13211.htm

CÍMSZÓ: Masgiach

SZÓCIKK: Masgiach (h.) Rituális felügyelő a hitközség alkalmazásában és az a feladata, hogy a mészárszékben és gyárakban a hús feldolgozását és az élelmezési cikkek előállítását rituális szempontokból ellenőrizze.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3211. címszó a lexikon => 580. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13211.htm

CÍMSZÓ: Masgiach

SZÓCIKK: Masgiach h. Rituális felügyelő a hitközség alkalmazásában és az a feladata, hogy a mészárszékben és gyárakban a hús feldolgozását és az élelmezési cikkek előállítását rituális szempontokból ellenőrizze.

13211.ht

CÍMSZÓ Masgiac

SZÓCIKK Masgiac h Rituáli felügyel hitközsé alkalmazásába é a feladata hog mészárszékbe é gyárakba hú feldolgozásá é a élelmezés cikke előállításá rituáli szempontokbó ellenőrizze

13211.h

CÍMSZ Masgia

SZÓCIK Masgia Rituál felügye hitközs alkalmazásáb feladat ho mészárszékb gyárakb h feldolgozás élelmezé cikk előállítás rituál szempontokb ellenőrizz

13211.

CÍMS Masgi

SZÓCI Masgi Rituá felügy hitköz alkalmazásá felada h mészárszék gyárak feldolgozá élelmez cik előállítá rituá szempontok ellenőriz

13211

CÍM Masg

SZÓC Masg Ritu felüg hitkö alkalmazás felad mészárszé gyára feldolgoz élelme ci előállít ritu szemponto ellenőri

1321

CÍ Mas

SZÓ Mas Rit felü hitk alkalmazá fela mészársz gyár feldolgo élelm c előállí rit szempont ellenőr