13267.htm

CÍMSZÓ: Mende

SZEMÉLYNÉV: Mende Jenő

SZÓCIKK: "Mende Jenő, fizikus, szül. Bátorkeszin 1883. Filozófiai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1905-ben tanári oklevelet szerzett, 1905-1912-ig ceglédi, 1913-tól budapesti főgimnáziumi tanár. Magyar és német szakfolyóiratokban számos értekezése jelent meg a fizika köréből. Önálló munkái: Elektron és atom; Rádióaktív anyagok; A rádiótelefon. Lefordította Flammarion, Séta a csillagok alatt c. munkáját."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3267. címszó a lexikon => 586. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13267.htm

CÍMSZÓ: Mende

SZEMÉLYNÉV: Mende Jenő

SZÓCIKK: Mende Jenő, fizikus, szül. Bátorkeszin 1883. Filozófiai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1905-ben tanári oklevelet szerzett, 1905-1912-ig ceglédi, 1913-tól budapesti főgimnáziumi tanár. Magyar és német szakfolyóiratokban számos értekezése jelent meg a fizika köréből. Önálló munkái: Elektron és atom; Rádióaktív anyagok; A rádiótelefon. Lefordította Flammarion, Séta a csillagok alatt c. munkáját.

13267.ht

CÍMSZÓ Mend

SZEMÉLYNÉV Mend Jen

SZÓCIKK Mend Jenő fizikus szül Bátorkeszi 1883 Filozófia tanulmányai budapest egyeteme végezte 1905-be tanár oklevele szerzett 1905-1912-i ceglédi 1913-tó budapest főgimnázium tanár Magya é néme szakfolyóiratokba számo értekezés jelen me fizik köréből Önáll munkái Elektro é atom Rádióaktí anyagok rádiótelefon Lefordított Flammarion Sét csillago alat c munkáját

13267.h

CÍMSZ Men

SZEMÉLYNÉ Men Je

SZÓCIK Men Jen fiziku szü Bátorkesz 188 Filozófi tanulmánya budapes egyetem végezt 1905-b taná oklevel szerzet 1905-1912- cegléd 1913-t budapes főgimnáziu taná Magy ném szakfolyóiratokb szám értekezé jele m fizi körébő Önál munká Elektr ato Rádióakt anyago rádiótelefo Lefordítot Flammario Sé csillag ala munkájá

13267.

CÍMS Me

SZEMÉLYN Me J

SZÓCI Me Je fizik sz Bátorkes 18 Filozóf tanulmány budape egyete végez 1905- tan okleve szerze 1905-1912 ceglé 1913- budape főgimnázi tan Mag né szakfolyóiratok szá értekez jel fiz köréb Öná munk Elekt at Rádióak anyag rádiótelef Lefordíto Flammari S csilla al munkáj

13267

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC M J fizi s Bátorke 1 Filozó tanulmán budap egyet vége 1905 ta oklev szerz 1905-191 cegl 1913 budap főgimnáz ta Ma n szakfolyóirato sz érteke je fi köré Ön mun Elek a Rádióa anya rádiótele Lefordít Flammar csill a munká

1326SZEMÉL

SZÓ fiz Bátork Filoz tanulmá buda egye vég 190 t okle szer 1905-19 ceg 191 buda főgimná t M szakfolyóirat s értek j f kör Ö mu Ele Rádió any rádiótel Lefordí Flamma csil munk