13205.htm

CÍMSZÓ: Mártírok és memorkönyvek

SZÓCIKK: utáni egyik félévről szól, csak Ukrajnában 110,000 zsidó mártírhalálról tesz említést megbízható felvételezés alapján. A zsidóság egyetemének és egyedeinek mártírsága a jelenkorban még korántsem ért véget. L. Vérvád, Bazini vérvád, Nagyszombati zsidóégetés, Kútmérgezés, Ostyamegszentségtelenítés Inkvizíció, Judaizálás és Prozeliták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3205. címszó a lexikon => 579. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13205.htm

CÍMSZÓ: Mártírok és memorkönyvek

SZÓCIKK: utáni egyik félévről szól, csak Ukrajnában 110,000 zsidó mártírhalálról tesz említést megbízható felvételezés alapján. A zsidóság egyetemének és egyedeinek mártírsága a jelenkorban még korántsem ért véget. L. Vérvád, Bazini vérvád, Nagyszombati zsidóégetés, Kútmérgezés, Ostyamegszentségtelenítés Inkvizíció, Judaizálás és Prozeliták.

13205.ht

CÍMSZÓ Mártíro é memorkönyve

SZÓCIKK után egyi félévrő szól csa Ukrajnába 110,00 zsid mártírhalálró tes említés megbízhat felvételezé alapján zsidósá egyeteméne é egyedeine mártírság jelenkorba mé korántse ér véget L Vérvád Bazin vérvád Nagyszombat zsidóégetés Kútmérgezés Ostyamegszentségteleníté Inkvizíció Judaizálá é Prozeliták

13205.h

CÍMSZ Mártír memorkönyv

SZÓCIK utá egy félévr szó cs Ukrajnáb 110,0 zsi mártírhalálr te említé megbízha felvételez alapjá zsidós egyetemén egyedein mártírsá jelenkorb m koránts é vége Vérvá Bazi vérvá Nagyszomba zsidóégeté Kútmérgezé Ostyamegszentségtelenít Inkvizíci Judaizál Prozelitá

13205.

CÍMS Mártí memorköny

SZÓCI ut eg félév sz c Ukrajná 110, zs mártírhalál t említ megbízh felvétele alapj zsidó egyetemé egyedei mártírs jelenkor koránt vég Vérv Baz vérv Nagyszomb zsidóéget Kútmérgez Ostyamegszentségtelení Inkvizíc Judaizá Prozelit

13205

CÍM Márt memorkön

SZÓC u e félé s Ukrajn 110 z mártírhalá emlí megbíz felvétel alap zsid egyetem egyede mártír jelenko korán vé Vér Ba vér Nagyszom zsidóége Kútmérge Ostyamegszentségtelen Inkvizí Judaiz Prozeli

1320

CÍ Már memorkö

SZÓ fél Ukraj 11 mártírhal eml megbí felvéte ala zsi egyete egyed mártí jelenk korá v Vé B vé Nagyszo zsidóég Kútmérg Ostyamegszentségtele Inkviz Judai Prozel