13277.htm

CÍMSZÓ: Mendelssohn Mózes és a felvilágosodás

SZÓCIKK: "főleg Berlinben, ahol M.-múzeumot terveznek. M. műveinek első kiadása Budán jelent meg 1819-21., de ez nem teljes. Valamennyi művét tartalmazza az 1843-45. lipcsei kiadás; újabb a Brasech-féle (Leipzig 1880), mely azonban leveleit nem tartalmazza. M. hatását 1. Reformzsidóság alatt. Irodalom. Kayserling, M. M., sein Leben und seine Werke (Leipzig 1862., 2. kiadás 1888); u. a., M. M., Ungedrucktes und unbekanntes von ihm und über ihm (u. o. 1883); Euchel, Toledot Rambeman (Berlin 1786., ez utóbbi M. első életrajza); G. A. Kohut, M. M. und Rektor Damn (New York 1892)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3277. címszó a lexikon => 588. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13277.htm

CÍMSZÓ: Mendelssohn Mózes és a felvilágosodás

SZÓCIKK: főleg Berlinben, ahol M.-múzeumot terveznek. M. műveinek első kiadása Budán jelent meg 1819-21., de ez nem teljes. Valamennyi művét tartalmazza az 1843-45. lipcsei kiadás; újabb a Brasech-féle Leipzig 1880 , mely azonban leveleit nem tartalmazza. M. hatását 1. Reformzsidóság alatt. Irodalom. Kayserling, M. M., sein Leben und seine Werke Leipzig 1862., 2. kiadás 1888 ; u. a., M. M., Ungedrucktes und unbekanntes von ihm und über ihm u. o. 1883 ; Euchel, Toledot Rambeman Berlin 1786., ez utóbbi M. első életrajza ; G. A. Kohut, M. M. und Rektor Damn New York 1892 .

13277.ht

CÍMSZÓ Mendelssoh Móze é felvilágosodá

SZÓCIKK főle Berlinben aho M.-múzeumo terveznek M műveine els kiadás Budá jelen me 1819-21. d e ne teljes Valamenny művé tartalmazz a 1843-45 lipcse kiadás újab Brasech-fél Leipzi 188 mel azonba levelei ne tartalmazza M hatásá 1 Reformzsidósá alatt Irodalom Kayserling M M. sei Lebe un sein Werk Leipzi 1862. 2 kiadá 188 u a. M M. Ungedruckte un unbekannte vo ih un übe ih u o 188 Euchel Toledo Rambema Berli 1786. e utóbb M els életrajz G A Kohut M M un Rekto Dam Ne Yor 189

13277.h

CÍMSZ Mendelsso Móz felvilágosod

SZÓCIK fől Berlinbe ah M.-múzeum tervezne művein el kiadá Bud jele m 1819-21 n telje Valamenn műv tartalmaz 1843-4 lipcs kiadá úja Brasech-fé Leipz 18 me azonb levele n tartalmazz hatás Reformzsidós alat Irodalo Kayserlin M se Leb u sei Wer Leipz 1862 kiad 18 a M Ungedruckt u unbekannt v i u üb i 18 Euche Toled Rambem Berl 1786 utób el életraj Kohu u Rekt Da N Yo 18

13277.

CÍMS Mendelss Mó felvilágoso

SZÓCI fő Berlinb a M.-múzeu tervezn művei e kiad Bu jel 1819-2 telj Valamen mű tartalma 1843- lipc kiad új Brasech-f Leip 1 m azon level tartalmaz hatá Reformzsidó ala Irodal Kayserli s Le se We Leip 186 kia 1 Ungedruck unbekann ü 1 Euch Tole Rambe Ber 178 utó e életra Koh Rek D Y 1

13277

CÍM Mendels M felvilágos

SZÓC f Berlin M.-múze tervez műve kia B je 1819- tel Valame m tartalm 1843 lip kia ú Brasech- Lei azo leve tartalma hat Reformzsid al Iroda Kayserl L s W Lei 18 ki Ungedruc unbekan Euc Tol Ramb Be 17 ut életr Ko Re

1327

CÍ Mendel felvilágo

SZÓ Berli M.-múz terve műv ki j 1819 te Valam tartal 184 li ki Brasech Le az lev tartalm ha Reformzsi a Irod Kayser Le 1 k Ungedru unbeka Eu To Ram B 1 u élet K R