13163.htm

CÍMSZÓ: Mandovszky

SZEMÉLYNÉV: Mandovszky Manfréd

SZÓCIKK: Mandovszky, 1. Manfréd, újságíró, M. Richárd öccse, szül. 1869. Évtizedeken keresztül vidéki és külföldi lapok tudósítója volt, majd a kormányok félhivatalos lapjának, a Magyar Tudósítónak lett a főszerkesztője. Ő adta ki a Wekerle-kormány megbízásából a Háborús hivatalos jelentések c. kötetet (1919.). - Fia M. Ernő, újságíró, szül. Berlinben 1903. A mérnöki oklevél elnyerése után újságíró lett. 1927-től kezdve a Berliner Tageblatt belmunkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3163. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13163.htm

CÍMSZÓ: Mandovszky

SZEMÉLYNÉV: Mandovszky Manfréd

SZÓCIKK: Mandovszky, 1. Manfréd, újságíró, M. Richárd öccse, szül. 1869. Évtizedeken keresztül vidéki és külföldi lapok tudósítója volt, majd a kormányok félhivatalos lapjának, a Magyar Tudósítónak lett a főszerkesztője. Ő adta ki a Wekerle-kormány megbízásából a Háborús hivatalos jelentések c. kötetet 1919. . - Fia M. Ernő, újságíró, szül. Berlinben 1903. A mérnöki oklevél elnyerése után újságíró lett. 1927-től kezdve a Berliner Tageblatt belmunkatársa.

13163.ht

CÍMSZÓ Mandovszk

SZEMÉLYNÉV Mandovszk Manfré

SZÓCIKK Mandovszky 1 Manfréd újságíró M Richár öccse szül 1869 Évtizedeke keresztü vidék é külföld lapo tudósítój volt maj kormányo félhivatalo lapjának Magya Tudósítóna let főszerkesztője adt k Wekerle-kormán megbízásábó Háború hivatalo jelentése c kötete 1919 Fi M Ernő újságíró szül Berlinbe 1903 mérnök oklevé elnyerés utá újságír lett 1927-tő kezdv Berline Tageblat belmunkatársa

13163.h

CÍMSZ Mandovsz

SZEMÉLYNÉ Mandovsz Manfr

SZÓCIK Mandovszk Manfré újságír Richá öccs szü 186 Évtizedek kereszt vidé külföl lap tudósító vol ma kormány félhivatal lapjána Magy Tudósítón le főszerkesztőj ad Wekerle-kormá megbízásáb Hábor hivatal jelentés kötet 191 F Ern újságír szü Berlinb 190 mérnö oklev elnyeré ut újságí let 1927-t kezd Berlin Tagebla belmunkatárs

13163.

CÍMS Mandovs

SZEMÉLYN Mandovs Manf

SZÓCI Mandovsz Manfr újságí Rich öcc sz 18 Évtizede keresz vid külfö la tudósít vo m kormán félhivata lapján Mag Tudósító l főszerkesztő a Wekerle-korm megbízásá Hábo hivata jelenté köte 19 Er újságí sz Berlin 19 mérn okle elnyer u újság le 1927- kez Berli Tagebl belmunkatár

13163

CÍM Mandov

SZEMÉLY Mandov Man

SZÓC Mandovs Manf újság Ric öc s 1 Évtized keres vi külf l tudósí v kormá félhivat lapjá Ma Tudósít főszerkeszt Wekerle-kor megbízás Háb hivat jelent köt 1 E újság s Berli 1 mér okl elnye újsá l 1927 ke Berl Tageb belmunkatá

1316

CÍ Mando

SZEMÉL Mando Ma

SZÓ Mandov Man újsá Ri ö Évtize kere v kül tudós korm félhiva lapj M Tudósí főszerkesz Wekerle-ko megbízá Há hiva jelen kö újsá Berl mé ok elny újs 192 k Ber Tage belmunkat