13200.htm

CÍMSZÓ: Marosvásárhely

SZÓCIKK: szociális és filantrópikus célra. A hitközség anyakönyvi területéhez az alsó- és felsőmarosi, a mezőbándi és nyárádszeredai járások községei tartoznak. Lélekszáma: 1200, családok száma 400. adófizetőké 315. Foglalkozás szerint: 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 60 szabadpályán levő, 10 tanító, 110 kereskedő, 2 köztisztviselő, 40 munkás, 15 magántisztviselő, 25 iparos. A hitközség mai vezetősége: Szófer Manó főrabbi, Gabel Sándor elnök, Diamantstein Dezső és Goldstein Dezső alelnökök, Finger Jakab pénztárnok, Simon Sámuel ellenőr, Kohn Mór, Diamantstein Sándor, Léb Moskovics gondnokok Epstein Izidor, Citrom Hermán, Katzer Jakab és Rosenfeld József tanácsosok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3200. címszó a lexikon => 578. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13200.htm

CÍMSZÓ: Marosvásárhely

SZÓCIKK: szociális és filantrópikus célra. A hitközség anyakönyvi területéhez az alsó- és felsőmarosi, a mezőbándi és nyárádszeredai járások községei tartoznak. Lélekszáma: 1200, családok száma 400. adófizetőké 315. Foglalkozás szerint: 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 60 szabadpályán levő, 10 tanító, 110 kereskedő, 2 köztisztviselő, 40 munkás, 15 magántisztviselő, 25 iparos. A hitközség mai vezetősége: Szófer Manó főrabbi, Gabel Sándor elnök, Diamantstein Dezső és Goldstein Dezső alelnökök, Finger Jakab pénztárnok, Simon Sámuel ellenőr, Kohn Mór, Diamantstein Sándor, Léb Moskovics gondnokok Epstein Izidor, Citrom Hermán, Katzer Jakab és Rosenfeld József tanácsosok.

13200.ht

CÍMSZÓ Marosvásárhel

SZÓCIKK szociáli é filantrópiku célra hitközsé anyakönyv területéhe a alsó é felsőmarosi mezőbánd é nyárádszereda járáso községe tartoznak Lélekszáma 1200 családo szám 400 adófizetők 315 Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő 1 gazdálkodó 6 szabadpályá levő 1 tanító 11 kereskedő köztisztviselő 4 munkás 1 magántisztviselő 2 iparos hitközsé ma vezetősége Szófe Man főrabbi Gabe Sándo elnök Diamantstei Dezs é Goldstei Dezs alelnökök Finge Jaka pénztárnok Simo Sámue ellenőr Koh Mór Diamantstei Sándor Lé Moskovic gondnoko Epstei Izidor Citro Hermán Katze Jaka é Rosenfel Józse tanácsosok

13200.h

CÍMSZ Marosvásárhe

SZÓCIK szociál filantrópik célr hitközs anyaköny területéh als felsőmaros mezőbán nyárádszered járás község tartozna Lélekszám 120 család szá 40 adófizető 31 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít 1 keresked köztisztvisel munká magántisztvisel iparo hitközs m vezetőség Szóf Ma főrabb Gab Sánd elnö Diamantste Dez Goldste Dez alelnökö Fing Jak pénztárno Sim Sámu ellenő Ko Mó Diamantste Sándo L Moskovi gondnok Epste Izido Citr Hermá Katz Jak Rosenfe Józs tanácsoso

13200.

CÍMS Marosvásárh

SZÓCI szociá filantrópi cél hitköz anyakön területé al felsőmaro mezőbá nyárádszere járá közsé tartozn Lélekszá 12 csalá sz 4 adófizet 3 Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske köztisztvise munk magántisztvise ipar hitköz vezetősé Szó M főrab Ga Sán eln Diamantst De Goldst De alelnök Fin Ja pénztárn Si Sám ellen K M Diamantst Sánd Moskov gondno Epst Izid Cit Herm Kat Ja Rosenf Józ tanácsos

13200

CÍM Marosvásár

SZÓC szoci filantróp cé hitkö anyakö terület a felsőmar mezőb nyárádszer jár közs tartoz Léleksz 1 csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk köztisztvis mun magántisztvis ipa hitkö vezetős Sz főra G Sá el Diamants D Golds D alelnö Fi J pénztár S Sá elle Diamants Sán Mosko gondn Eps Izi Ci Her Ka J Rosen Jó tanácso

1320

CÍ Marosvásá

SZÓ szoc filantró c hitk anyak terüle felsőma mező nyárádsze já köz tarto Léleks csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta keres köztisztvi mu magántisztvi ip hitk vezető S főr S e Diamant Gold aleln F pénztá S ell Diamant Sá Mosk gond Ep Iz C He K Rose J tanács