13161.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Simon

SZÓCIKK: "M. Simon, rabbi, szül. Németkereszturon 1867., megh. Bécsben 1924. aug. 19. Teológiai tanulmányait a verbói és pozsonyi rabbiiskolákban végezte. Magánúton készült a gimnáziumi érettségire. A marburgi és berni egyetemeken a filozófiai fakultás hallgatója volt. Bernben doktori diplomát nyert. 3 rabbioklevél elnyerése után, 1894. kosteli rabbi lett. 1899-1924-ig neutitscheini rabbi. Irodalmi működést számos felekezeti folyóiratban és önálló munkákban is fejtett ki. Művei: Kritische Beiträge zur Philosophie Lotzes (Berlin 1895); Der Bann (Brünn 1898); Das Wesen d. Judentums, dargestellt in homiletischen Beiträgen (Frankfurt am Main, 1904)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3161. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13161.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Simon

SZÓCIKK: M. Simon, rabbi, szül. Németkereszturon 1867., megh. Bécsben 1924. aug. 19. Teológiai tanulmányait a verbói és pozsonyi rabbiiskolákban végezte. Magánúton készült a gimnáziumi érettségire. A marburgi és berni egyetemeken a filozófiai fakultás hallgatója volt. Bernben doktori diplomát nyert. 3 rabbioklevél elnyerése után, 1894. kosteli rabbi lett. 1899-1924-ig neutitscheini rabbi. Irodalmi működést számos felekezeti folyóiratban és önálló munkákban is fejtett ki. Művei: Kritische Beiträge zur Philosophie Lotzes Berlin 1895 ; Der Bann Brünn 1898 ; Das Wesen d. Judentums, dargestellt in homiletischen Beiträgen Frankfurt am Main, 1904 .

13161.ht

CÍMSZÓ Mand

SZEMÉLYNÉV Mand Simo

SZÓCIKK M Simon rabbi szül Németkereszturo 1867. megh Bécsbe 1924 aug 19 Teológia tanulmányai verbó é pozsony rabbiiskolákba végezte Magánúto készül gimnázium érettségire marburg é bern egyetemeke filozófia fakultá hallgatój volt Bernbe doktor diplomá nyert rabbioklevé elnyerés után 1894 kostel rabb lett 1899-1924-i neutitschein rabbi Irodalm működés számo felekezet folyóiratba é önáll munkákba i fejtet ki Művei Kritisch Beiträg zu Philosophi Lotze Berli 189 De Ban Brün 189 Da Wese d Judentums dargestell i homiletische Beiträge Frankfur a Main 190

13161.h

CÍMSZ Man

SZEMÉLYNÉ Man Sim

SZÓCIK Simo rabb szü Németkeresztur 1867 meg Bécsb 192 au 1 Teológi tanulmánya verb pozson rabbiiskolákb végezt Magánút készü gimnáziu érettségir marbur ber egyetemek filozófi fakult hallgató vol Bernb dokto diplom nyer rabbioklev elnyeré utá 189 koste rab let 1899-1924- neutitschei rabb Irodal működé szám felekeze folyóiratb önál munkákb fejte k Műve Kritisc Beiträ z Philosoph Lotz Berl 18 D Ba Brü 18 D Wes Judentum dargestel homiletisch Beiträg Frankfu Mai 19

13161.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Si

SZÓCI Sim rab sz Németkeresztu 186 me Bécs 19 a Teológ tanulmány ver pozso rabbiiskolák végez Magánú kész gimnázi érettségi marbu be egyeteme filozóf fakul hallgat vo Bern dokt diplo nye rabbiokle elnyer ut 18 kost ra le 1899-1924 neutitsche rab Iroda működ szá felekez folyóirat öná munkák fejt Műv Kritis Beitr Philosop Lot Ber 1 B Br 1 We Judentu dargeste homiletisc Beiträ Frankf Ma 1

13161

CÍM M

SZEMÉLY M S

SZÓC Si ra s Németkereszt 18 m Béc 1 Teoló tanulmán ve pozs rabbiiskolá vége Magán kés gimnáz érettség marb b egyetem filozó faku hallga v Ber dok dipl ny rabbiokl elnye u 1 kos r l 1899-192 neutitsch ra Irod műkö sz feleke folyóira ön munká fej Mű Kriti Beit Philoso Lo Be B W Judent dargest homiletis Beitr Frank M

1316SZEMÉL

SZÓ S r Németkeresz 1 Bé Teol tanulmá v poz rabbiiskol vég Magá ké gimná érettsé mar egyete filoz fak hallg Be do dip n rabbiok elny ko 1899-19 neutitsc r Iro műk s felek folyóir ö munk fe M Krit Bei Philos L B Juden darges homileti Beit Fran