13206.htm

CÍMSZÓ: Marton

SZEMÉLYNÉV: Marton Ernő

SZÓCIKK: Marton Ernő, újságíró, szül. 1896. máj. 17. Előbb különféle jesivákon tanult, majd jogot végzett és doktorátust szerzett. 1917 - 18-ig Kisküküllő megyében főispáni titkár volt. 1918-ban megalapította az Újkeletet, amelynek főszerkesztője. Tevékeny részt vesz Erdély cionista életében és annak egyik irányító publicistája, önálló kötetben megjelent munkája: A zsidó nemzet Erdélyben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3206. címszó a lexikon => 579. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13206.htm

CÍMSZÓ: Marton

SZEMÉLYNÉV: Marton Ernő

SZÓCIKK: Marton Ernő, újságíró, szül. 1896. máj. 17. Előbb különféle jesivákon tanult, majd jogot végzett és doktorátust szerzett. 1917 - 18-ig Kisküküllő megyében főispáni titkár volt. 1918-ban megalapította az Újkeletet, amelynek főszerkesztője. Tevékeny részt vesz Erdély cionista életében és annak egyik irányító publicistája, önálló kötetben megjelent munkája: A zsidó nemzet Erdélyben.

13206.ht

CÍMSZÓ Marto

SZEMÉLYNÉV Marto Ern

SZÓCIKK Marto Ernő újságíró szül 1896 máj 17 Előb különfél jesiváko tanult maj jogo végzet é doktorátus szerzett 191 18-i Kisküküll megyébe főispán titká volt 1918-ba megalapított a Újkeletet amelyne főszerkesztője Tevéken rész ves Erdél cionist életébe é anna egyi irányít publicistája önáll kötetbe megjelen munkája zsid nemze Erdélyben

13206.h

CÍMSZ Mart

SZEMÉLYNÉ Mart Er

SZÓCIK Mart Ern újságír szü 189 má 1 Elő különfé jesivák tanul ma jog végze doktorátu szerzet 19 18- Kiskükül megyéb főispá titk vol 1918-b megalapítot Újkelete amelyn főszerkesztőj Tevéke rés ve Erdé cionis életéb ann egy irányí publicistáj önál kötetb megjele munkáj zsi nemz Erdélybe

13206.

CÍMS Mar

SZEMÉLYN Mar E

SZÓCI Mar Er újságí sz 18 m El különf jesivá tanu m jo végz doktorát szerze 1 18 Kiskükü megyé főisp tit vo 1918- megalapíto Újkelet amely főszerkesztő Tevék ré v Erd cioni életé an eg irány publicistá öná kötet megjel munká zs nem Erdélyb

13206

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma

SZÓC Ma E újság s 1 E külön jesiv tan j vég doktorá szerz 1 Kiskük megy főis ti v 1918 megalapít Újkele amel főszerkeszt Tevé r Er cion élet a e irán publicist ön köte megje munk z ne Erdély

1320

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M újsá külö jesi ta vé doktor szer Kiskü meg fői t 191 megalapí Újkel ame főszerkesz Tev E cio éle irá publicis ö köt megj mun n Erdél