13184.htm

CÍMSZÓ: Margó

SZEMÉLYNÉV: Margó Ede

SZÓCIKK: M. Ede*, szobrász, szül. Budapesten 1872. M. Célia énekesnő testvéröccse. Az Iparművészeti iskolában és Stróbl mester-iskolájában tanult. A millenáris kiállításon szerepelt először a Műcsarnokban. A párisi Salonban állította ki Beteg leány agóniája c. lapos domborművét, mely ott mention honorablet kapott. Emlékszobrai között a legjellegzetesebb Dankó Pistáé Szegeden. Pongrácz Szigfriddel együtt alkotta az aradi és debreceni Kossuth-szobrot, egyedül a nagyváradi Szacsvay szobrot és Szigligeti mellszobrát. A kassai Rákóczi síremlék-pályázaton II. díjat nyert. A Benczúr Társaság tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3184. címszó a lexikon => 575. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13184.htm

CÍMSZÓ: Margó

SZEMÉLYNÉV: Margó Ede

SZÓCIKK: M. Ede*, szobrász, szül. Budapesten 1872. M. Célia énekesnő testvéröccse. Az Iparművészeti iskolában és Stróbl mester-iskolájában tanult. A millenáris kiállításon szerepelt először a Műcsarnokban. A párisi Salonban állította ki Beteg leány agóniája c. lapos domborművét, mely ott mention honorablet kapott. Emlékszobrai között a legjellegzetesebb Dankó Pistáé Szegeden. Pongrácz Szigfriddel együtt alkotta az aradi és debreceni Kossuth-szobrot, egyedül a nagyváradi Szacsvay szobrot és Szigligeti mellszobrát. A kassai Rákóczi síremlék-pályázaton II. díjat nyert. A Benczúr Társaság tagja.

13184.ht

CÍMSZÓ Marg

SZEMÉLYNÉV Marg Ed

SZÓCIKK M Ede* szobrász szül Budapeste 1872 M Céli énekesn testvéröccse A Iparművészet iskolába é Strób mester-iskolájába tanult millenári kiállításo szerepel előszö Műcsarnokban páris Salonba állított k Bete leán agóniáj c lapo domborművét mel ot mentio honorable kapott Emlékszobra közöt legjellegzeteseb Dank Pistá Szegeden Pongrác Szigfridde együt alkott a arad é debrecen Kossuth-szobrot egyedü nagyvárad Szacsva szobro é Szigliget mellszobrát kassa Rákócz síremlék-pályázato II díja nyert Benczú Társasá tagja

13184.h

CÍMSZ Mar

SZEMÉLYNÉ Mar E

SZÓCIK Ede szobrás szü Budapest 187 Cél énekes testvéröccs Iparművésze iskoláb Stró mester-iskolájáb tanul millenár kiállítás szerepe elősz Műcsarnokba pári Salonb állítot Bet leá agóniá lap domborművé me o menti honorabl kapot Emlékszobr közö legjellegzetese Dan Pist Szegede Pongrá Szigfridd együ alkot ara debrece Kossuth-szobro egyed nagyvára Szacsv szobr Sziglige mellszobrá kass Rákóc síremlék-pályázat I díj nyer Bencz Társas tagj

13184.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma

SZÓCI Ed szobrá sz Budapes 18 Cé éneke testvéröcc Iparművész iskolá Str mester-iskolájá tanu millená kiállítá szerep elős Műcsarnokb pár Salon állíto Be le agóni la domborműv m ment honorab kapo Emlékszob köz legjellegzetes Da Pis Szeged Pongr Szigfrid egy alko ar debrec Kossuth-szobr egye nagyvár Szacs szob Sziglig mellszobr kas Rákó síremlék-pályáza dí nye Benc Társa tag

13184

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC E szobr s Budape 1 C ének testvéröc Iparművés iskol St mester-iskoláj tan millen kiállít szere elő Műcsarnok pá Salo állít B l agón l dombormű men honora kap Emlékszo kö legjellegzete D Pi Szege Pong Szigfri eg alk a debre Kossuth-szob egy nagyvá Szac szo Szigli mellszob ka Rák síremlék-pályáz d ny Ben Társ ta

1318SZEMÉL

SZÓ szob Budap éne testvérö Iparművé isko S mester-iskolá ta mille kiállí szer el Műcsarno p Sal állí agó domborm me honor ka Emléksz k legjellegzet P Szeg Pon Szigfr e al debr Kossuth-szo eg nagyv Sza sz Szigl mellszo k Rá síremlék-pályá n Be Tár t