13245.htm

CÍMSZÓ: Megillaolvasás

SZÓCIKK: Megillaolvasás, a purimi (l. o.) liturgia lényeges része. (Az irodalmi vonatkozásokat l. Eszter könyve). Itt Megillász Eszter (Eszter könyve) értendő, melyet purim előestéjén és reggelén olvasnak fel az istentiszteleten. A felolvasás többrétűen, levélszerűen összehajtott pergamenből történik, hagyományos melódiával, amely igen változatos és visszatükrözteti a tartalom és a helyzet hangulatát. A M.-át áldásmondásokkal kezdik és utána is áldást mondanak. Bizonyos kiemelkedő verseket a közönség is mond, Hámán nevénél pedig dobogni szokott. L. Hámán-verés.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3245. címszó a lexikon => 584. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13245.htm

CÍMSZÓ: Megillaolvasás

SZÓCIKK: Megillaolvasás, a purimi l. o. liturgia lényeges része. Az irodalmi vonatkozásokat l. Eszter könyve . Itt Megillász Eszter Eszter könyve értendő, melyet purim előestéjén és reggelén olvasnak fel az istentiszteleten. A felolvasás többrétűen, levélszerűen összehajtott pergamenből történik, hagyományos melódiával, amely igen változatos és visszatükrözteti a tartalom és a helyzet hangulatát. A M.-át áldásmondásokkal kezdik és utána is áldást mondanak. Bizonyos kiemelkedő verseket a közönség is mond, Hámán nevénél pedig dobogni szokott. L. Hámán-verés.

13245.ht

CÍMSZÓ Megillaolvasá

SZÓCIKK Megillaolvasás purim l o liturgi lényege része A irodalm vonatkozásoka l Eszte könyv It Megillás Eszte Eszte könyv értendő melye puri előestéjé é reggelé olvasna fe a istentiszteleten felolvasá többrétűen levélszerűe összehajtot pergamenbő történik hagyományo melódiával amel ige változato é visszatükröztet tartalo é helyze hangulatát M.-á áldásmondásokka kezdi é után i áldás mondanak Bizonyo kiemelked verseke közönsé i mond Hámá nevéné pedi dobogn szokott L Hámán-verés

13245.h

CÍMSZ Megillaolvas

SZÓCIK Megillaolvasá puri liturg lényeg rész irodal vonatkozások Eszt köny I Megillá Eszt Eszt köny értend mely pur előestéj reggel olvasn f istentisztelete felolvas többrétűe levélszerű összehajto pergamenb történi hagyomány melódiáva ame ig változat visszatükrözte tartal helyz hangulatá M.- áldásmondásokk kezd utá áldá mondana Bizony kiemelke versek közöns mon Hám nevén ped dobog szokot Hámán-veré

13245.

CÍMS Megillaolva

SZÓCI Megillaolvas pur litur lénye rés iroda vonatkozáso Esz kön Megill Esz Esz kön érten mel pu előesté regge olvas istentisztelet felolva többrétű levélszer összehajt pergamen történ hagyomán melódiáv am i változa visszatükrözt tarta hely hangulat M. áldásmondások kez ut áld mondan Bizon kiemelk verse közön mo Há nevé pe dobo szoko Hámán-ver

13245

CÍM Megillaolv

SZÓC Megillaolva pu litu lény ré irod vonatkozás Es kö Megil Es Es kö érte me p előest regg olva istentisztele felolv többrét levélsze összehaj pergame törté hagyomá melódiá a változ visszatükröz tart hel hangula M áldásmondáso ke u ál monda Bizo kiemel vers közö m H nev p dob szok Hámán-ve

1324

CÍ Megillaol

SZÓ Megillaolv p lit lén r iro vonatkozá E k Megi E E k ért m előes reg olv istentisztel felol többré levélsz összeha pergam tört hagyom melódi válto visszatükrö tar he hangul áldásmondás k á mond Biz kieme ver köz ne do szo Hámán-v