13195.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus József

SZÓCIKK: "M. József, író, szül. Nagyváradon 1854.; megh. San Remoban 1911. Miután elvégezte a jogot, hírlapíró lett és előbb az Egyetértésnek, majd a Pesti Naplónak volt munkatársa. Megalapította és sokáig szerkesztette a Magyar Figarót és a Magyar Színpadot. Színpadi munkái közül legértékesebb az Egy ballépés c. színműve. Novelláskötetei: Fekete betűk; Omphale asszony lábainál; Téli estékre; Könny és mosoly; Tisztességes asszonyok; Exotikus növények; Cigarettszikrák; Mikor Ámor nevet; Az én asszonykáim; A kulisszák mögül."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3195. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13195.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus József

SZÓCIKK: M. József, író, szül. Nagyváradon 1854.; megh. San Remoban 1911. Miután elvégezte a jogot, hírlapíró lett és előbb az Egyetértésnek, majd a Pesti Naplónak volt munkatársa. Megalapította és sokáig szerkesztette a Magyar Figarót és a Magyar Színpadot. Színpadi munkái közül legértékesebb az Egy ballépés c. színműve. Novelláskötetei: Fekete betűk; Omphale asszony lábainál; Téli estékre; Könny és mosoly; Tisztességes asszonyok; Exotikus növények; Cigarettszikrák; Mikor Ámor nevet; Az én asszonykáim; A kulisszák mögül.

13195.ht

CÍMSZÓ Márku

SZEMÉLYNÉV Márku Józse

SZÓCIKK M József író szül Nagyvárado 1854. megh Sa Remoba 1911 Miutá elvégezt jogot hírlapír let é előb a Egyetértésnek maj Pest Naplóna vol munkatársa Megalapított é sokái szerkesztett Magya Figaró é Magya Színpadot Színpad munká közü legértékeseb a Eg ballépé c színműve Novelláskötetei Feket betűk Omphal asszon lábainál Tél estékre Könn é mosoly Tisztessége asszonyok Exotiku növények Cigarettszikrák Miko Ámo nevet A é asszonykáim kulisszá mögül

13195.h

CÍMSZ Márk

SZEMÉLYNÉ Márk Józs

SZÓCIK Józse ír szü Nagyvárad 1854 meg S Remob 191 Miut elvégez jogo hírlapí le elő Egyetértésne ma Pes Naplón vo munkatárs Megalapítot soká szerkesztet Magy Figar Magy Színpado Színpa munk köz legértékese E ballép színműv Novelláskötete Feke betű Ompha asszo lábainá Té estékr Kön mosol Tisztesség asszonyo Exotik növénye Cigarettszikrá Mik Ám neve asszonykái kulissz mögü

13195.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már Józ

SZÓCI Józs í sz Nagyvára 185 me Remo 19 Miu elvége jog hírlap l el Egyetértésn m Pe Napló v munkatár Megalapíto sok szerkeszte Mag Figa Mag Színpad Színp mun kö legértékes ballé színmű Novelláskötet Fek bet Omph assz lábain T esték Kö moso Tisztessé asszony Exoti növény Cigarettszikr Mi Á nev asszonyká kuliss mög

13195

CÍM Má

SZEMÉLY Má Jó

SZÓC Józ s Nagyvár 18 m Rem 1 Mi elvég jo hírla e Egyetértés P Napl munkatá Megalapít so szerkeszt Ma Fig Ma Színpa Szín mu k legértéke ball színm Novellásköte Fe be Omp ass lábai esté K mos Tisztess asszon Exot növén Cigarettszik M ne asszonyk kulis mö

1319

CÍ M

SZEMÉL M J

SZÓ Jó Nagyvá 1 Re M elvé j hírl Egyetérté Nap munkat Megalapí s szerkesz M Fi M Színp Szí m legérték bal szín Novellásköt F b Om as lába est mo Tisztes asszo Exo növé Cigarettszi n asszony kuli m