13268.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Izrael

SZÓCIKK: Mendel 1. Izrael, M. Jakab utódja volt a prefektusi székben, melyet 1523. foglalt el. Egészen a mohácsi vészig látta el a zsidó prefektusi tisztségét. A budai zavargások idején családostól Pozsonyba menekült, de a királyi védőlevél ellenére is bántalmazták, úgy, hogy három hónap múlva Ulászló újabb rendeletet bocsátott ki az érdekében. Elrendelte, hogy M.-t a város védelmébe vegye.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3268. címszó a lexikon => 586. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13268.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Izrael

SZÓCIKK: Mendel 1. Izrael, M. Jakab utódja volt a prefektusi székben, melyet 1523. foglalt el. Egészen a mohácsi vészig látta el a zsidó prefektusi tisztségét. A budai zavargások idején családostól Pozsonyba menekült, de a királyi védőlevél ellenére is bántalmazták, úgy, hogy három hónap múlva Ulászló újabb rendeletet bocsátott ki az érdekében. Elrendelte, hogy M.-t a város védelmébe vegye.

13268.ht

CÍMSZÓ Mende

SZEMÉLYNÉV Mende Izrae

SZÓCIKK Mende 1 Izrael M Jaka utódj vol prefektus székben melye 1523 foglal el Egésze mohács vészi látt e zsid prefektus tisztségét buda zavargáso idejé családostó Pozsonyb menekült d király védőlevé ellenér i bántalmazták úgy hog háro hóna múlv Ulászl újab rendelete bocsátot k a érdekében Elrendelte hog M.- váro védelméb vegye

13268.h

CÍMSZ Mend

SZEMÉLYNÉ Mend Izra

SZÓCIK Mend Izrae Jak utód vo prefektu székbe mely 152 fogla e Egész mohác vész lát zsi prefektu tisztségé bud zavargás idej családost Pozsony menekül királ védőlev ellené bántalmaztá úg ho hár hón múl Ulász úja rendelet bocsáto érdekébe Elrendelt ho M. vár védelmé vegy

13268.

CÍMS Men

SZEMÉLYN Men Izr

SZÓCI Men Izra Ja utó v prefekt székb mel 15 fogl Egés mohá vés lá zs prefekt tisztség bu zavargá ide családos Pozson menekü kirá védőle ellen bántalmazt ú h há hó mú Ulás új rendele bocsát érdekéb Elrendel h M vá védelm veg

13268

CÍM Me

SZEMÉLY Me Iz

SZÓC Me Izr J ut prefek szék me 1 fog Egé moh vé l z prefek tisztsé b zavarg id családo Pozso menek kir védől elle bántalmaz h h m Ulá ú rendel bocsá érdeké Elrende v védel ve

1326

CÍ M

SZEMÉL M I

SZÓ M Iz u prefe szé m fo Eg mo v prefe tiszts zavar i család Pozs mene ki védő ell bántalma Ul rende bocs érdek Elrend véde v