13158.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZÓCIKK: M. Kristóf * (máskép Mandel), valószínűleg egyházi férfiú volt a XVI. sz.-ban. Budai születésű zsidó volt és u. o. is élt. Hungernek (Ungar) is hívták. Jöcher Allgemeines Gelehrten lexikonja (1751) említi M.-t, akinek munkája, illetőleg zsidóellenes irata: Beweis, das Jesus sei das einige göttliche Wort. Bernhardi a História Curiosa c. művében M. egy levelét közli, amelyben ez azt igyekszik bizonyítani, hogy Magyarországon a törökök azért boldogulnak, mert a zsidóknak sok szabadságot engedélyeznek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3158. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13158.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZÓCIKK: M. Kristóf * máskép Mandel , valószínűleg egyházi férfiú volt a XVI. sz.-ban. Budai születésű zsidó volt és u. o. is élt. Hungernek Ungar is hívták. Jöcher Allgemeines Gelehrten lexikonja 1751 említi M.-t, akinek munkája, illetőleg zsidóellenes irata: Beweis, das Jesus sei das einige göttliche Wort. Bernhardi a História Curiosa c. művében M. egy levelét közli, amelyben ez azt igyekszik bizonyítani, hogy Magyarországon a törökök azért boldogulnak, mert a zsidóknak sok szabadságot engedélyeznek.

13158.ht

CÍMSZÓ Mand

SZÓCIKK M Kristó máské Mande valószínűle egyház férfi vol XVI sz.-ban Buda születés zsid vol é u o i élt Hungerne Unga i hívták Jöche Allgemeine Gelehrte lexikonj 175 említ M.-t akine munkája illetőle zsidóellene irata Beweis da Jesu se da einig göttlich Wort Bernhard Históri Curios c művébe M eg levelé közli amelybe e az igyekszi bizonyítani hog Magyarországo törökö azér boldogulnak mer zsidókna so szabadságo engedélyeznek

13158.h

CÍMSZ Man

SZÓCIK Krist másk Mand valószínűl egyhá férf vo XV sz.-ba Bud születé zsi vo él Hungern Ung hívtá Jöch Allgemein Gelehrt lexikon 17 emlí M.- akin munkáj illetől zsidóellen irat Bewei d Jes s d eini göttlic Wor Bernhar Histór Curio művéb e level közl amelyb a igyeksz bizonyítan ho Magyarország török azé boldogulna me zsidókn s szabadság engedélyezne

13158.

CÍMS Ma

SZÓCI Kris más Man valószínű egyh fér v X sz.-b Bu szület zs v é Hunger Un hívt Jöc Allgemei Gelehr lexiko 1 eml M. aki munká illető zsidóelle ira Bewe Je ein göttli Wo Bernha Histó Curi művé leve köz amely igyeks bizonyíta h Magyarorszá törö az boldoguln m zsidók szabadsá engedélyezn

13158

CÍM M

SZÓC Kri má Ma valószín egy fé sz.- B szüle z Hunge U hív Jö Allgeme Geleh lexik em M ak munk illet zsidóell ir Bew J ei göttl W Bernh Hist Cur műv lev kö amel igyek bizonyít Magyarorsz tör a boldogul zsidó szabads engedélyez

1315SZÓ Kr m M valószí eg f sz. szül Hung hí J Allgem Gele lexi e a mun ille zsidóel i Be e gött Bern His Cu mű le k ame igye bizonyí Magyarors tö boldogu zsid szabad engedélye