13181.htm

CÍMSZÓ: Marczali

SZEMÉLYNÉV: Marczali Mihály

SZÓCIKK: M. (Morgenstern) Mihály, rabbi, szül. Szalonakon 1824., megh. Marcalin 1889. M. Henrik atyja. A nagymartoni s pozsonyi jesivákon tanult, azután a prágai egyetemen. Innen hívták rabbinak Marcaliba. Sokat tett a magyarságért s az 1868-iki kongresszus egyik vezéralakja volt. Tudományos cikkei a hazai és külföldi szaksajtóban jelentek meg. Evangélium és Talmud c. nagyobb műve kéziratban maradt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3181. címszó a lexikon => 575. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13181.htm

CÍMSZÓ: Marczali

SZEMÉLYNÉV: Marczali Mihály

SZÓCIKK: M. Morgenstern Mihály, rabbi, szül. Szalonakon 1824., megh. Marcalin 1889. M. Henrik atyja. A nagymartoni s pozsonyi jesivákon tanult, azután a prágai egyetemen. Innen hívták rabbinak Marcaliba. Sokat tett a magyarságért s az 1868-iki kongresszus egyik vezéralakja volt. Tudományos cikkei a hazai és külföldi szaksajtóban jelentek meg. Evangélium és Talmud c. nagyobb műve kéziratban maradt meg.

13181.ht

CÍMSZÓ Marczal

SZEMÉLYNÉV Marczal Mihál

SZÓCIKK M Morgenster Mihály rabbi szül Szalonako 1824. megh Marcali 1889 M Henri atyja nagymarton pozsony jesiváko tanult azutá prága egyetemen Inne hívtá rabbina Marcaliba Soka tet magyarságér a 1868-ik kongresszu egyi vezéralakj volt Tudományo cikke haza é külföld szaksajtóba jelente meg Evangéliu é Talmu c nagyob műv kéziratba marad meg

13181.h

CÍMSZ Marcza

SZEMÉLYNÉ Marcza Mihá

SZÓCIK Morgenste Mihál rabb szü Szalonak 1824 meg Marcal 188 Henr atyj nagymarto pozson jesivák tanul azut prág egyeteme Inn hívt rabbin Marcalib Sok te magyarságé 1868-i kongressz egy vezéralak vol Tudomány cikk haz külföl szaksajtób jelent me Evangéli Talm nagyo mű kéziratb mara me

13181.

CÍMS Marcz

SZEMÉLYN Marcz Mih

SZÓCI Morgenst Mihá rab sz Szalona 182 me Marca 18 Hen aty nagymart pozso jesivá tanu azu prá egyetem In hív rabbi Marcali So t magyarság 1868- kongress eg vezérala vo Tudomán cik ha külfö szaksajtó jelen m Evangél Tal nagy m kézirat mar m

13181

CÍM Marc

SZEMÉLY Marc Mi

SZÓC Morgens Mih ra s Szalon 18 m Marc 1 He at nagymar pozs jesiv tan az pr egyete I hí rabb Marcal S magyarsá 1868 kongres e vezéral v Tudomá ci h külf szaksajt jele Evangé Ta nag kézira ma

1318

CÍ Mar

SZEMÉL Mar M

SZÓ Morgen Mi r Szalo 1 Mar H a nagyma poz jesi ta a p egyet h rab Marca magyars 186 kongre vezéra Tudom c kül szaksaj jel Evang T na kézir m