13273.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Menáchem

SZÓCIKK: M. Menáchem Jákob József, Erdély országos főrabbija és gyulafehérvári rabbi, megh. Gyulafehérváron 1823. Őse a tekintélyes gyulafehérvári M.-családnak, de ő maga is ősrégi erdélyi zsidó család sarja. Előbb 24 éven át helyettes rabbiként működött Gyulafehérváron s 1818. választották meg főrabbivá, azonban pár év múlva meghalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3273. címszó a lexikon => 586. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13273.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Menáchem

SZÓCIKK: M. Menáchem Jákob József, Erdély országos főrabbija és gyulafehérvári rabbi, megh. Gyulafehérváron 1823. Őse a tekintélyes gyulafehérvári M.-családnak, de ő maga is ősrégi erdélyi zsidó család sarja. Előbb 24 éven át helyettes rabbiként működött Gyulafehérváron s 1818. választották meg főrabbivá, azonban pár év múlva meghalt.

13273.ht

CÍMSZÓ Mende

SZEMÉLYNÉV Mende Menáche

SZÓCIKK M Menáche Jáko József Erdél országo főrabbij é gyulafehérvár rabbi megh Gyulafehérváro 1823 Ős tekintélye gyulafehérvár M.-családnak d mag i ősrég erdély zsid csalá sarja Előb 2 éve á helyette rabbikén működöt Gyulafehérváro 1818 választottá me főrabbivá azonba pá é múlv meghalt

13273.h

CÍMSZ Mend

SZEMÉLYNÉ Mend Menách

SZÓCIK Menách Ják Józse Erdé ország főrabbi gyulafehérvá rabb meg Gyulafehérvár 182 Ő tekintély gyulafehérvá M.-családna ma ősré erdél zsi csal sarj Elő év helyett rabbiké működö Gyulafehérvár 181 választott m főrabbiv azonb p múl meghal

13273.

CÍMS Men

SZEMÉLYN Men Menác

SZÓCI Menác Já Józs Erd orszá főrabb gyulafehérv rab me Gyulafehérvá 18 tekintél gyulafehérv M.-családn m ősr erdé zs csa sar El é helyet rabbik működ Gyulafehérvá 18 választot főrabbi azon mú megha

13273

CÍM Me

SZEMÉLY Me Mená

SZÓC Mená J Józ Er orsz főrab gyulafehér ra m Gyulafehérv 1 tekinté gyulafehér M.-család ős erd z cs sa E helye rabbi műkö Gyulafehérv 1 választo főrabb azo m megh

1327

CÍ M

SZEMÉL M Men

SZÓ Men Jó E ors főra gyulafehé r Gyulafehér tekint gyulafehé M.-csalá ő er c s hely rabb műk Gyulafehér választ főrab az meg