13231.htm

CÍMSZÓ: Mechaber

SZÓCIKK: Mechaber (h.). Szerző. Általában minden könyv szerzője, de használják a Sulchan Áruch alapszövegének a megjelölésére is, megkülönböztetésül a szöveghez csatolt Iszerlesz-féle novelláktól, amelyeket a talmudikus irodalom hagó (jegyzet) név alatt említ.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3231. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13231.htm

CÍMSZÓ: Mechaber

SZÓCIKK: Mechaber h. . Szerző. Általában minden könyv szerzője, de használják a Sulchan Áruch alapszövegének a megjelölésére is, megkülönböztetésül a szöveghez csatolt Iszerlesz-féle novelláktól, amelyeket a talmudikus irodalom hagó jegyzet név alatt említ.

13231.ht

CÍMSZÓ Mechabe

SZÓCIKK Mechabe h Szerző Általába minde köny szerzője d használjá Sulcha Áruc alapszövegéne megjelölésér is megkülönböztetésü szöveghe csatol Iszerlesz-fél novelláktól amelyeke talmudiku irodalo hag jegyze né alat említ

13231.h

CÍMSZ Mechab

SZÓCIK Mechab Szerz Általáb mind kön szerzőj használj Sulch Áru alapszövegén megjelölésé i megkülönböztetés szövegh csato Iszerlesz-fé novelláktó amelyek talmudik irodal ha jegyz n ala emlí

13231.

CÍMS Mecha

SZÓCI Mecha Szer Általá min kö szerző használ Sulc Ár alapszövegé megjelölés megkülönbözteté szöveg csat Iszerlesz-f novellákt amelye talmudi iroda h jegy al eml

13231

CÍM Mech

SZÓC Mech Sze Által mi k szerz haszná Sul Á alapszöveg megjelölé megkülönböztet szöve csa Iszerlesz- novellák amely talmud irod jeg a em

1323

CÍ Mec

SZÓ Mec Sz Álta m szer haszn Su alapszöve megjelöl megkülönbözte szöv cs Iszerlesz novellá amel talmu iro je e