13239.htm

CÍMSZÓ: Mecoró

SZÓCIKK: Mecoró, hetiszakasz, mely Mózes 8. könyve 14. fejezetének elejétől a 16. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A bélpoklos tisztálkodása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok 2. könyve 7. fejezetének 3. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is Samaria bélpoklosairól van szó. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvassák együtt (Százriá-mecoró.) F- d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3239. címszó a lexikon => 583. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13239.htm

CÍMSZÓ: Mecoró

SZÓCIKK: Mecoró, hetiszakasz, mely Mózes 8. könyve 14. fejezetének elejétől a 16. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A bélpoklos tisztálkodása. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok 2. könyve 7. fejezetének 3. versétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is Samaria bélpoklosairól van szó. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvassák együtt Százriá-mecoró. F- d.

13239.ht

CÍMSZÓ Mecor

SZÓCIKK Mecoró hetiszakasz mel Móze 8 könyv 14 fejezeténe elejétő 16 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma bélpoklo tisztálkodása hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo 2 könyv 7 fejezeténe 3 versétő fejeze végéi terjed tóra é próféta szakas közöt a a összefüggés hog e utóbbiba i Samari bélpoklosairó va szó Néh naptár beosztá folytá megelőz hetiszakassza olvassá együt Százriá-mecoró F d

13239.h

CÍMSZ Meco

SZÓCIK Mecor hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm bélpokl tisztálkodás hetiszakaszh tarto prófét ré Király köny fejezetén versét fejez végé terje tór prófét szaka közö összefüggé ho utóbbib Samar bélpoklosair v sz Né naptá beoszt folyt megelő hetiszakassz olvass együ Százriá-mecor

13239.

CÍMS Mec

SZÓCI Meco hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal bélpok tisztálkodá hetiszakasz tart prófé r Királ kön fejezeté versé feje vég terj tó prófé szak köz összefügg h utóbbi Sama bélpoklosai s N napt beosz foly megel hetiszakass olvas egy Százriá-meco

13239

CÍM Me

SZÓC Mec hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta bélpo tisztálkod hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet vers fej vé ter t próf sza kö összefüg utóbb Sam bélpoklosa nap beos fol mege hetiszakas olva eg Százriá-mec

1323

CÍ M

SZÓ Me hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart bélp tisztálko hetiszaka ta pró Kir k fejeze ver fe v te pró sz k összefü utób Sa bélpoklos na beo fo meg hetiszaka olv e Százriá-me