13258.htm

CÍMSZÓ: Melatse

SZÓCIKK: Melatsche, (a szláv mladji szóból, amely fiatalt jelent). Ifjú tagja a Chevra Kadisának. M. szavazati jogot még nem gyakorol. Ahol állandó tisztviselők nincsenek a temetés intézéséhez, a M.-ok segédkeznek a chevra-tagok mellett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3258. címszó a lexikon => 585. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13258.htm

CÍMSZÓ: Melatse

SZÓCIKK: Melatsche, a szláv mladji szóból, amely fiatalt jelent . Ifjú tagja a Chevra Kadisának. M. szavazati jogot még nem gyakorol. Ahol állandó tisztviselők nincsenek a temetés intézéséhez, a M.-ok segédkeznek a chevra-tagok mellett.

13258.ht

CÍMSZÓ Melats

SZÓCIKK Melatsche szlá mladj szóból amel fiatal jelen Ifj tagj Chevr Kadisának M szavazat jogo mé ne gyakorol Aho álland tisztviselő nincsene temeté intézéséhez M.-o segédkezne chevra-tago mellett

13258.h

CÍMSZ Melat

SZÓCIK Melatsch szl mlad szóbó ame fiata jele If tag Chev Kadisána szavaza jog m n gyakoro Ah állan tisztvisel nincsen temet intézéséhe M.- segédkezn chevra-tag mellet

13258.

CÍMS Mela

SZÓCI Melatsc sz mla szób am fiat jel I ta Che Kadisán szavaz jo gyakor A álla tisztvise nincse teme intézéséh M. segédkez chevra-ta melle

13258

CÍM Mel

SZÓC Melats s ml szó a fia je t Ch Kadisá szava j gyako áll tisztvis nincs tem intézésé M segédke chevra-t mell

1325

CÍ Me

SZÓ Melat m sz fi j C Kadis szav gyak ál tisztvi ninc te intézés segédk chevra- mel