13233.htm

CÍMSZÓ: Mechiló

SZÓCIKK: Mechiló (h.). Bocsánat, megkövetés, megbocsátás. Speciális értelemben a rokonok bocsánatkérése a halottól a koporsó mellett. Vallásos zsidók Kol Nidré előtt haragosaikkal szemben is gyakorolják ezt a kiengesztelést. A bocsánatkérés közhasználatú neve : mechile-beten.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3233. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13233.htm

CÍMSZÓ: Mechiló

SZÓCIKK: Mechiló h. . Bocsánat, megkövetés, megbocsátás. Speciális értelemben a rokonok bocsánatkérése a halottól a koporsó mellett. Vallásos zsidók Kol Nidré előtt haragosaikkal szemben is gyakorolják ezt a kiengesztelést. A bocsánatkérés közhasználatú neve : mechile-beten.

13233.ht

CÍMSZÓ Mechil

SZÓCIKK Mechil h Bocsánat megkövetés megbocsátás Speciáli értelembe rokono bocsánatkérés halottó kopors mellett Valláso zsidó Ko Nidr előt haragosaikka szembe i gyakoroljá ez kiengesztelést bocsánatkéré közhasználat nev mechile-beten

13233.h

CÍMSZ Mechi

SZÓCIK Mechi Bocsána megköveté megbocsátá Speciál értelemb rokon bocsánatkéré halott kopor mellet Vallás zsid K Nid elő haragosaikk szemb gyakorolj e kiengesztelés bocsánatkér közhasznála ne mechile-bete

13233.

CÍMS Mech

SZÓCI Mech Bocsán megkövet megbocsát Speciá értelem roko bocsánatkér halot kopo melle Vallá zsi Ni el haragosaik szem gyakorol kiengesztelé bocsánatké közhasznál n mechile-bet

13233

CÍM Mec

SZÓC Mec Bocsá megköve megbocsá Speci értele rok bocsánatké halo kop mell Vall zs N e haragosai sze gyakoro kiengesztel bocsánatk közhaszná mechile-be

1323

CÍ Me

SZÓ Me Bocs megköv megbocs Spec értel ro bocsánatk hal ko mel Val z haragosa sz gyakor kiengeszte bocsánat közhaszn mechile-b