13151.htm

CÍMSZÓ: Mamser

SZÓCIKK: Mamzer (h.). Törvénytelen gyermek. Még megbélyegzőbb: M. ben hanido, az anya tisztulásának ideje alatt fogant gyermek. Átvitt értelemben ravaszt, csalafintát jelent. Valószínűleg azon a hiten alapszik a szónak ez az alkalmazása, hogy a szerelem gyermeke elevenebb elmét örököl szüleitől, mint az, aki a konvencionális házasság hideg öleléséből származik. f. m.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3151. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13151.htm

CÍMSZÓ: Mamser

SZÓCIKK: Mamzer h. . Törvénytelen gyermek. Még megbélyegzőbb: M. ben hanido, az anya tisztulásának ideje alatt fogant gyermek. Átvitt értelemben ravaszt, csalafintát jelent. Valószínűleg azon a hiten alapszik a szónak ez az alkalmazása, hogy a szerelem gyermeke elevenebb elmét örököl szüleitől, mint az, aki a konvencionális házasság hideg öleléséből származik. f. m.

13151.ht

CÍMSZÓ Mamse

SZÓCIKK Mamze h Törvénytele gyermek Mé megbélyegzőbb M be hanido a any tisztulásána idej alat fogan gyermek Átvit értelembe ravaszt csalafintá jelent Valószínűle azo hite alapszi szóna e a alkalmazása hog szerele gyermek eleveneb elmé örökö szüleitől min az ak konvencionáli házassá hide ölelésébő származik f m

13151.h

CÍMSZ Mams

SZÓCIK Mamz Törvénytel gyerme M megbélyegzőb b hanid an tisztulásán ide ala foga gyerme Átvi értelemb ravasz csalafint jelen Valószínűl az hit alapsz szón alkalmazás ho szerel gyerme elevene elm örök szüleitő mi a a konvencionál házass hid öleléséb származi

13151.

CÍMS Mam

SZÓCI Mam Törvényte gyerm megbélyegző hani a tisztulásá id al fog gyerm Átv értelem ravas csalafin jele Valószínű a hi alaps szó alkalmazá h szere gyerm eleven el örö szüleit m konvencioná házas hi ölelésé származ

13151

CÍM Ma

SZÓC Ma Törvényt gyer megbélyegz han tisztulás i a fo gyer Át értele rava csalafi jel Valószín h alap sz alkalmaz szer gyer eleve e ör szülei konvencion háza h ölelés szárma

1315

CÍ M

SZÓ M Törvény gye megbélyeg ha tisztulá f gye Á értel rav csalaf je Valószí ala s alkalma sze gye elev ö szüle konvencio ház ölelé szárm