13146.htm

CÍMSZÓ: Malkusz arboim

SZÓCIKK: Malkasz arboim (h.). Negyven botütés. A Bibliában kiszabott fenyítés, melyet a Talmud 39-re szállított le. A büntetés végrehajtását M.-schlagennek mondják a jiddis nyelvhasználatban. Manapság már csak mint önsanyargatás, vagy önkéntes penitencia él még ez a fenyítési forma a zsidó életben. A keleti zsidók jom kippur előtt való napon vezeklésül szabják magokra ezt a büntetést, az egzekúciót felkérésre más végzi el, rendszerint a reggeli ima után. A végrehajtás természetesen csak szimbolisztikus F. M


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3146. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13146.htm

CÍMSZÓ: Malkusz arboim

SZÓCIKK: Malkasz arboim h. . Negyven botütés. A Bibliában kiszabott fenyítés, melyet a Talmud 39-re szállított le. A büntetés végrehajtását M.-schlagennek mondják a jiddis nyelvhasználatban. Manapság már csak mint önsanyargatás, vagy önkéntes penitencia él még ez a fenyítési forma a zsidó életben. A keleti zsidók jom kippur előtt való napon vezeklésül szabják magokra ezt a büntetést, az egzekúciót felkérésre más végzi el, rendszerint a reggeli ima után. A végrehajtás természetesen csak szimbolisztikus F. M

13146.ht

CÍMSZÓ Malkus arboi

SZÓCIKK Malkas arboi h Negyve botütés Bibliába kiszabot fenyítés melye Talmu 39-r szállítot le bünteté végrehajtásá M.-schlagenne mondjá jiddi nyelvhasználatban Manapsá má csa min önsanyargatás vag önkénte penitenci é mé e fenyítés form zsid életben kelet zsidó jo kippu előt val napo vezeklésü szabjá magokr ez büntetést a egzekúció felkérésr má végz el rendszerin reggel im után végrehajtá természetese csa szimbolisztiku F

13146.h

CÍMSZ Malku arbo

SZÓCIK Malka arbo Negyv botüté Bibliáb kiszabo fenyíté mely Talm 39- szállíto l büntet végrehajtás M.-schlagenn mondj jidd nyelvhasználatba Manaps m cs mi önsanyargatá va önként penitenc m fenyíté for zsi életbe kele zsid j kipp elő va nap vezeklés szabj magok e büntetés egzekúci felkérés m vég e rendszeri regge i utá végrehajt természetes cs szimbolisztik

13146.

CÍMS Malk arb

SZÓCI Malk arb Negy botüt Bibliá kiszab fenyít mel Tal 39 szállít bünte végrehajtá M.-schlagen mond jid nyelvhasználatb Manap c m önsanyargat v önkén peniten fenyít fo zs életb kel zsi kip el v na vezeklé szab mago bünteté egzekúc felkéré vé rendszer regg ut végrehaj természete c szimboliszti

13146

CÍM Mal ar

SZÓC Mal ar Neg botü Bibli kisza fenyí me Ta 3 szállí bünt végrehajt M.-schlage mon ji nyelvhasználat Mana önsanyarga önké penite fenyí f z élet ke zs ki e n vezekl sza mag büntet egzekú felkér v rendsze reg u végreha természet szimboliszt

1314

CÍ Ma a

SZÓ Ma a Ne bot Bibl kisz feny m T száll bün végrehaj M.-schlag mo j nyelvhasznála Man önsanyarg önk penit feny éle k z k vezek sz ma bünte egzek felké rendsz re végreh természe szimbolisz