13170.htm

CÍMSZÓ: Manovill

SZEMÉLYNÉV: Manovill Alfréd

SZÓCIKK: Manovill Alfréd, bankár, szül. Veszprémben 1880. Iskolái elvégzése után bankpályára ment s belépett a budapesti Fuchs H. és Társa céghez, ahol csakhamar cégvezető lett. 1903-ban Berlinbe ment, ahol a világhírű Mendelssohn bankház szolgálatába lépett. Itt tehetségével gyors karriert csinált s pár év alatt a bank ügyvezető igazgatója s a német pénzvilág elismert tekintélye lett. 1918. közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kir. tanácsossá nevezték ki. Díszelnöke a berlini magyar egyesületnek s kiváló filantróp, aki különösen a külföldre szakadt magyarokat támogatja hathatósan.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3170. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13170.htm

CÍMSZÓ: Manovill

SZEMÉLYNÉV: Manovill Alfréd

SZÓCIKK: Manovill Alfréd, bankár, szül. Veszprémben 1880. Iskolái elvégzése után bankpályára ment s belépett a budapesti Fuchs H. és Társa céghez, ahol csakhamar cégvezető lett. 1903-ban Berlinbe ment, ahol a világhírű Mendelssohn bankház szolgálatába lépett. Itt tehetségével gyors karriert csinált s pár év alatt a bank ügyvezető igazgatója s a német pénzvilág elismert tekintélye lett. 1918. közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kir. tanácsossá nevezték ki. Díszelnöke a berlini magyar egyesületnek s kiváló filantróp, aki különösen a külföldre szakadt magyarokat támogatja hathatósan.

13170.ht

CÍMSZÓ Manovil

SZEMÉLYNÉV Manovil Alfré

SZÓCIKK Manovil Alfréd bankár szül Veszprémbe 1880 Iskolá elvégzés utá bankpályár men belépet budapest Fuch H é Társ céghez aho csakhama cégvezet lett 1903-ba Berlinb ment aho világhír Mendelssoh bankhá szolgálatáb lépett It tehetségéve gyor karrier csinál pá é alat ban ügyvezet igazgatój néme pénzvilá elismer tekintély lett 1918 közgazdaság tére szerzet érdeme elismeréséü kir tanácsoss nevezté ki Díszelnök berlin magya egyesületne kivál filantróp ak különöse külföldr szakad magyaroka támogatj hathatósan

13170.h

CÍMSZ Manovi

SZEMÉLYNÉ Manovi Alfr

SZÓCIK Manovi Alfré banká szü Veszprémb 188 Iskol elvégzé ut bankpályá me belépe budapes Fuc Tár céghe ah csakham cégveze let 1903-b Berlin men ah világhí Mendelsso bankh szolgálatá lépet I tehetségév gyo karrie csiná p ala ba ügyveze igazgató ném pénzvil elisme tekintél let 191 közgazdasá tér szerze érdem elismerésé ki tanácsos nevezt k Díszelnö berli magy egyesületn kivá filantró a különös külföld szaka magyarok támogat hathatósa

13170.

CÍMS Manov

SZEMÉLYN Manov Alf

SZÓCI Manov Alfr bank sz Veszprém 18 Isko elvégz u bankpály m belép budape Fu Tá cégh a csakha cégvez le 1903- Berli me a világh Mendelss bank szolgálat lépe tehetségé gy karri csin al b ügyvez igazgat né pénzvi elism tekinté le 19 közgazdas té szerz érde elismerés k tanácso nevez Díszeln berl mag egyesület kiv filantr különö külföl szak magyaro támoga hathatós

13170

CÍM Mano

SZEMÉLY Mano Al

SZÓC Mano Alf ban s Veszpré 1 Isk elvég bankpál belé budap F T cég csakh cégve l 1903 Berl m világ Mendels ban szolgála lép tehetség g karr csi a ügyve igazga n pénzv elis tekint l 1 közgazda t szer érd elismeré tanács neve Díszel ber ma egyesüle ki filant külön külfö sza magyar támog hatható

1317

CÍ Man

SZEMÉL Man A

SZÓ Man Al ba Veszpr Is elvé bankpá bel buda cé csak cégv 190 Ber vilá Mendel ba szolgál lé tehetsé kar cs ügyv igazg pénz eli tekin közgazd sze ér elismer tanác nev Dísze be m egyesül k filan külö külf sz magya támo hathat