13148.htm

CÍMSZÓ: Málnai

SZEMÉLYNÉV: Málnai Mihály

SZÓCIKK: "M. Mihály, pedagógus, szül. Budapesten 1860. dec. 3. Az egyetem bölcsészeti fakultását Budapesten, továbbá Jenában és Lipcsében végezte. 1886-1920-ig a zsidó tanítóképző intézet tanára volt. Számos értekezést írt. Önállóan megjelent művei: Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékről; A történet tanításáról."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3148. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13148.htm

CÍMSZÓ: Málnai

SZEMÉLYNÉV: Málnai Mihály

SZÓCIKK: M. Mihály, pedagógus, szül. Budapesten 1860. dec. 3. Az egyetem bölcsészeti fakultását Budapesten, továbbá Jenában és Lipcsében végezte. 1886-1920-ig a zsidó tanítóképző intézet tanára volt. Számos értekezést írt. Önállóan megjelent művei: Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékről; A történet tanításáról.

13148.ht

CÍMSZÓ Málna

SZEMÉLYNÉV Málna Mihál

SZÓCIKK M Mihály pedagógus szül Budapeste 1860 dec 3 A egyete bölcsészet fakultásá Budapesten tovább Jenába é Lipcsébe végezte 1886-1920-i zsid tanítóképz intéze tanár volt Számo értekezés írt Önállóa megjelen művei Lock é Leibnit vitáj velün születet eszmékről történe tanításáról

13148.h

CÍMSZ Máln

SZEMÉLYNÉ Máln Mihá

SZÓCIK Mihál pedagógu szü Budapest 186 de egyet bölcsésze fakultás Budapeste továb Jenáb Lipcséb végezt 1886-1920- zsi tanítókép intéz taná vol Szám értekezé ír Önálló megjele műve Loc Leibni vitá velü születe eszmékrő történ tanításáró

13148.

CÍMS Mál

SZEMÉLYN Mál Mih

SZÓCI Mihá pedagóg sz Budapes 18 d egye bölcsész fakultá Budapest tová Jená Lipcsé végez 1886-1920 zs tanítóké inté tan vo Szá értekez í Önáll megjel műv Lo Leibn vit vel szület eszmékr törté tanításár

13148

CÍM Má

SZEMÉLY Má Mi

SZÓC Mih pedagó s Budape 1 egy bölcsés fakult Budapes tov Jen Lipcs vége 1886-192 z tanítók int ta v Sz érteke Önál megje mű L Leib vi ve szüle eszmék tört tanításá

1314

CÍ M

SZEMÉL M M

SZÓ Mi pedag Budap eg bölcsé fakul Budape to Je Lipc vég 1886-19 tanító in t S értek Öná megj m Lei v v szül eszmé tör tanítás