13194.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Imre

SZÓCIKK: "M. Imre, festő, szül. Aradon 1872. A Mintarajztanodában, majd a müncheni akadémián tanult. A Műcsarnok kiállításain 1916-tól szerepelt figurális olajfestményekkel (A család; Esti pihenő a dombtetőn). Utóbbi években pasztell-technikában festi a munkáséletből merített mélyérzésű figurális képeit. Ilyen kisebb gyűjteménnyel szerepelt a Spirituális Művészek III. kiállításán a Nemzeti Szalonban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3194. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13194.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Imre

SZÓCIKK: M. Imre, festő, szül. Aradon 1872. A Mintarajztanodában, majd a müncheni akadémián tanult. A Műcsarnok kiállításain 1916-tól szerepelt figurális olajfestményekkel A család; Esti pihenő a dombtetőn . Utóbbi években pasztell-technikában festi a munkáséletből merített mélyérzésű figurális képeit. Ilyen kisebb gyűjteménnyel szerepelt a Spirituális Művészek III. kiállításán a Nemzeti Szalonban.

13194.ht

CÍMSZÓ Márku

SZEMÉLYNÉV Márku Imr

SZÓCIKK M Imre festő szül Arado 1872 Mintarajztanodában maj münchen akadémiá tanult Műcsarno kiállításai 1916-tó szerepel figuráli olajfestményekke család Est pihen dombtető Utóbb évekbe pasztell-technikába fest munkáséletbő merítet mélyérzés figuráli képeit Ilye kiseb gyűjteménnye szerepel Spirituáli Művésze III kiállításá Nemzet Szalonban

13194.h

CÍMSZ Márk

SZEMÉLYNÉ Márk Im

SZÓCIK Imr fest szü Arad 187 Mintarajztanodába ma münche akadémi tanul Műcsarn kiállítása 1916-t szerepe figurál olajfestményekk csalá Es pihe dombtet Utób évekb pasztell-technikáb fes munkáséletb meríte mélyérzé figurál képei Ily kise gyűjteménny szerepe Spirituál Művész II kiállítás Nemze Szalonba

13194.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már I

SZÓCI Im fes sz Ara 18 Mintarajztanodáb m münch akadém tanu Műcsar kiállítás 1916- szerep figurá olajfestmények csal E pih dombte Utó évek pasztell-techniká fe munkásélet merít mélyérz figurá képe Il kis gyűjteménn szerep Spirituá Művés I kiállítá Nemz Szalonb

13194

CÍM Má

SZEMÉLY Má

SZÓC I fe s Ar 1 Mintarajztanodá münc akadé tan Műcsa kiállítá 1916 szere figur olajfestménye csa pi dombt Ut éve pasztell-technik f munkáséle merí mélyér figur kép I ki gyűjtemén szere Spiritu Művé kiállít Nem Szalon

1319

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ f A Mintarajztanod mün akad ta Műcs kiállít 191 szer figu olajfestmény cs p domb U év pasztell-techni munkásél mer mélyé figu ké k gyűjtemé szer Spirit Műv kiállí Ne Szalo