13188.htm

CÍMSZÓ: Márki

SZEMÉLYNÉV: Márki Hugó

SZÓCIKK: "Márki Hugó*, közgazdász, szül. 1878. Jogot végzett. A kassai jogakadémia rendes tanára s a debreceni egyetemen magántanár volt. A Károlyi-kormány alatt Budapestre nevezték ki, 1920. azonban állásától megfosztották. Főbb munkái: Le Play módszere: A statisztika állása a XVIII- XIX. század fordulóján; A szabad tanítás fejlődése."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3188. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13188.htm

CÍMSZÓ: Márki

SZEMÉLYNÉV: Márki Hugó

SZÓCIKK: Márki Hugó*, közgazdász, szül. 1878. Jogot végzett. A kassai jogakadémia rendes tanára s a debreceni egyetemen magántanár volt. A Károlyi-kormány alatt Budapestre nevezték ki, 1920. azonban állásától megfosztották. Főbb munkái: Le Play módszere: A statisztika állása a XVIII- XIX. század fordulóján; A szabad tanítás fejlődése.

13188.ht

CÍMSZÓ Márk

SZEMÉLYNÉV Márk Hug

SZÓCIKK Márk Hugó* közgazdász szül 1878 Jogo végzett kassa jogakadémi rende tanár debrecen egyeteme magántaná volt Károlyi-kormán alat Budapestr nevezté ki 1920 azonba állásátó megfosztották Főb munkái L Pla módszere statisztik állás XVIII XIX száza fordulóján szaba tanítá fejlődése

13188.h

CÍMSZ Már

SZEMÉLYNÉ Már Hu

SZÓCIK Már Hugó közgazdás szü 187 Jog végzet kass jogakadém rend taná debrece egyetem magántan vol Károlyi-kormá ala Budapest nevezt k 192 azonb állását megfosztottá Fő munká Pl módszer statiszti állá XVII XI száz fordulójá szab tanít fejlődés

13188.

CÍMS Má

SZEMÉLYN Má H

SZÓCI Má Hug közgazdá sz 18 Jo végze kas jogakadé ren tan debrec egyete magánta vo Károlyi-korm al Budapes nevez 19 azon állásá megfosztott F munk P módsze statiszt áll XVI X szá fordulój sza taní fejlődé

13188

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC M Hu közgazd s 1 J végz ka jogakad re ta debre egyet magánt v Károlyi-kor a Budape neve 1 azo állás megfosztot mun módsz statisz ál XV sz forduló sz tan fejlőd

1318SZEMÉL

SZÓ H közgaz vég k jogaka r t debr egye magán Károlyi-ko Budap nev az állá megfoszto mu móds statis á X s fordul s ta fejlő