13189.htm

CÍMSZÓ: Markovits

SZEMÉLYNÉV: Markovics Rodion

SZÓCIKK: Markovits Rodion (családi nevén M. Jakab), író, szül. Kisgécen (Szatmár vm.) 1888. Egyetemi tanulmányai alatt pesti lapok külmunkatársa volt és főként novellákat, krokikat írt. Megkezdett ügyvédi gyakorlatát a világháború félbeszakította, bevonult katonának és orosz fogságba került, ahonnan csak a forradalom után szabadult. 1927-ben megjelent Szibériai Garnizon c. regényével irodalmi körökben feltűnést keltett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3189. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13189.htm

CÍMSZÓ: Markovits

SZEMÉLYNÉV: Markovics Rodion

SZÓCIKK: Markovits Rodion családi nevén M. Jakab , író, szül. Kisgécen Szatmár vm. 1888. Egyetemi tanulmányai alatt pesti lapok külmunkatársa volt és főként novellákat, krokikat írt. Megkezdett ügyvédi gyakorlatát a világháború félbeszakította, bevonult katonának és orosz fogságba került, ahonnan csak a forradalom után szabadult. 1927-ben megjelent Szibériai Garnizon c. regényével irodalmi körökben feltűnést keltett.

13189.ht

CÍMSZÓ Markovit

SZEMÉLYNÉV Markovic Rodio

SZÓCIKK Markovit Rodio család nevé M Jaka író szül Kisgéce Szatmá vm 1888 Egyetem tanulmánya alat pest lapo külmunkatárs vol é főkén novellákat krokika írt Megkezdet ügyvéd gyakorlatá világhábor félbeszakította bevonul katonána é oros fogságb került ahonna csa forradalo utá szabadult 1927-be megjelen Szibéria Garnizo c regényéve irodalm körökbe feltűnés keltett

13189.h

CÍMSZ Markovi

SZEMÉLYNÉ Markovi Rodi

SZÓCIK Markovi Rodi csalá nev Jak ír szü Kisgéc Szatm v 188 Egyete tanulmány ala pes lap külmunkatár vo főké novelláka krokik ír Megkezde ügyvé gyakorlat világhábo félbeszakított bevonu katonán oro fogság kerül ahonn cs forradal ut szabadul 1927-b megjele Szibéri Garniz regényév irodal körökb feltűné keltet

13189.

CÍMS Markov

SZEMÉLYN Markov Rod

SZÓCI Markov Rod csal ne Ja í sz Kisgé Szat 18 Egyet tanulmán al pe la külmunkatá v fők novellák kroki í Megkezd ügyv gyakorla világháb félbeszakítot bevon katoná or fogsá kerü ahon c forrada u szabadu 1927- megjel Szibér Garni regényé iroda körök feltűn kelte

13189

CÍM Marko

SZEMÉLY Marko Ro

SZÓC Marko Ro csa n J s Kisg Sza 1 Egye tanulmá a p l külmunkat fő novellá krok Megkez ügy gyakorl világhá félbeszakíto bevo katon o fogs ker aho forrad szabad 1927 megje Szibé Garn regény irod körö feltű kelt

1318

CÍ Mark

SZEMÉL Mark R

SZÓ Mark R cs Kis Sz Egy tanulm külmunka f novell kro Megke üg gyakor világh félbeszakít bev kato fog ke ah forra szaba 192 megj Szib Gar regén iro kör felt kel