13160.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Moritz

SZÓCIKK: "M. Móritz, osztrák színműíró, szül. Pozsonyban 1840. máj. 13. Fiatalon a bécsi Wanderer c. folyóirat belső munkatársa lett, később pedig a Neue Freie Presséhez ment át. 1877-től kezdve társszerkesztője volt a Fremdenblattnak. Főbb művei: Deutschland und der Augenblick (1861); Kätchen von Heilbronn (1873); több színmű, valamint az 1876.-i Kleist-ünnepségekhez a drámai prológus."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3160. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13160.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Moritz

SZÓCIKK: M. Móritz, osztrák színműíró, szül. Pozsonyban 1840. máj. 13. Fiatalon a bécsi Wanderer c. folyóirat belső munkatársa lett, később pedig a Neue Freie Presséhez ment át. 1877-től kezdve társszerkesztője volt a Fremdenblattnak. Főbb művei: Deutschland und der Augenblick 1861 ; Kätchen von Heilbronn 1873 ; több színmű, valamint az 1876.-i Kleist-ünnepségekhez a drámai prológus.

13160.ht

CÍMSZÓ Mand

SZEMÉLYNÉV Mand Morit

SZÓCIKK M Móritz osztrá színműíró szül Pozsonyba 1840 máj 13 Fiatalo bécs Wandere c folyóira bels munkatárs lett későb pedi Neu Frei Presséhe men át 1877-tő kezdv társszerkesztőj vol Fremdenblattnak Főb művei Deutschlan un de Augenblic 186 Kätche vo Heilbron 187 töb színmű valamin a 1876.- Kleist-ünnepségekhe dráma prológus

13160.h

CÍMSZ Man

SZEMÉLYNÉ Man Mori

SZÓCIK Mórit osztr színműír szü Pozsonyb 184 má 1 Fiatal béc Wander folyóir bel munkatár let késő ped Ne Fre Presséh me á 1877-t kezd társszerkesztő vo Fremdenblattna Fő műve Deutschla u d Augenbli 18 Kätch v Heilbro 18 tö színm valami 1876. Kleist-ünnepségekh drám prológu

13160.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Mor

SZÓCI Móri oszt színműí sz Pozsony 18 m Fiata bé Wande folyói be munkatá le kés pe N Fr Pressé m 1877- kez társszerkeszt v Fremdenblattn F műv Deutschl Augenbl 1 Kätc Heilbr 1 t szín valam 1876 Kleist-ünnepségek drá prológ

13160

CÍM M

SZEMÉLY M Mo

SZÓC Mór osz színmű s Pozson 1 Fiat b Wand folyó b munkat l ké p F Press 1877 ke társszerkesz Fremdenblatt mű Deutsch Augenb Kät Heilb szí vala 187 Kleist-ünnepsége dr proló

1316SZEMÉL M

SZÓ Mó os színm Pozso Fia Wan foly munka k Pres 187 k társszerkes Fremdenblat m Deutsc Augen Kä Heil sz val 18 Kleist-ünnepség d prol