13207.htm

CÍMSZÓ: Márton

SZEMÉLYNÉV: Márton Miksa

SZÓCIKK: Márton Miksa, hírlapíró, ügyvéd, szül. 1871. Jogi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Bécsben végezte, majd doktorátust szerzett és Budapesten ügyvédi irodát nyitott. Hosszabb ideig több napilap színikritikusa volt. Azután színházi és irodalmi ügynökséget alapított, amely az előkelőbb magyar írók műveit juttatta el a külföld nagyobb színpadjaira.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3207. címszó a lexikon => 579. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13207.htm

CÍMSZÓ: Márton

SZEMÉLYNÉV: Márton Miksa

SZÓCIKK: Márton Miksa, hírlapíró, ügyvéd, szül. 1871. Jogi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Bécsben végezte, majd doktorátust szerzett és Budapesten ügyvédi irodát nyitott. Hosszabb ideig több napilap színikritikusa volt. Azután színházi és irodalmi ügynökséget alapított, amely az előkelőbb magyar írók műveit juttatta el a külföld nagyobb színpadjaira.

13207.ht

CÍMSZÓ Márto

SZEMÉLYNÉV Márto Miks

SZÓCIKK Márto Miksa hírlapíró ügyvéd szül 1871 Jog tanulmányai Budapesten Berlinbe é Bécsbe végezte maj doktorátus szerzet é Budapeste ügyvéd irodá nyitott Hosszab idei töb napila színikritikus volt Azutá színház é irodalm ügynöksége alapított amel a előkelőb magya író művei juttatt e külföl nagyob színpadjaira

13207.h

CÍMSZ Márt

SZEMÉLYNÉ Márt Mik

SZÓCIK Márt Miks hírlapír ügyvé szü 187 Jo tanulmánya Budapeste Berlinb Bécsb végezt ma doktorátu szerze Budapest ügyvé irod nyitot Hossza ide tö napil színikritiku vol Azut színhá irodal ügynökség alapítot ame előkelő magy ír műve juttat külfö nagyo színpadjair

13207.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már Mi

SZÓCI Már Mik hírlapí ügyv sz 18 J tanulmány Budapest Berlin Bécs végez m doktorát szerz Budapes ügyv iro nyito Hossz id t napi színikritik vo Azu szính iroda ügynöksé alapíto am előkel mag í műv jutta külf nagy színpadjai

13207

CÍM Má

SZEMÉLY Má M

SZÓC Má Mi hírlap ügy s 1 tanulmán Budapes Berli Béc vége doktorá szer Budape ügy ir nyit Hoss i nap színikriti v Az szín irod ügynöks alapít a előke ma mű jutt kül nag színpadja

1320

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M M hírla üg tanulmá Budape Berl Bé vég doktor sze Budap üg i nyi Hos na színikrit A szí iro ügynök alapí elők m m jut kü na színpadj