13214.htm

CÍMSZÓ: Maszig gevul

SZÓCIKK: Maszig gevul, (h.) Határsértő. Aki másnak jogkörébe vágó eljárást a maga hasznára végez, vagy ha csak jogigényét, vagy csak erkölcsi várományát is elkaparintja, a zsidó erkölcsi tudat szerint a határsértés súlyos vétségébe esik. E felfogás szerint nemcsak kitúrni nem szabad senkit sem a szállásából, de még egy üres állásra pályázni sem szabad, ha annak elnyerésére másnak van kilátása, vagy ha arra jogos (erkölcsi) igényt más tarthat. A vétséget haszógasz gevulnak mondják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3214. címszó a lexikon => 580. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13214.htm

CÍMSZÓ: Maszig gevul

SZÓCIKK: Maszig gevul, h. Határsértő. Aki másnak jogkörébe vágó eljárást a maga hasznára végez, vagy ha csak jogigényét, vagy csak erkölcsi várományát is elkaparintja, a zsidó erkölcsi tudat szerint a határsértés súlyos vétségébe esik. E felfogás szerint nemcsak kitúrni nem szabad senkit sem a szállásából, de még egy üres állásra pályázni sem szabad, ha annak elnyerésére másnak van kilátása, vagy ha arra jogos erkölcsi igényt más tarthat. A vétséget haszógasz gevulnak mondják.

13214.ht

CÍMSZÓ Maszi gevu

SZÓCIKK Maszi gevul h Határsértő Ak másna jogköréb vág eljárás mag hasznár végez vag h csa jogigényét vag csa erkölcs várományá i elkaparintja zsid erkölcs tuda szerin határsérté súlyo vétségéb esik felfogá szerin nemcsa kitúrn ne szaba senki se szállásából d mé eg üre állásr pályázn se szabad h anna elnyerésér másna va kilátása vag h arr jogo erkölcs igény má tarthat vétsége haszógas gevulna mondják

13214.h

CÍMSZ Masz gev

SZÓCIK Masz gevu Határsért A másn jogköré vá eljárá ma haszná vége va cs jogigényé va cs erkölc váromány elkaparintj zsi erkölc tud szeri határsért súly vétségé esi felfog szeri nemcs kitúr n szab senk s szállásábó m e ür állás pályáz s szaba ann elnyerésé másn v kilátás va ar jog erkölc igén m tartha vétség haszóga gevuln mondjá

13214.

CÍMS Mas ge

SZÓCI Mas gev Határsér más jogkör v eljár m haszn vég v c jogigény v c erköl váromán elkaparint zs erköl tu szer határsér súl vétség es felfo szer nemc kitú sza sen szállásáb ü állá pályá szab an elnyerés más kilátá v a jo erköl igé tarth vétsé haszóg gevul mondj

13214

CÍM Ma g

SZÓC Ma ge Határsé má jogkö eljá hasz vé jogigén erkö váromá elkaparin z erkö t sze határsé sú vétsé e felf sze nem kit sz se szállásá áll pály sza a elnyeré má kilát j erkö ig tart véts haszó gevu mond

1321

CÍ M

SZÓ M g Határs m jogk elj has v jogigé erk várom elkapari erk sz határs s véts fel sz ne ki s s szállás ál pál sz elnyer m kilá erk i tar vét hasz gev mon