13167.htm

CÍMSZÓ: Mannheim

SZEMÉLYNÉV: Mannheim József

SZÓCIKK: "Mannheim József, pedagógus, szül. Pápán 1820., megh. Baján 1893. Mint honvéd végigküzdötte a szabadságharcot, majd a bajai zsidóiskola tanítója lett. Önálló művei: Áhitatosság órái; A zsidó nemzet története; Magyar-német és francia köszöntő; Zsoltárok (fordítás iskolai használatra)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3167. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13167.htm

CÍMSZÓ: Mannheim

SZEMÉLYNÉV: Mannheim József

SZÓCIKK: Mannheim József, pedagógus, szül. Pápán 1820., megh. Baján 1893. Mint honvéd végigküzdötte a szabadságharcot, majd a bajai zsidóiskola tanítója lett. Önálló művei: Áhitatosság órái; A zsidó nemzet története; Magyar-német és francia köszöntő; Zsoltárok fordítás iskolai használatra .

13167.ht

CÍMSZÓ Mannhei

SZEMÉLYNÉV Mannhei Józse

SZÓCIKK Mannhei József pedagógus szül Pápá 1820. megh Bajá 1893 Min honvé végigküzdött szabadságharcot maj baja zsidóiskol tanítój lett Önáll művei Áhitatossá órái zsid nemze története Magyar-néme é franci köszöntő Zsoltáro fordítá iskola használatr

13167.h

CÍMSZ Mannhe

SZEMÉLYNÉ Mannhe Józs

SZÓCIK Mannhe Józse pedagógu szü Páp 1820 meg Baj 189 Mi honv végigküzdöt szabadságharco ma baj zsidóisko tanító let Önál műve Áhitatoss órá zsi nemz történet Magyar-ném franc köszönt Zsoltár fordít iskol használat

13167.

CÍMS Mannh

SZEMÉLYN Mannh Józ

SZÓCI Mannh Józs pedagóg sz Pá 182 me Ba 18 M hon végigküzdö szabadságharc m ba zsidóisk tanít le Öná műv Áhitatos ór zs nem történe Magyar-né fran köszön Zsoltá fordí isko használa

13167

CÍM Mann

SZEMÉLY Mann Jó

SZÓC Mann Józ pedagó s P 18 m B 1 ho végigküzd szabadsághar b zsidóis taní l Ön mű Áhitato ó z ne történ Magyar-n fra köszö Zsolt ford isk használ

1316

CÍ Man

SZEMÉL Man J

SZÓ Man Jó pedag 1 h végigküz szabadságha zsidói tan Ö m Áhitat n törté Magyar- fr kösz Zsol for is haszná