiházasítá alkalmá porcel kell vásáro kirá porcelángyárb

13145

CÍM Malke

SZÓC Malke Királyass pé Által ame M Ter zsidóa szedet Különl n szerepe ezel zsidóélet ame péntek gyertyagyújt vete tov ame leánykiházasít alkalm porce kel vásár kir porcelángyár

1314

CÍ Malk

SZÓ Malk Királyas p Álta am Te zsidó szede Külön szerep eze zsidóéle am pénte gyertyagyúj vet to am leánykiházasí alkal porc ke vásá ki porcelángyá