13219.htm

CÍMSZÓ: Mátosz

SZÓCIKK: Mátosz, hetiszakasz, mely Mózes 4 könyve 30. fejezetének 2. versétől a 32. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Fogadalmak érvényessége, Ruben és Gád kérelme. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyvének elejétől a 2. fejezet 3. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiai berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a gyászhetekben, av 9. előtt olvassák fel, így lett e feddő beszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvassák együtt (Matosz Maszé). p. d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3219. címszó a lexikon => 581. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13219.htm

CÍMSZÓ: Mátosz

SZÓCIKK: Mátosz, hetiszakasz, mely Mózes 4 könyve 30. fejezetének 2. versétől a 32. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Fogadalmak érvényessége, Ruben és Gád kérelme. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyvének elejétől a 2. fejezet 3. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiai berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a gyászhetekben, av 9. előtt olvassák fel, így lett e feddő beszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvassák együtt Matosz Maszé . p. d.

13219.ht

CÍMSZÓ Mátos

SZÓCIKK Mátosz hetiszakasz mel Móze könyv 30 fejezeténe 2 versétő 32 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Fogadalma érvényessége Rube é Gá kérelme hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyvéne elejétő 2 fejeze 3 verséi terjed tóra é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgia berendezkedé szerin hetiszakasz mindi gyászhetekben a 9 előt olvassá fel íg let fedd beszé tartalm fejeze kijelöl próféta szakasz Néh naptár beosztá folytá következ hetiszakassza olvassá együt Matos Masz p d

13219.h

CÍMSZ Máto

SZÓCIK Mátos hetiszakas me Móz köny 3 fejezetén versét 3 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Fogadalm érvényesség Rub G kérelm hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi könyvén elejét fejez versé terje tór prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszakas mind gyászhetekbe elő olvass fe í le fed besz tartal fejez kijelö prófét szakas Né naptá beoszt folyt követke hetiszakassz olvass együ Mato Mas

13219.

CÍMS Mát

SZÓCI Máto hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Fogadal érvényessé Ru kérel hetiszakasz tart prófé r Jerem könyvé elejé feje vers terj tó prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszaka min gyászhetekb el olvas f l fe bes tarta feje kijel prófé szaka N napt beosz foly követk hetiszakass olvas egy Mat Ma

13219

CÍM Má

SZÓC Mát hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá R tarta Fogada érvényess R kére hetiszakas tar próf Jere könyv elej fej ver ter t próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetiszak mi gyászhetek e olva f be tart fej kije próf szak nap beos fol követ hetiszakas olva eg Ma M

1321

CÍ M

SZÓ Má hetisza k fejeze ver fe v te fog mag tart Fogad érvényes kér hetiszaka ta pró Jer köny ele fe ve te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisza m gyászhete olv b tar fe kij pró sza na beo fo köve hetiszaka olv e M