13248.htm

CÍMSZÓ: Megyeri-Krausz

SZEMÉLYNÉV: Megyeri-Krausz Lajos

SZÓCIKK: Megyeri-Krausz Lajos, nagyiparos, szül. Budapesten 1843. Úgy a főváros köz- és kereskedelmi életében, mint politikai téren is szerepelt. A nyolcvanas években két cikluson át képviselő volt. Később a Gizella-malom elnöke és tulajdonosa lett s haláláig kifejtett buzgó munkásságával nagy érdemeket szerzett a magyar malomipar fellendülése körül.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3248. címszó a lexikon => 584. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13248.htm

CÍMSZÓ: Megyeri-Krausz

SZEMÉLYNÉV: Megyeri-Krausz Lajos

SZÓCIKK: Megyeri-Krausz Lajos, nagyiparos, szül. Budapesten 1843. Úgy a főváros köz- és kereskedelmi életében, mint politikai téren is szerepelt. A nyolcvanas években két cikluson át képviselő volt. Később a Gizella-malom elnöke és tulajdonosa lett s haláláig kifejtett buzgó munkásságával nagy érdemeket szerzett a magyar malomipar fellendülése körül.

13248.ht

CÍMSZÓ Megyeri-Kraus

SZEMÉLYNÉV Megyeri-Kraus Lajo

SZÓCIKK Megyeri-Kraus Lajos nagyiparos szül Budapeste 1843 Úg főváro köz é kereskedelm életében min politika tére i szerepelt nyolcvana évekbe ké cikluso á képvisel volt Későb Gizella-malo elnök é tulajdonos let halálái kifejtet buzg munkásságáva nag érdemeke szerzet magya malomipa fellendülés körül

13248.h

CÍMSZ Megyeri-Krau

SZEMÉLYNÉ Megyeri-Krau Laj

SZÓCIK Megyeri-Krau Lajo nagyiparo szü Budapest 184 Ú fővár kö kereskedel életébe mi politik tér szerepel nyolcvan évekb k ciklus képvise vol Késő Gizella-mal elnö tulajdono le halálá kifejte buz munkásságáv na érdemek szerze magy malomip fellendülé körü

13248.

CÍMS Megyeri-Kra

SZEMÉLYN Megyeri-Kra La

SZÓCI Megyeri-Kra Laj nagyipar sz Budapes 18 fővá k kereskede életéb m politi té szerepe nyolcva évek ciklu képvis vo Kés Gizella-ma eln tulajdon l halál kifejt bu munkásságá n érdeme szerz mag malomi fellendül kör

13248

CÍM Megyeri-Kr

SZEMÉLY Megyeri-Kr L

SZÓC Megyeri-Kr La nagyipa s Budape 1 főv keresked életé polit t szerep nyolcv éve cikl képvi v Ké Gizella-m el tulajdo halá kifej b munkásság érdem szer ma malom fellendü kö

1324

CÍ Megyeri-K

SZEMÉL Megyeri-K

SZÓ Megyeri-K L nagyip Budap fő kereske élet poli szere nyolc év cik képv K Gizella- e tulajd hal kife munkássá érde sze m malo fellend k