13201.htm

CÍMSZÓ: Maróti

SZEMÉLYNÉV: Maróti Géza

SZÓCIKK: Maróti Géza*, szobrász és építész, szül. Vörösvárott 1875. Az iparrajziskolában és a bécsi képzőműv. akadémián tanult. Budapesten előbb dekoratív szobrászati munkákkal szerepelt. Egyik legkiválóbb alkotása a mexikói új nagy Operaház épületének, szobordíszeinek, üvegablakainak tervezete. Síremlékeket is készített. Az Erzsébet királyné szoborpályázaton III. díjat nyert. Mintázott arcképszobrokat és plaketteket is. Bútorterveivel állami aranyérmet nyert. Újabban Salamon király jeruzsálemi templomának rekonstrukciós terveivel foglalkozott. Egyideig az Iparművészeti Iskola tanára volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3201. címszó a lexikon => 578. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13201.htm

CÍMSZÓ: Maróti

SZEMÉLYNÉV: Maróti Géza

SZÓCIKK: Maróti Géza*, szobrász és építész, szül. Vörösvárott 1875. Az iparrajziskolában és a bécsi képzőműv. akadémián tanult. Budapesten előbb dekoratív szobrászati munkákkal szerepelt. Egyik legkiválóbb alkotása a mexikói új nagy Operaház épületének, szobordíszeinek, üvegablakainak tervezete. Síremlékeket is készített. Az Erzsébet királyné szoborpályázaton III. díjat nyert. Mintázott arcképszobrokat és plaketteket is. Bútorterveivel állami aranyérmet nyert. Újabban Salamon király jeruzsálemi templomának rekonstrukciós terveivel foglalkozott. Egyideig az Iparművészeti Iskola tanára volt.

13201.ht

CÍMSZÓ Marót

SZEMÉLYNÉV Marót Géz

SZÓCIKK Marót Géza* szobrás é építész szül Vörösvárot 1875 A iparrajziskolába é bécs képzőműv akadémiá tanult Budapeste előb dekoratí szobrászat munkákka szerepelt Egyi legkiválób alkotás mexikó ú nag Operahá épületének szobordíszeinek üvegablakaina tervezete Síremlékeke i készített A Erzsébe királyn szoborpályázato III díja nyert Mintázot arcképszobroka é plaketteke is Bútorterveive állam aranyérme nyert Újabba Salamo királ jeruzsálem templomána rekonstrukció terveive foglalkozott Egyidei a Iparművészet Iskol tanár volt

13201.h

CÍMSZ Maró

SZEMÉLYNÉ Maró Gé

SZÓCIK Maró Géza szobrá építés szü Vörösváro 187 iparrajziskoláb béc képzőmű akadémi tanul Budapest elő dekorat szobrásza munkákk szerepel Egy legkiváló alkotá mexik na Operah épületéne szobordíszeine üvegablakain tervezet Síremlékek készítet Erzséb király szoborpályázat II díj nyer Mintázo arcképszobrok plakettek i Bútorterveiv álla aranyérm nyer Újabb Salam kirá jeruzsále templomán rekonstrukci terveiv foglalkozot Egyide Iparművésze Isko taná vol

13201.

CÍMS Mar

SZEMÉLYN Mar G

SZÓCI Mar Géz szobr építé sz Vörösvár 18 iparrajziskolá bé képzőm akadém tanu Budapes el dekora szobrász munkák szerepe Eg legkivál alkot mexi n Opera épületén szobordíszein üvegablakai terveze Síremléke készíte Erzsé királ szoborpályáza I dí nye Mintáz arcképszobro plakette Bútortervei áll aranyér nye Újab Sala kir jeruzsál templomá rekonstrukc tervei foglalkozo Egyid Iparművész Isk tan vo

13201

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma

SZÓC Ma Gé szob épít s Vörösvá 1 iparrajziskol b képző akadé tan Budape e dekor szobrás munká szerep E legkivá alko mex Oper épületé szobordíszei üvegablaka tervez Síremlék készít Erzs kirá szoborpályáz d ny Mintá arcképszobr plakett Bútorterve ál aranyé ny Úja Sal ki jeruzsá templom rekonstruk terve foglalkoz Egyi Iparművés Is ta v

1320

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M G szo épí Vörösv iparrajzisko képz akad ta Budap deko szobrá munk szere legkiv alk me Ope épület szobordísze üvegablak terve Síremlé készí Erz kir szoborpályá n Mint arcképszob plaket Bútorterv á arany n Új Sa k jeruzs templo rekonstru terv foglalko Egy Iparművé I t