13154.htm

CÍMSZÓ: Mandello

SZEMÉLYNÉV: Mandello Károly

SZÓCIKK: "M. Károly*, nemzetgazdász, szül. Győrszigeten 1829. júl. 22., megh. Budapesten 1906. szept. 27. Külföldön vasútmérnöki oklevelet szerzett. 1871-ben a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője lett. Kiterjedt irodalmi munkásságából fontosabbak: Visszapillantások Magyarország közgazdaságának fejlődésére: Erkölcstan és mennyiségtan az értékelméletben; Gegen Jesuitismus und Cäsarismus in der Volksuwirtschaft, Studien über Ungarns Staatsvermögen und Staatsbudget; Über Ungarns Einkommensteuer; Ungarns Handel mit Deutschland; Ungarns Finanzlage nach den Staatsbudgets pro 1889-94; Le commerce, l'industrie et le régime de transports en Hongrie (1891)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3154. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13154.htm

CÍMSZÓ: Mandello

SZEMÉLYNÉV: Mandello Károly

SZÓCIKK: M. Károly*, nemzetgazdász, szül. Győrszigeten 1829. júl. 22., megh. Budapesten 1906. szept. 27. Külföldön vasútmérnöki oklevelet szerzett. 1871-ben a Pester Lloyd közgazdasági rovatvezetője lett. Kiterjedt irodalmi munkásságából fontosabbak: Visszapillantások Magyarország közgazdaságának fejlődésére: Erkölcstan és mennyiségtan az értékelméletben; Gegen Jesuitismus und Cäsarismus in der Volksuwirtschaft, Studien über Ungarns Staatsvermögen und Staatsbudget; Über Ungarns Einkommensteuer; Ungarns Handel mit Deutschland; Ungarns Finanzlage nach den Staatsbudgets pro 1889-94; Le commerce, l'industrie et le régime de transports en Hongrie 1891 .

13154.ht

CÍMSZÓ Mandell

SZEMÉLYNÉV Mandell Károl

SZÓCIKK M Károly* nemzetgazdász szül Győrszigete 1829 júl 22. megh Budapeste 1906 szept 27 Külföldö vasútmérnök oklevele szerzett 1871-be Peste Lloy közgazdaság rovatvezetőj lett Kiterjed irodalm munkásságábó fontosabbak Visszapillantáso Magyarorszá közgazdaságána fejlődésére Erkölcsta é mennyiségta a értékelméletben Gege Jesuitismu un Cäsarismu i de Volksuwirtschaft Studie übe Ungarn Staatsvermöge un Staatsbudget Übe Ungarn Einkommensteuer Ungarn Hande mi Deutschland Ungarn Finanzlag nac de Staatsbudget pr 1889-94 L commerce l'industri e l régim d transport e Hongri 189

13154.h

CÍMSZ Mandel

SZEMÉLYNÉ Mandel Káro

SZÓCIK Károly nemzetgazdás szü Győrsziget 182 jú 22 meg Budapest 190 szep 2 Külföld vasútmérnö oklevel szerzet 1871-b Pest Llo közgazdasá rovatvezető let Kiterje irodal munkásságáb fontosabba Visszapillantás Magyarorsz közgazdaságán fejlődésér Erkölcst mennyiségt értékelméletbe Geg Jesuitism u Cäsarism d Volksuwirtschaf Studi üb Ungar Staatsvermög u Staatsbudge Üb Ungar Einkommensteue Ungar Hand m Deutschlan Ungar Finanzla na d Staatsbudge p 1889-9 commerc l'industr régi transpor Hongr 18

13154.

CÍMS Mande

SZEMÉLYN Mande Kár

SZÓCI Károl nemzetgazdá sz Győrszige 18 j 2 me Budapes 19 sze Külföl vasútmérn okleve szerze 1871- Pes Ll közgazdas rovatvezet le Kiterj iroda munkásságá fontosabb Visszapillantá Magyarors közgazdaságá fejlődésé Erkölcs mennyiség értékelméletb Ge Jesuitis Cäsaris Volksuwirtscha Stud ü Unga Staatsvermö Staatsbudg Ü Unga Einkommensteu Unga Han Deutschla Unga Finanzl n Staatsbudg 1889- commer l'indust rég transpo Hong 1

13154

CÍM Mand

SZEMÉLY Mand Ká

SZÓC Káro nemzetgazd s Győrszig 1 m Budape 1 sz Külfö vasútmér oklev szerz 1871 Pe L közgazda rovatveze l Kiter irod munkásság fontosab Visszapillant Magyaror közgazdaság fejlődés Erkölc mennyisé értékelmélet G Jesuiti Cäsari Volksuwirtsch Stu Ung Staatsverm Staatsbud Ung Einkommenste Ung Ha Deutschl Ung Finanz Staatsbud 1889 comme l'indus ré transp Hon

1315

CÍ Man

SZEMÉL Man K

SZÓ Kár nemzetgaz Győrszi Budap s Külf vasútmé okle szer 187 P közgazd rovatvez Kite iro munkássá fontosa Visszapillan Magyaro közgazdasá fejlődé Erköl mennyis értékelméle Jesuit Cäsar Volksuwirtsc St Un Staatsver Staatsbu Un Einkommenst Un H Deutsch Un Finan Staatsbu 188 comm l'indu r trans Ho